U bent hier: Home / De gijzeling van Hansje

De gijzeling van Hansje

by J.L. de Kreek — last modified 17-06-2014 10:15
Opgeslagen onder:

Martin Vrijland van Martinvrijland.nl heeft het verzoek van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant tot UHP van Hansje op de site gezet. Daaruit blijkt bijzonder makkelijk dat Hansje gegijzeld is door Bureau Jeugdzorg in vereniging met de Politie. In het verzoek staat geen enkel concreet feit of omstandigheid waaruit blijkt dat Hansje in zijn bestaan thuis bedreigd is geweest. Bureau Jeugdzorg bemoeit zich onbevoegd met de omgangsregeling die ouders in verband met Hansje hebben.

Kinderen uit huis plaatsen omdat een ouder geen omgang heeft met een kind is geen bevoegdheid van Bureau Jeugdzorg. Bovendien is van Bureau Jeugdzorg bekend dat het niet aan waarheidsvinding doet terwijl de wet dit wel van Bureau Jeugdzorg eist. Logisch. Waarheidsvinding zit in het belang van de minderjarige besloten. Een UHP is in meest letterlijke zin een vrijheidsbeneming door de semi-publieke overheid. Voorts betekent Bureau Jeugdzorg nooit beslissingen van kinderrechters. De executie van de beslissingen van kinderrechters vindt standrechtelijk plaats.

 

Omdat de autoriteiten de gijzeling van Hansje niet erkennen, en niet alleen in de zaak van Hansje weigeren de mensenhandel van de jeugdzorg branche te erkennen, is er sprake van “gedwongen verdwijning” in de zin van de Wet Internationale Misdrijven. De uithuisplaatsing van Hansje is een misdrijf wat strafbaar is gesteld met levenslang. Aangezien de Bureaus Jeugdzorg door het hele land weigerachtig blijven zich aan de wet te houden en op grote schaal kinderen gedwongen (doen) laten verdwijnen en bekend is dat de jeugdzorg minderjarigen op grote schaal misbruikt en ook schuld heeft aan de dood van minderjarigen, bestaat het risico van geweld tegen de medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg.

 

Iedereen mag zich verdedigen tegen de liederlijke misdrijven van de zogenaamde kinderbeschermers. In ieder geval is er gekozen om het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak te verzoeken strafvervolging in te stellen tegen BJZ en het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming en medewerkers. Iedereen die klachten heeft over jeugdzorg moet dat aan de strafrechter voorleggen. Jeugdzorg is een zeer smerige vorm van georganiseerde ambtelijke criminaliteit. Betrokken medewerkers van de semi-publieke overheid horen voor onbepaalde tijd in de gevangenis of een Siberisch heropvoedingskamp

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus