U bent hier: Home / De Katholiek

De Katholiek

by J.L. de Kreek — last modified 06-10-2014 06:00
Opgeslagen onder:

In het algemeen zijn Katholieken in het persoonlijk contact beter te verdragen dan als groep. De groepsdynamiek van de Katholiek is ronduit ziek en moet een halt worden toegeroepen. Wie wel eens mediteert moet het opgevallen kunnen zijn dat de ziel in het geheim goedkeurend “Allahu Akbar' prevelt, keer op keer, het ritme van de adem volgend, in en uit. God is groot. De Joden schrijven “Gd” in plaats van “God”. In theorie kan het betekenen dat de Joden het over om het even wie hebben. “God”, “Get”, Gud, “Gad” of “Good”. Christenen noemen God bij de naam en bidden tot Jehova.

Het is een oud Joods gebruik God bij de naam te noemen. In de oude authentieke Joodse heilige boeken stond Jehova ook met de naam geschreven. Dat is in onbruik geraakt. God is de titel van Jehova. God is een ziel. De eerste ziel, feitelijk de enige ziel want alles is één. God is één, de scheppende kracht, de maker, alles. Er is geen drie eenheid, wat het ook betekenen mag. Voorts zijn de Papen van Rome de plaatsvervangers van Satan op aarde. Iets wat niemand lijkt te willen begrijpen. Aangevoerd door de Katholiek en gehypnotiseerd door Lucifer volgen mensen de weg naar vervolmaking van Satans Plan voor de mensheid.

 

God voert 'as we speak' oorlog tegen Satan. Het is een strijd waarvan in de Bijbel staat dat Jehova wint, alleen de vraag is ten koste van wat. De oorlogen nu in het Midden Oosten is het werk van Satan. Oorlogen vroeger waren ook Satans werk. Satan gebruikt mensen om zijn werk te volbrengen. Personen die in de ban zijn van bepaalde ideologieën die automatisch leiden tot de ondergang van de mensheid en macht voor enkelen om te leven op aarde als God in Frankrijk. God heeft de mensheid het eeuwig leven in aardse paradijs gegeven. Helaas koos Eva voor de Slang waardoor de zondeval kwam en vrouwen pijnlijk baren.

 

Deze vergissing van Eva die natuurlijk niet de ruimte had mogen krijgen van Adam om naar de Slang te luisteren, is nog altijd niet gerepareerd waardoor iedereen nu met ISIS zit. Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben voorspelt de chaostheorie. In de periode vanaf de zondeval tot nu heeft de Duivel meer en meer grip gekregen op de mensheid. Niemand kijkt ervan op dat gelovigen aan politiek deelnemen, en iedereen denkt dat Zionisten en Joden van hetzelfde soort zijn. De Katholiek is een slinkse bedrieger die profiteert van de onderkant van de maatschappij en zich laat bewieroken door de rijkste en machtigste parasieten.

 

De Katholiek is oververtegenwoordigd in de kindermishandeling bewijst Rapport Jeugdzorg. Ook zijn Katholieken hofleverancier internationale misdrijven. Het wordt zelden met nadruk onderwezen dat Adolf Hitler net als de Zionisten de agenda vervullen van het Heilige Romeinse Rijk wat het Katholicisme als staatsgodsdienst aangenomen heeft. De Katholiek en de Zionist weten dit allemaal al te goed en zij vertellen het niet anders bereiken zij niet hun doelstellingen voor wereldheerschappij.

 

De dag van vandaag wordt door de gelovige Katholiek de Eind Tijd genoemd. Dat is geen toekomstige tijd, dat is de huidige tijd waarvan profetieën reeds letterlijk vervuld zijn zoals de Exodus van alle Joden uit Europa. Wie niet beter weet en alleen gelooft wat op school geleerd is of van de MSM komt ziet niet de andere boeken die authentiek zijn waarin de Zionisten zelf oproepen tot het vernietigen van Joden. Daarin staat ook door de Zionisten beschreven hoe zij symbiotisch samenwerkten met de Katholieken om de door de Zionisten bedachte 'Endlösung' te laten realiseren.

 

Dat zijn de feiten, over de Katholieken en de Zionisten. Kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust om ook echt zes miljoen Joden ritueel te brandofferen in de schoorstenen van de door de familie Rothschild in eigendom gehouden concentratiekampen. Dat de massamoord in deze omvang mislukt is mag niet bewezen worden van de Zionisten anders volgen er 'dire consequences'. De als Joods voorgestelde familie Rothschild gaat vriendschappelijker om met de Papen van Rome dan het met de Joden doet. Deze familie ziet Joden als hun slaven en Israël als het wereld-getto waarvoor zij in 1929 dertig miljoen aan Hitler betaald hebben. Vroeger werden Joden ook gehouden in getto's in het Heilige Romeinse Rijk waarin de familie Rothschild leidend was. Hoedt u voor de Katholiek. Veelal te herkennen aan een witte nek.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus