U bent hier: Home / Demminkprobleem breed trekken

Demminkprobleem breed trekken

by J.L. de Kreek — last modified 08-03-2014 18:55
Opgeslagen onder:

Naast hulde hebben de hard werkende en hardnekkige onderzoekers die de zaak Demmink ondanks alle politieke tegenwerking aan het rollen kregen, ook commentaar verdient. De vrije media lijkt in de nopjes met het verloop van de getuigenverhoren inzake de Roestige Spijker, terwijl a) Demmink nog niet vervolgd is en b) het Demminkprobleem vele keren groter is dan wat de aandacht krijgt.

Volkskrant vandaag suggereert dat Demmink niet genoemd is in de Rolodex-zaak terwijl uit het artikel van Toine Heijmans en Elsbeth Stoker blijkt dat oud-PG Ficq in zijn aantekeningen genoteerd heeft dat Demmink had vernomen dat hij voorwerp van onderzoek zou zijn in Amsterdam. Hoe schandalig ook, wat er tot nu toe bekend is over het misbruik van minderjarigen door Demmink valt in het niets bij zijn zwáre misdrijven. Micha Kat van KOL is te bewonderen. Het is heel goed hoe vasthoudend hij is met zijn doorzettingsvermogen alleen hij beperkt wel het blikveld door op de pedoseksuele zeetvoeten van de oorlogscrimineel te blijven hameren. Demmink is een véél grotere misdadiger dan wat nu blijkt van de sites van de vrije pers.

Micha Kat zei duidelijk in het interview met Radio hét Goede Nieuws afgelopen maandag dat het hem om het seksueelmisbruik van minderjarigen door Demmink te doen is. Voor zover Demmink daaraan schuldig bevonden zal worden, is dat een misdrijf wat ondanks de weerzin die het wekt kleinschalig is vergeleken met zijn bijdrage aan a) de kinderhandel en het kindermisbruik door de jeugdzorg en b) de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van 'the coalition of the willing' in Irak. Het is niet opportuun Demmink te vervolgen voor het misbruik waarvan Micha Kat hem beschuldigt. De man is 'huge' op de schaal van internationale misdadigers. Het OM kan niet ontvankelijk verklaard worden.

De blinde vlek van de makers van de verondersteld vrije media is dat ze niet zien dat de vijand hen bijzonder dicht op de huid zit en dat de misdrijven dermate groots en overweldigend zijn dat niemand het totaal plaatje in het vizier heeft. Wie met de neus bovenop een reus zit ziet de gigant niet. Iedereen, ook Micha Kat en de magistraten zijn slachtoffer van grootse misdrijven van mr Joris Demmink die associaties wekken met het nazi-verleden en waaronder ook grootschalige internationale kinderhandel en -misbruik. Er is een geolied professioneel netwerk van deskundige ambtenaren in Nederland wat geleid is door Joris Demmink en met elkaar een lustoord voor pedofielen onderhoudt.

Één van de slachtoffers van deze criminele organisatie van satanische kinderverkrachters in ambtelijke hoedanigheid is een mooi donker meisje van nu bijna twee wat luistert naar de naam A.E.W te R. De volledige naam is bij de redactie bekend. Ook is bekend dat dit meisje als baby van twee maanden in strijd met de afspraken met Bureau de Kreek uit huis gehaald is door ambtenaren die instructies ontvangen moeten hebben van Demmink of hem beroepshalve persoonlijk kennen en die zonder rechtsgeldige titels te betekenen standrechtelijk overgaan tot het gijzelen en misbruiken van minderjarigen. Eerst ná de onrechtmatige UHP zaten er blauwe plekken in haar schaamstreek! Niemand van de liefdevolle familie heeft voor het kind kunnen zorgen. Demmink was leider van het ministerie die dit verzorgt. Één plus één is dan gewoon twee. Dat in Biddinghuizen door het Leger des Heils kleinschalige genocide gepleegd wordt past bij het beeld wat Joris Demmink over zichzelf opwekt. Een nexus die minder onlogisch is dan het lijkt wanneer kennis gemaakt wordt met de jeugdzorg. 

Joris Demmink faciliteert middels beleid en strategie als oud SG van het Ministerie van Veiligheid en Justitie andere criminele ambtenaren bij en tijdens het ontregelen van de samenleving of althans gezinnen om de kinderen met wederrechtelijk oogmerk uit huis te nemen of althans leveren van ongetemde problemen, zonder waarheidsvinding ten titel van kinderbescherming en zonder dat daarbij beschikkingen van rechters of raadsheren voorafgaande de executie rechtsgeldig betekend worden en met gesloten deuren bovendien. Daarnaast is Joris Demmink zowel als oud SG als prominent lid van de VVD schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak. De man heeft schuld aan een aanstormende schadepost voor de Nederlandse schatkist van drie duizend miljard

Oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat is onwettig. Dat weet elke SG van MinVenJ. Bovendien is Demmink prominent lid van de politieke vereniging die aan de basis staat van dát wederrechtelijke politieke akkoord. Demmink heeft zijn dubbelrol verwijtbaar verzaakt en zijn plichten ernstig verzuimd. Door dat akkoord waartegen Demmink en zijn VVD zich hooghartig niet verzet hebben, kunnen en mogen leden van de Nederlandse krijgsmacht in islamitische landen als vijandige strijders gezien worden terwijl zij louter een de-escalatie opdracht ex artikel 100 bezitten. Dus tel uit het verlies voor landsverdediging. Nederlandse militairen worden in een 'warzone' geplaatst zonder over het bijpassend materiaal en 'rules of engagement' te beschikking. Bovendien hitst Wilders de vijand op tegen hen en wordt dit gedoogd door Demmink en zijn VVD. Joris Demmink en ook Mark Rutte en Hans van Baalen en Joshua Livestro moeten daarbij genoemd worden als prominent terroristen!

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus