U bent hier: Home / De ongemakkelijke Holocaustfeiten

De ongemakkelijke Holocaustfeiten

by J.L. de Kreek — last modified 10-12-2014 09:23
Opgeslagen onder:

In het recht gaat het om de feiten. De mierenneuker zal exact willen weten hoeveel Joden er precies vermoord zijn en of betrokkenen met recht zich beroepen kunnen op de Joodse status. De Joden hebben altijd een reputatie hoog te houden gehad. Als zijnde het door Jehova afgewezen volk in de Diaspora. In Marokko en bij en tijdens de Arabische overheersing van Spanje ging dat vanzelfsprekend goed want Joden en Arabieren zijn bloedbroeders die de stamvader Abraham letterlijk delen.

Jezus in der tijd legde de basis voor het derde geloof van de Abrahamitische godsdiensten. Het Christendom, waarvan de meerderheid der volgers is gevoed met de leugens van het Vaticaan. De Joden in die tijd deden al aan Holocaust. Het is altijd heel normaal geweest voor Joden om te Holocausten. Een Holocaust is een brandoffer. Het staat gewoon in het oude testament genoemd als ouderwets Joods ritueel wat uitgevoerd wordt op bijvoorbeeld een kip die gewassen en verbrand volledig in rook opgaat. 

Misschien dat het eufemisme van de douche reeds in gedachte opkomt. De Joden zijn door de Zionisten geofferd. De Kabbala, de hersenspinsels van ambtenaren die niet naar Jehova luisteren, of te wel het handboek der Satanisten, heeft het ook over zes miljoen en dat is dan het perfecte getal. Voorts dromen de Katholieken van oudsher over een Joden vrij Europa. Het waren altijd de Arabieren onder wiens bestuur de Joden het goed tot voortreffelijk hadden. Onder bestuur van Katholieken of Zionisten hebben Joden altijd te lijden gehad van antisemitisme. 

Tussen 1960 en 1904 bedacht de held van Geert Wilders het formidabele plan van het separeren van álle minderheden. Over hoe deze militaire operatie uitgevoerd moest worden hield de held van Wilders dagboeken bij met aanwijzingen en verslagen van gesprekken en opschriftstellingen van overwegingen. Daarin opmerkingen van de held van Wilders dat Joden vernietigd moeten worden; dat antisemieten de vrienden van de Zionisten zijn; dat het beloofde land een wereld-getto is; dat Joden leugens verteld moeten worden; en meer van dat soort antisemitische taal. In andere werken heeft deze held van Wilders het over deportatie van Joden in derderangs wagons want ze moeten het zelf betalen. Ook is deze held van Wilders blij met slavernij en heeft hij het over transitcentra.

De Holocaust was het oogmerk van de Zionisten. Bedacht door de helden van Wilders. Dat niemand weet dat Wilders feitelijk de grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah vereert komt omdat hij en zijn handlangers binnen en buitenland politiek van veel landen bepalen. Voor wie de waarheid vertelt over de Holocaust, dat deze niet heeft plaatsgevonden, zijn de rapen gaar. De Zionisten met Wilders voorop willen wel alles kunnen zeggen over de Islam en Moslims, wanneer de waarheid van de feiten aan het licht komt trekken zij de Holocaust-kaart.

Het is buitengewoon onbeschoft de Jodenvervolging van 1940-1945 een Holocaust te noemen. Alsof de Joden het zelf gedaan hebben. Dat is nog eens even lekker natrappen door de lui die de hoofdschuldigen zijn en middels efficiënte voortzetting van de misdrijven de dans van de naoorlogse strafrechtelijke vergelding zijn ontsprongen. Wanneer Joden op de eigen website die zij True Thora Jews noemen zelf schrijven dat de Nazi-propaganda gebaseerd is op wat de Zionisten zeiden, wie is Esther Voet dan om dit te ontkennen? Zij zijn de ervaringsdeskundigen die nog elke dag worden 'ausgerottet' door de Zionisten.

Het Zionisme is een hele zieke ideologie van personen die niks te maken hebben met het Jodendom. Zionisten hebben geen wortels in het klassieke Joodse geloof, zij zijn geen nakomelingen van Sem, het zijn nakomelingen van Jafet wat een niet Semitische stam van Noach is. Misleid door eigen ego. Aan de hand van Het Woord wat de Joden de Thora noemen is de 'bullshit' over Nazi's en Asjkenazim van Esther Voet & co makkelijk te ontrafelen. Misschien zijn er een paar honderdduizend Joden vermoord, misschien drie miljoen. De feiten en cijfers wijzen uit dat het niet meer dan drie komma drie miljoen zijn geweest. Eerlijk zijn over de Holocaustfeiten is lang zo barbaars niet als de Holocaustleugens en de schuld van de Zionisten aan Auschwitz.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus