U bent hier: Home / De Zionistische dictatuur

De Zionistische dictatuur

by J.L. de Kreek — last modified 12-11-2013 07:55
Opgeslagen onder:

Er moet een eind komen aan de Zionistische dictatuur. Zionisten gedragen zich buitengewoon onuitstaanbaar, bijzonder onaangenaam en onaangepast in verband met de academische waarheidsvinding ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah en de belangen van joden in het algemeen. Een schandalig gebrek aan bereidheid feiten ter discussie te stellen en in te gaan op authentieke bronnen die onloochenbaar de Zionistische beramers ontmaskeren.

Door Zionisten wordt het vrije westen een spreekverbod, twijfelverbod, bewijsverbod en een verdedigingsverbod opgedrongen in verband met de transparante en onafhankelijke kijk op de Holocaust. Holocaustontkenning op zichzelf wordt als een schande genadeloos afgestraft door de Zionisten terwijl er geen spoor van academisch bewijs bestaat dat er een Holocaust heeft plaatsgevonden. Géén bewijs van genocide op zes miljoen joden. In Duitsland gaat de Zionistische dictatuur zo ver dat advocaten gestraft worden voor het doen van hun werk: verdedigen van holocaustontkenners. Ook worden boeken die twijfelen aan de Holocaust regelmatig verbrand. Niemand discussieert over de feiten. Wie ontkent gaat naar de gevangenis.

Voorts tonen álle forensische bewijzen aan dat het Zionisten waren die de joden vermoordde zoals de Zionisten reeds in 1895 bepaald hadden. The World Zionist Organisation, diens rechtsvoorgangers en soortgelijke organisaties zijn de grote beramers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. De eerste stappen zijn gezet door de Zionisten in 1897 toen zij de mensenrechten voor de joden ontbonden. Eigenlijk zijn daarvoor de stappen reeds gezet te Frankfurt am Mein in de Judengasse no. 148 al waar de rijke joodse familie Rothschild woonde in het getto van de vrije keizerlijke stad Frankfurt in het Romeinse Rijk. De Davidster in de vlag van Israël is overgenomen van de versiering van dat huis van de Rothschild.

Blijkens de dagboeken van de grote Zionistische leiders die alles los gemaakt hebben is de familie Rothschild in 1895 reeds het Koninkrijk over Israël beloofd indien het de 'Endlösung der Judenfrage' zou ondersteunen. Met de Balfour-verklaring beloofde Rothschild aan Groot Brittannië dat het de VS bij de Eerste Wereldoorlog zou betrekken om Duitsland te verslaan. Als prijs wilde Rothschild het mandaat over Palestina. Rothschild kon één en ander makkelijk beloven omdat de familie met geld de legers van de grote machten commandeert, aldus de grote Zionistische leider Herzl in zijn dagboeken.

De Tweede Wereldoorlog is de tweede grote oorlog van de Rotsschild op weg naar wereldheerschappij. De derde grote oorlog, de derde wereldoorlog staat eraan te komen. De aanslagen in Amerika 9/11 zijn een door Amerikaanse kruisvaarders gepleegde aanslagen op het Amerikaanse volk om hen en de wereld in angst en afgrijzen te plaatsen. De verhouding tussen de Zionisten, de Nazi's en het Vaticaan is altijd symbiotische geweest. Gelukkig is het de Zionisten niet gelukt zes miljoen broeders en zusters te brandofferen.

Ongeluk bij het geluk is dat rechters en bestuurders die de feiten en cijfers herkennen of erkennen 'dire consequences' te duchten hebben, wat zo veel kan betekenen als ouderwetse zionistische aanslagen of economische ondergang. Joden weten dat Zionisten geen joden zijn. Zionisten zijn erin geslaagd de wereld te doen laten geloven dat zij joden zijn of althans joden vertegenwoordigen. Voor zover Zionisten joden vertegenwoordigen vertegenwoordigen zij het joods groot kapitaal van seculiere parasieten die zich aan de Tweede Wereldoorlog verrijkt hebben.

Nadat de Zionisten Duitsland verslagen hadden in de Eerste Wereldoorlog, heeft het joods grootkapitaal het land uitgezogen en blootgesteld aan Oost Europese vluchtelingen die door Zionistische geïnspireerde pogroms opgejaagd werden. Nu na de Tweede Wereldoorlog wordt Duitsland wéér uitgezogen door de Zionisten middels 'Wiedergutmachungen' én wordt het door de Zionisten verboden te bewijzen dat er helemaal geen Holocaust heeft plaatsgevonden of althans dat de Zionisten zelf de schuldigen zijn. Het woord Holocaust gebruikt voor de Shoah verraadt de schuld van types met een joodse achtergrond omdat Holocaust een typisch heilige joodse traditie is. Hitler en Himmler zijn niet toevallig joodse namen, en dan al hun joodse vrienden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus