U bent hier: Home / De onbehoorlijke Femke Halsema

De onbehoorlijke Femke Halsema

by J.L. de Kreek — last modified 11-09-2013 18:20
Opgeslagen onder:

Ze bevingeren, bezoennen en begroeten elkaar als oude vrienden. Femke Halsema en Henk Kamp. Henk Kamp is minister van Economische Zaken onder Rutte en was minister van Defensie onder Balkenende. Femke Halsema is lid van de Commissie Behoorlijk Bestuur. De commissie is aangesteld door het kabinet. De taak van de commissie is een gedragscode te ontwerpen voor bestuurders van woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Kennelijk weten deze mensen zich niet te gedragen. Er was sprake van wanbestuur en zelfverrijking bij de grootste woningbouwvereniging van Nederland, Vestia, en bij de destijds grootste scholenkoepel, Amarantis.

Vreemd dat het kabinet dan een commissie aanstelt die gedragscodes ontwerpt. In het geval van wanbestuur en zelfverrijking kent de wet reeds gedragscodes. Bestuurders van woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen zijn bekend met het strafrecht en de algemene onrechtmatige daad uit het Burgerlijk Wetboek. Bovendien is iedere bestuurder bekend met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals die in het bestuursrecht gelden. Volgens de commissie is een code echter niet genoeg, omdat er 'meer aan de hand is dan het immorele gedrag van bestuurders'. De term semipubliek is volgens de commissie een 'half-om-half formulering' en 'een bron van ongewenst en schadelijk gedrag'. 'In de semipublieke sector is de matigende werking van de markt afwezig en dat leidt tot grote morele gevaren, aldus de Volkskrant.

Dat roept direct associaties op met Bureau Jeugdzorg. Ook semipubliek. Spoort ook voor geen meter. Daar zijn het de perverse prikkels die de bestuurders niet loslaten willen. Er is alleen nóg méér aan de hand. Niet alleen in de semipublieke sector is er sprake van hardnekkig wanbestuur. Ook in de publieke sector is het wanbestuur niet van de lucht. De publiekesector is niet van zichzelf onbehoorlijk. De semipubliekesector is een afgeleide mandaat van de publiekesector. De publiekesector bepaalt dat de semipubliekesector onbehoorlijk besturen kan en als sanctie een gedragscode van Femke Halsema voorgeschoteld krijgt.

Femke Halsema heeft politicologie gestudeerd. Geen opleiding voor vrouwen. Ook staat Femke Halsema vooraan in de emancipatie. Emancipatie betekent dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen. Vrouwen die zich emancipatoir als klootzakken gedragen worden overeenkomstig behandeld als een echte vent met haar op de ballen. Dat is emancipatie. Overigens is politicologie in het algemeen geen goede studie om te kiezen omdat daar Femke Halsema kennelijk geleerd is Nederlandse oorlogscriminelen als Henk Kamp naar de pijpen te dansen. Het mooie aan Henk Kamp is dat niet aan hem te zien is dat hij opzettelijk deelneemt aan terrorisme en genocide in Irak. Altijd onberispelijk gekleed. Geen dolk in zijn hand of bloed aan de kleren. Altijd even beleefd en voorkomend.

Toen Henk Kamp nog minister van Defensie was van 12 december 2002 tot 22 februari 2007 kon Henk Kamp reeds weten dat de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 een andere causaliteit kennen dan de Amerikaanse bondgenoten propageerde. Henk Kamp heeft HBO gedaan. Na de HAVO. Zijn lagerschool stond in Hengelo. Christelijke lage school. Hij kan rekenen en schrijven. In de tijd dat Henk Kamp minister van Defensie was bestond internet al en was de televisie reeds bejaard. Op TV was ook voor Henk Kamp toen kamerlid te zien dat het instorten van de Twin Towers imponeerde als 'controled demolition'. Desondanks heeft Henk Kamp van de VVD zich niet verzet tegen het groots militair optreden van de Amerika in Afghanistan. Vreemd want op een terroristische aanslag horen Amerikaanse en andere bestuurders met het strafrecht te reageren. Is er sprake van internationaal terrorisme dan is het internationaal strafrecht van toepassing.

Dat Amerika geen rechten bezit om militair te reageren op de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 blijkt uit het feit dat de aanslagen niet door een land zijn gepleegd want dan was er sprake van een oorlogsmisdrijf. Onrechtmatig geweld met aan militaire gelijkende middelen door een land tegen een ander land is een daad van oorlog en geen terrorisme. Bin Laden had het gedaan volgens Bush. Henk Kamp ging daarmee zonder deugdelijke contra-expertise akkoord. Vervolgens had Henk Kamp geen verzet tegen de illegale oorlog in Irak en leverde hij met zijn partij de VVD waartoe ook Joshua Livestro van de Dagelijkse Standaard prominent behoort, draagvlak voor dat illegale geweld wat 'huge' geweest is.

Het rapport van de Commissie Davids is helder over het politieke akkoord voor de oorlog in Irak. Daaraan ligt geen adequaat volkenrechtelijk mandaat ten grondslag. Dus een oorlogsmisdaad. Bovendien is door het bevoegd Nederlands burgerlijk gezag geen oorlogsverklaring afgegeven aan Irak dus de bijdrage die Henk Kamp geleverd heeft aan de dood van Saddam Hussein staat gelijk aan het ondersteunen van de moord op het hoofd van de bevriende staat Irak. Knap dat Femke Halsema dit allemaal niet bedenkt met dat intelligente hoofdje van haar! Als oppositie. Nu is zij correspondent van De Correspondent om het te hebben over de onderwerpen waarover niemand het heeft. Op de 12 jarige verjaardag van 9/11 heeft Fem Fem het in ieder geval niet over het feit dat ook nu 12 jaar verder duidelijk te zien is dat het instorten van de Twin Towers en gebouw Zeven inderdaad alleen middels 'controled demolition' kan. Wel heeft ze Henk Kamp die de daders van de aanslagen van 11 september 2001 ondersteunt hartelijk begroet en gezoend en bevingerd en ongetwijfeld bewierookt tijdens de presentatie van het rapport van haar Commissie Behoorlijk Bestuur.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus
Femke Halsema...
Femke Halsema ruikt vinger

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Femke Halsema gaat een gedragscode opstellen voor behoorlijk bestuur in de semipublieke sector. Ook zal de commissie het kabinet adviseren hoe een discussie te starten over maatschappelijk verantwoord handelen in deze sector.

Gebrek vertrouwen belemmert functioneren semipublieke sector

Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) woensdag 15 mei 2013 in een brief aan de Tweede Kamer. Naast Halsema zitten ook Doekle Terpstra, Maxim Februari en Marco van Kalleveen in de commissie. 'De kwaliteit van onderwijs, zorg en huisvesting in Nederland is hoog. Toch kan de bijdrage van semipublieke organisaties aan onze welvaart nog groter,' aldus minister Kamp.'Een gebrek aan vertrouwen belemmert het functioneren van de semipublieke sector. Het is daarom goed dat er een gedragscode komt op basis waarvan men zelf gaat nadenken over het herstellen van vertrouwen.'
... ruikt vinger