U bent hier: Home / Demmink lid criminele organisatie?

Demmink lid criminele organisatie?

by J.L. de Kreek — last modified 02-04-2014 15:22
Opgeslagen onder:

In verband met Joris Demmink vergeet de media de hele tijd de illegale oorlog in Irak en de Jeugdzorg aan hem te relateren. Er is een hyperfocus op zijn veronderstelde misbruik van minderjarige mannen op de achterbank van de dienstauto. De grote misdrijven die hij in en buiten diensttijd pleegt worden buiten beschouwing gelaten.

In de uitzending van Pauw en Witteman van 01 april 2014 zegt Henk Krol een paar belangwekkende woorden over Demmink, namelijk:

Waarom iemand die toch zo vaak roddels om zich heen gestrooid kreeg toch zo makkelijk benoemd kan worden terwijl hij op andere ministeries niet welkom was?

Demmink is van de VVD. Hij is benoemd op het Ministerie van Justitie om in vereniging met Donner de oorlog zonder geldige reden in Irak vorm te geven.

rapport_commissie_davids.JPGHét Goede Nieuws heeft van betrouwbare Defensie bronnen vernomen dat bij en tijdens de besluitvorming in verband met de illegale oorlog in Irak geen wisselwerking plaatsvond tussen Defensie en het kabinet. Blijkens het rapport van de Commissie Davids heeft in dat kabinet justitie minister Donner, en daarmee Demmink, een bepalende rol gespeeld. Dat er geen wisselwerking heeft plaatsgevonden tussen Defensie en het kabinet is door ambtelijke bronnen bij het Ministerie van Justitie bevestigd.

Joris Demmink maakt onderdeel uit van een verzameling top-juristen die met elkaar een sturende factor zijn in verband met de vrede en veiligheidsbenaderingen in het licht van internationaal terrorisme en globalisering. Ook de top-jurist Afshin Ellian maakt hiervan onderdeel uit. Deze professor rechtsgeleerdheid te Leiden publiceert regelmatig prominent op Elsevier.nl en heeft in al de jaren geen enkel kritisch geluid laten horen over de schandalige besluitvorming in verband met de oorlog in Irak door Donner en Demmink. Het E.M. Meijers instituut van de Universiteit van Leiden waarvan Demmink lid is van de Raad van Advies speelt hierin tevens een bedenkelijke rol.

Voorts is Demmink op het Ministerie van Justitie mogelijk aangesteld om de de Jeugdzorg van perverse prikkels te voorzien. Demmink is net als Donner jurist. Desondanks hebben zij als hoogste ambtenaren van het Ministerie van Justitie dat verantwoordelijk is voor de Raad voor de Kinderbescherming een organisatie voor de Jeugdzorg vorm gegeven wat meer weg heeft van kinderhandel en misbruik dan dat het daadwerkelijk de jeugd beschermt tegen risico's die hen in de gezonde opvoeding en/of ontwikkeling bedreigen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus