U bent hier: Home / Demmink-dossier zéér omvangrijk

Demmink-dossier zéér omvangrijk

by J.L. de Kreek — last modified 19-05-2014 10:39
Opgeslagen onder:

Het Demmink-dossier is vele keren omvangrijker dan iedereen denkt afgaande op KRO en Klokkenluideronline. De functie van secretaris-generaal van het ministerie van veiligheid en justitie is een sleutelrol. Het is misschien wel de belangrijkste ambtelijke functie van Nederland. Joris Demmink had in zijn rol als SG extra gewicht omdat hij als ambtenaar ook voor Defensie gewerkt heeft en van de VVD en vooraanstaand jurist is.

In de persoon van Joris Demmink spiegelt alles wat er mis is in het bestuur van Nederland. Blanke mannen die de schuld op zich dragen van de oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden waaraan ze ambtelijk deelnemen, een immens Zwaard van Damocles boven het land plaatsend, en binnenlands leiding gevend aan georganiseerde mensenhandel. Joris Demmink is ook verantwoordelijk geweest voor de Raad voor de Kinderbescherming. Hij heeft een rol gespeeld in de organisatie van de jeugdzorg.

De ambtstermijn van Joris Demmink valt samen met exponentiële groei van de jeugdzorgbranche en bijkomende uithuisplaatsingen van minderjarigen. Omdat de medewerkers van de kinderbescherming, dus de door Joris Demmink geleidde ambtenaren, opzettelijk wederrechtelijk niet aan waarheidsvinding doen zijn hun uithuisplaatsingen gijzelingen. Omdat er misbruik in het spel is want de Jeugdzorg verdient geld met onrechtmatig handelen en er ook mishandeld wordt en minderjarigen tot 400% meer seksueel aangerand worden, is er sprake van mensenhandel.

De klachten in verband met de waarheidsvinding en de afwezigheid daarvan bij Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, het Adviespunt en Meldpunt Kindermishandeling, zijn reeds oud. Autoriteiten erkennen de klachten niet. Bekend is van de jeugdzorg dat het geen middel onbenut laat om ouders en kind te onthechten. Ouders worden ontvoerd in zwarte SUV's en gedwongen bepaalde advocaten te kiezen. Ouders moeten uit elkaar, ieder een eigen woning. Ouders moeten huizen opzeggen en in de opvang van de jeugdzorg als veiligheidsplan in het vrijwillige kader. Kinderen worden buiten de wet geplaatst.

Van baby's is bekend dat zij eerst na de UHP smetstrepen in de schaamstreek hadden. Een baby had daar zelfs blaren. Het is bekend dat ouders mishandeld worden door medewerkers van de jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming. Zorgnetwerken die ouders voor kind en gezin weldenkend gekozen hadden worden gesloopt door de kinderbeschermers, opdat minderjarigen opgenomen worden kunnen in het netwerk waaraan Joris Demmink ambtelijk leiding gegeven heeft.

In dat netwerk worden minderjarigen verkracht, vernedert, gekleineerd, los gemaakt van de eigen kracht, op verkeerde scholen geplaatst, gedwongen bekeerd en meer ziek ongein omdat het de pleegouders alleen om het verdienen van geld gaat. Met Joris Demmink is een nieuwe vorm van jeugdzorg ontstaan waarbij de branche van pleegouders en jeugdzorgmedewerkers de belanghebbenden is in verband met elke uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling. Er zijn grote veranderingen te verwachten in de persoonlijke vrijheid van top van de VVD. Bovendien: met Joris Demmink als rolmodel hebben homo's geen haters nodig.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus