U bent hier: Home / David Ster symbool massamoordenaars

David Ster symbool massamoordenaars

by J.L. de Kreek — last modified 23-12-2016 06:00
Opgeslagen onder:

De bekende David Ster of het Schild van David is het symbool van de groep die het initiatief heeft genomen voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Magen David of het Schild van David is oorspronkelijk geen Joods symbool. Het wordt gevonden in oude kunst, zowel Joodse als niet-Joodse, en het heeft geen bijzondere Joodse betekenis. Pas in de laatste tweehonderd jaar begon het gebruiken als een zogenaamd Joods symbool. Synagogen werden gekenmerkt met het symbool op de ark, op de fluwelen bekleding op de Thora, en op de bimah. Het werd gebruikt voor de Joodse doodskisten en grafstenen en Chanuka.

De muntToen de Zionisten ongeveer tweehonderd jaar geleden zochten naar een symbool voor hun beweging, pakte ze zowel de Magen David als de menora. Als symbool voor hun vlag, en als symbool voor hun nationale verbinding. Aangezien het Joodse volk geen historische gehechtheid heeft aan de Magen David, heeft de Zionistische eigening van dit symbool de Joden niet gestoord. Meer verontrustend is het gebruik van de naam Israël door de Zionisten. Israel is namelijk de échte naam van het Joodse volk. Ook het gebruik door de Zionisten van de zevenarmige menorah, die werd aangevoerd door Gd en meer dan 1300 jaar stond in de Heilige Tempel is voor de Joden bezwaarlijk.

De menora is in het bijzonder geschikt voor de Zionisten in het licht van de verzen in het boek van Zacharia (4:6), die de Joden voorlezen in de synagoge op Chanoeka. Zacharias krijgt een profetisch visioen van een menorah. Hij vroeg een engel wat de visie betekende, en de engel antwoordde:

Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.

Aldus is de menora het symbool voor de Joden voor de verlossing uit ballingschap die op een wonderbaarlijke manier zal komen, niet door menselijke inspanning zoals de Zionisten dat hebben vorm gegeven. Hoe bitter ironisch is het dan dat de Zionistische beweging, die met het Jodendom in strijd de verovering van Eretz Yisroel bepleit door wapengeweld, de menora heeft aangenomen als één van de nationale symbolen!

Jezus Christus waarschuwde in Openbaring 2:9 al voor de David Ster. Hij noemde de David Ster niet letterlijk alleen hij attendeerde de mensheid op het bestaan van zogenaamde Joden:

dergenen die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Dat de Zionisten opereren in de geest van Satan blijkt zonnen klaar uit hun publicaties. Dat de Zionisten tevens de initiators blijken te zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust maakt voorts van de David Ster een symbool wat door Joden met ten minste net zo veel afschuwelijke associaties wekt als het runeteken van de SS.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus