U bent hier: Home / De Jeugdhulpzwendel

De Jeugdhulpzwendel

by J.L. de Kreek — last modified 28-05-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Regio Amsterdam is geïnterviewd voor Twee Dingen van NPO Radio 1 want Erik Gerritsen wordt binnenkort secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Erik Gerritsen is de nieuwe Joris Demmink. Ongeveer tweehonderdduizend kinderen lopen per jaar het risico in aanraking te komen met jeugdhulp. Of zij willen of niet. De bevoegdheden van Erik Gerritsen zijn tot voor kort geregeld in de Wet of de Jeugdzorg. Tegenwoordig de Jeugdwet.

Erik Gerritsen stelt dat met de Jeugdwet een nieuw systeem van jeugdhulp is ingevoerd. Dat is voor wat betreft de verantwoordelijkheid. Die is gedecentraliseerd. De belangrijkste twee dingen die onveranderd zijn gebleven is het gebrek aan waarheidsvinding en de afwezigheid van deurwaardersexploten bij en tijdens de ten tenuitvoerlegging van verondersteld executoriale titels. Jeugdzorgmedewerkers hebben de systeem vreemde gewoonte kinderen zonder onderzoek naar de waarheid uit huis te plaatsen en ook de begeleiding of behandeling zonder waarheidsvinding te laten plaatsvinden.

Onderzocht worden de feiten op grond waarvan familie opstellingen ontwricht en concurrent hulpverleners buiten mededinging geplaatst kunnen worden. De ervaring van professionele hulpverleners niet behorend tot de organisatie van Erik Gerritsen is dat de organisatie van Erik Gerritsen een criminele organisatie van ambtenaren is die onbevoegd, agressief en ronduit bedrieglijk kinderen steelt om ze voor geld bloot te stellen aan de verhoogde risico's van mishandeling of misbruik binnen de eigen organisatie.

Er is al heel vaak geklaagd over de organisatie van Erik Gerritsen en zijn collega's die opereren door het gehele land. Niks helpt. Klachten worden niet gehoord. Wie klaagt wordt extra in problemen gebracht door de jeugdhulp. De jeugdhulp draagt willens en wetens bij aan de risico's voor jeugdigen om ze op te kunnen nemen of de gezinsopstelling te belasten met jeugdhulp. Of Erik Gerritsen zelf pedofiel is valt nog niet met zekerheid te zeggen. De manier waarop de jeugdhulpverleners te werk gaan verraadt diepliggende pedofilie. Alsof het systeem van de jeugdhulp bedacht is door pedofielen die andere pedofielen aanstellen om kinderen te stelen en verkrachten voor geld.

De jeugdhulp in Nederland dreigt een slachtveld te worden. Als de overheid niet op een normale manier voor de jeugd zorgen kan moet misschien de beuk erin. In ieder geval wordt juridisch de beuk gezet in Erik Gerritsen en zijn kluppie. Niet aan waarheidsvinding doen en geen executoriale titels laten betekenen in verband met jeugdhulp kan niet want dan wordt de wet overtreden. Wet overtreden om de jeugd te beschermen kan niet want beschermen is juist handhaving van de wet. In Nederland bestaan geen bevoegdheden om de wet te overtreden om de jeugd te beschermen.

In het bijzondere geval mag een raam ingeslagen worden om een kind uit een brandend huis te halen. Een kind uit huis halen zonder daaraan vooraf de noodzakelijkheid aan de waarheid te toetsen of zonder daaraan vooraf een bevoegde deurwaarder de executoriale titel te laten betekenen is niks anders dan gijzeling. Bij jeugdzorg weten ze dit want daar werken veel juristen en advocaten in teams samen met andere professionals. Het is niet per ongeluk dat het niet goed gaat in de jeugdzorg. Dat het niet goed gaat in de jeugdhulp is expres omdat daaraan bakken met geld verdiend wordt. Het bedrijf van de jeugdhulp is afhankelijk van risico's voor de jeugd.

Erik Gerritsen heeft ongetemde problemen gestudeerd. Het probleem wat hij naar alle waarschijnlijk niet of onvoldoende bestudeerd heeft is de kwestie waarbij de ketenpartners van de jeugdhulp zich keren tegen de bestuurders van de leden van jeugdzorg Nederland en hun prominente personeel. In Rotterdam is bijvoorbeeld crisismanager Anthony S. werkzaam die er persoonlijk voor heeft ingestaan dat Allicia 'Esmeralda' Winklaar gegijzeld en misbruikt kon worden als baby. Alle rapportages over dit kind laten zien dat thuis alles goed was en dat de crisismanager van Bureaujeugdzorg Rotterdam voor de problemen zorgde in opdracht van zijn teamleider. Een voorval wat niet makkelijk vergeten wordt want Allicia Winklaar is volledig spoorloos. Niemand van de familie weet waar ze is. Allicia Winklaar is op last van de jeugdhulp gedwongen verdwenen. Dat is een internationaal misdrijf wat strafbaar gesteld is met levenslang.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus