U bent hier: Home / De jeudse teringhufters

De jeudse teringhufters

by J.L. de Kreek — last modified 01-03-2015 15:30
Opgeslagen onder:

Er is geen enkele schaamte de waarheid te schrijven over de Joden op een openbare website die beweert meer nieuws te leveren dan de krant van morgen. Journalistiek is een vak met rechten en plichten. De eerste plicht van alle Joden is te erkennen dat de uitvinder van de Endlösung een journalist was die de held is van Wilders en oprichter van vereniging Erez Israël wat als eerste tot oorlogsdoel had Europa Joden vrij te maken.

Uit de archieven van Betar blijkt onmiskenbaar dat de Zionisten na de oorlog teleurgesteld waren over de Joden die terugkeerde naar Europa om te assimileren en emanciperen. Israël is bedoeld als wereld-getto voor alle Joden om ze daar uiteindelijk allemaal te vernietigen bij en tijdens de huidige of volgende Apocalyptische kruistocht van de Naties van het Kruis in vereniging met de Zionisten, de familie Rothschild, Rockefeller, Koninklijke Shell en 'at the end' Adolf Hitler.

Hitler was niet de eerste Führer der Nazi's. De eerste Führer der Nazi's was de held van Geert Wilders. Iedereen kan de officiële stenografische protocollen van de Zionistische congressen er zelf op nalezen. Academisch wat wil zeggen wetenschappelijk is de authenticiteit vastgesteld dus het is ontegenzeggelijk. De Zionisten zijn de Tweede Wereldoorlog begonnen te Basel 29-31 augustus 1897 juist om zes miljoen Joden te vergassen want dat past in de cultuur van de Kabbala.

Op Geen Stijl wordt iedereen uitgelachen die zich verzet tegen het beledigen van de Koran en Geen Stijl maakt zich sterk tegen beledigers van de Talmoed. Steek de Talmoed in uw hol a.u.b. De Talmoed is niks. Vergeet de Talmoed. De waarheid staat niet in de Talmoed. De Talmoed zijn commentaren op de Thora, van gestoorden die niet kunnen lezen. Zij die de Koran beledigen beledigen ook de Thora want de Thora is onderdeel van de Koran net als (delen van) het Nieuwe Testament. De Joden zoals Joden zijn komen via Marokko, Spanje en Portugal naar Europa.

In Spanje bij en tijdens het Kalifaat maakte deze Joden een gouden tijd mee. Tussen Joden en Arabieren gaat het vaker goed dan dat het niet goed gaat. Joden en Arabieren komen letterlijk uit dezelfde teeltballen. De Zionisten komen voort uit hele andere personen. De Zionisten stammen af van een volk wat na christus door de bestuurders gedwongen bekeerd is tot een vorm van Jodendom. Deze mensen worden Asjkenazim genoemd. De Nazi's komen uit hen voort. De Nazi's zijn hun leiders. Nasi en Nazi betekenen hetzelfde. Hitler en Eichmann waren Zionisten. Iedereen in Europa werd gedwongen te zwijgen over de Joodse achtergrond van Hitler.

De naam alleen al verraadt alles. Hitler is een exclusief Joodse naam. Verwijzend naar een speciale Joodse familie. Er zijn twee groepen Joden. De groep Ebenburtige Joden die hoe vreemd dat misschien lijkt voor de lezer door Hitler erkend zijn als Ebenburtig, en de groep die door Hitler in Mein Kampf gekwalificeerd wordt als het Internationale Jodendom wat iedereen naar de afgrond draagt.

Dat doet het Internationale Jodendom willens en wetens geinspireerd op Katholieke Eind Tijd profetieën want de Zionistische helden van Wilders hebben gelijk met de oprichting van vereniging Erez Israël het Armageddon Beest ritueel losgelaten. De Zionisten en de Katholieken werken innig samen aan volbrenging van Katholieke Eind Tijd profetieën die leiden tot het Koninkrijk Groot Israël voor de familie Rothschild die ook Hitler financierde en Auschwitz liet bouwen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus