U bent hier: Home / Den Haag de sigaar

Den Haag de sigaar

by J.L. de Kreek — last modified 02-10-2013 10:19
Opgeslagen onder:

Den Haag -de politiek- is vet de sigaar. In strafrechtelijke zin. De 'heule' ambtenarij hoort gezuiverd te worden van onverlaten, criminelen, terroristen, genocidale moordenaars en wat dies meer zij. Het mooie aan het beroep van ambtenaar is dat daaraan een bepaalde arm verbonden is. De lange arm. Een arm die in het algemeen langer is dan van de gemiddelde burger. De arm waarmee bepaald wordt. Om de zoveel jaar wordt er gestreden om de macht over de lange arm. Dan bepaalt de ene of andere politieke aandoening hoe de samenleving verder uitgezogen wordt.

Dinsdag 01 oktober 2013 was er bij het Hof Den Haag de mondelinge behandeling van de strafklacht in verband met de gijzeling en mishandeling van een minderjarige door de jeugdzorg. De naam Joris Demmink is ter zitting veelvuldig genoemd. Ook opschrift in het dossier staat steeds weer de naam Demmink te lezen. De jeugdzorg lijkt de handtekening van Joris Demmink te bezitten, als oud-SG die even voor zijn clubje het pedoparadijs heeft gevestigd in Nederland. Ook in het buitenland laat Joris Demmink sporen na.

Joris Demmink en InWithFort worden gezien als deelnemers aan een terroristische organisatie die ouderwets wil dat de pleuris overal uitbreekt zoals in '40-'45. De bijpassende technieken worden thans reeds meer dan tien jaar in Nederland in praktijk gebracht. Steeds een beetje meer en steeds verdere corruptie ten nadele van in de eerste plaats minderjarigen want daar houdt Joris Demmink van. Vooral minderjarige jongens lijkt hij op te vallen, schrijven onder andere Micha Kat van Klokkenluideronline die door niemand geloofd wordt en een aantal overigens prominente juristen die absoluut niet op het achterhoofd gevallen zijn. Er wordt vet geïnvesteerd in de strafvervolging van Joris Demmink, ook omdat hij deelnemer aan genocide is.

Artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg is een zogenaamde 'smoking gun'. Dat artikel hoort gekwalificeerd te worden als een doofpot-bepaling. Het artikel bepaalt praktisch gezien dat medewerkers van de jeugdzorg mishandeling in de jeugdzorg bij een bepaalde collega in de jeugdzorg moet melden. Het AMK is dat. Dit AMK doet vervolgens niet aan waarheidsvinding. Alle bestuurders van de jeugdzorg, alle medewerkers van de diensten van de jeugdzorg stellen dat zij niet aan waarheidsvinding doen en dat dit niet van hen verwacht worden kan en dat het in de jeugdzorg niet zo is dat feiten pas feiten zijn wanneer ze wettelijk en overtuigend bewezen zijn.

Het is een beetje ongemakkelijk aan het worden in Nederland in de zin dat burgers zich aangezet voelen justitieel op te treden in het civielrechtelijke kader in verband met de jeugdzorg. Voorgaande zin is een beschaafde manier om uit te drukken dat het opgehouden moet met de jeugdzorg omdat het anders knalhard en overigens rechtmatig knokken worden kan. Ambtelijke hooligans van de semipublieke sector die overal op Internet en in kranten en andere media bewijzen dat zij rascriminelen zijn omdat zij zelf stellen dat ze niet aan waarheidsvinding doen en beweren dat dit van hen niet verwacht worden kan, en dat feiten in de jeugdzorg niet wettig en overtuigend bewezen hoeven te zijn.

De politiek is mede schuldig. André Rouvoet bijvoorbeeld. Zijn type van geloof wordt academisch Christenheid genoemd. Dat is de schijn van Christendom. Het omvangrijke misbruik van minderjarigen in de Katholieke Kerk loopt synchroon met het omvangrijke misbruik in de jeugdzorg. Voorts lopen de verdenkingen van kindermisbruik jegens Joris Demmink synchroon met zijn ambtelijke ondersteuning bij het kindermisbruik in de jeugdzorg. De kans dat Micha Kat van Klokkenluideronline gelijk heeft met de beschuldigen aan het adres van Joris Demmink neemt het honderdvoudige toe wanneer bij zijn klachten over Demmink ook de jeugdzorg betrokken wordt. De crimineel kan het best in het geheel bezien worden en niet alleen wat betreft onderdelen van zijn misdrijven.

De Kamervragen nu over Joris Demmink zijn lauwe pogingen van politiek ambtelijke betrokkenen want het gaat al sinds 1945 onverminderd fout in de jeugdzorg. Het escaleert nu de laatste tien jaar exponentieel met 6% en meer per jaar gelijktijdig met de ambtelijke bediening van Demmink en het internationaal terrorisme en de genocide van de westerse politiek in Islamitische landen. Omdat iedereen in Nederland boter op het hoofd blijkt te hebben openbaart niemand dat de jeugdzorg in Nederland ook kleinschalige genocide ìn Nederland levert omdat Islamitische kinderen onder de dwang/drang hoede van de jeugdzorg tot het Christendom bekeerd worden. Artikel 3 lid 1 sub e van de Wet Internationale Misdrijven. Iedereen kan het nalezen op internet.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus