U bent hier: Home / De Nazi Joden

De Nazi Joden

by J.L. de Kreek — last modified 05-05-2013 14:20

Op feyenoord.netwerk.to is er humor en het verhaal bekend van de halfjoodse Amerikaan Christopher Jon Bjerknes over joodse nazi's. Hoewel het Wereldoorlogsscenario, dat de Zionisten Moses Hess (1812-1875) en Theodor Herzl (1860-1904) in samenwerking met de joodse bankiers hebben ontwikkeld, afschuwelijk is en een van de grootste misdaden ooit, is het volgens feyenoord.netwerk.to toch lachwekkend om je voor te stellen wat er door neonazi's, met een poster aan de muur van het monster Adolf Hitler, zal heengaan als ze erachter komen dat het monster zelf joods was...

Hitler, de grote leider der Nazi's bezat een Joodse achtergrond. Ook de financiers van Hitler waren Joden. Al die moffen hebben Joden gediend. En dan dit citaat van feyenoord.netwerk.to:

Als je de gehele situatie op z'n merites gaat beschouwen, moet je terug gaan in de geschiedenis, wat in de bijbel (Oud testamentische deel) veelal is terug te vinden. Waar het mij om gaat is dat Israël en Juda het verbondsvolk van De Heer vormen. Hij zal over hen oordelen, dat hoeven wij niet te doen. Het Palestina in de bijbel was een land met volken die voor De Heer een gruwel vormden, wegens hun afgoden diensten en verdere godslasterlijke daden. In principe hebben de landen of volken die tegen Israël streden alleen maar De Heer als tegenstander gehad en Israël hoefde het land maar te bezetten en tot bloei te brengen. Ze hebben de gesneuvelden op de wens van De Heer verbrand evenals de dieren en bezittingen. Dit klinkt hard, maar De Heer is rechtvaardig. Ook moest Israël het land tot aan de kust innemen. Dat lieten ze na, zodat de Filistijnen nog in de Gaza woonden en in het noorden een ander volk (moet ik de bijbel anders bijhalen, wie dat volk was, moet je maar tegoed van me hebben). Als je een verbond met Hem sluit (wat tegenwoordig gelukkig weer kan), dan behoor je je daar ook aan te houden, netals dat je met je naaste afspraken gaat maken, hoor je je daar ook aan te houden. In feite is het deel Wat Israël door de VN was toegewezen een klein deel, want de grenzen van Israël en Juda waren van de Westkust tot de Jordaan en de Dode Zee. De oostelijke oever is eigenlijk ook van Israël, net als Jeruzalem. We kunnen eigenlijk stellen dat Israël zijn eigen landsdeel aan het terugnemen is. De manier waarop kan enige vragen oproepen, maar het is niet aan ons om hen hierover te oordelen, omdat zijn onder het verbond met De Heer vallen en Hij bepaalt wat Hij met het verbondsvolk gaat doen.

Wat Israël niet vertelt is dat het verbond met De Heer wat tussen Hem en het verbondsvolk geldt bepaalt dat Joden in de Diaspora verblijven tot ze een ons wegen. Het probleem met Israël is dat het gesticht is door een relatief jonge en aan het jodendom ongehoorzame stam joden die geen wortels bezitten in de eeuwen oude Joodse traditie die teruggaat tot de aartsvader van de Arabieren en Joden. Israël is een land op politieke en/of maatschappelijke grondslag dienstbaar aan de verrijking van de Rothschild bankiersfamilie en kring van aristocraten, getto-houders en slavendrijvers. Israël is het cadeautje van Adolf Hitler voor de Joden. De nalatenschap van de Führer. Geofferd aan het eind van zijn strijd, net als de rest van de familie Hitler. Dat niemand er een punt van maakt dat Hitler een exclusieve naam is van prominente Joden doet bang vermoeden dat de Nazi Joden stevige grip hebben op de samenleving.

Ook voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog werden suggesties in de media dat Hitler een Joodse achtergrond bezat als laster en onrechtmatig afgestraft. De man die een boekje opendeed over de joodse geldbronnen van Hitler is vermoord. Dzjengis Khan, Moses Hess, Theodore Herzl, Max Nordau, Jabotinsky, Adolf Hitler, Adolf Eichmann, Ali Ben Canaan, Leon de Winter horen allemaal in dit rijtje thuis. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat zij het Zionisme dienen of anderszins faciliteren. Het Zionisme is de allesomvattende ideologie die de Tweede Wereldoorlog en de Shoah op de plaats laat vallen. Zonder Zionisme geen antisemitische inspiratie, geld, staal, olie, Buna en Zyclon-B voor Adolf Hitler. Joden zeggen dat de propaganda van Hitler gebaseerd is op wat de Zionisten zeiden, dus waarom wordt dat feit genegeerd door Ronny Naftaniel. Esther Voet, Ronald Eissens, Kustaw Bessems? De vraag stellen is het beantwoorden.

Israël is geen Joodse staat. Bewoners van Israël zijn merendeel niet van het verbondsvolk of althans hebben het verbond met voeten getreden. In Israël leven voor Joden als burger kan alleen in de Diaspora dus zonder Joods bestuur of ambtenarij met Joodse achtergrond. De Joodse Staat is het laatste getto voor de Joden. De Joodse Staat is de truc van slavendrijvers, katholieken en aristocraten die een bloedhekel hebben aan vrije meningsuiting en democratie en wereldmacht voor zichzelf willen; en daarvoor het eigen volk eerst naar de brandstapel dragen.

Share |
comments powered by Disqus