U bent hier: Home / Denazificatie 2.0

Denazificatie 2.0

by J.L. de Kreek — last modified 02-10-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Conclusie is dat de naoorlogse denazificatie jammerlijk mislukt is. Prominente Nazi's zijn de strafrechtelijke dans ontsprongen. Ze zijn bijzonder goed in staat geweest na de Tweede Wereldoorlog bepalend te blijven. Tegenwoordig zijn zij zonder makkelijk herkenbaar uniform, en beroepen zij zich op de vrije meningsuiting. Voorts draaien zij de Nederlandse Strijdkrachten en dus de veiligheid van de Staat de nek om.

Omdat de Nederlandse journalistiek in het algemeen en de Mainstream media in het bijzonder zich niet baseert op feiten, ziet niemand dat de SS ouderwets in de nek hijgt met lust naar liederlijk moorden zoals dat vroeger onder Adolf Hitler ook ging. Vlucht MH17 is neergeschoten door handlangers van Geert Wilders. Dus nu moet er gedenazifiseerd worden want anders heeft iedereen straks weer spijt.

 

Wanneer er niet een zuivering plaatsvindt van de Nederlandse politiek en media is de kans het grootst dat Nederlandse militairen of politie niks zullen kunnen inbrengen tegen de strijdlust van ISIS. ISIS strijdt op het fundament van langdurige frustraties over de houding van het zich vrij wanende westen die van generatie op generatie zijn overgegaan. ISIS is bijzonder sterk gemotiveerd, heeft totaal geen bezwaren tegen koppensnellen en kan de strijd generaties lang volhouden.

 

Nederland wordt geleid door Nazi's 2.0. Dat zijn mensen die er bijzonder goed in slagen hun collega's uit het verleden uit het beeld te houden. Middels misbruik van bevoegdheden en schenden van ambtsplichten nemen zij deel aan zware internationale misdrijven met miljoenen Semitische slachtoffers in Moslimlanden, en voorkomen dat zij daarvoor vervolgd worden. Democratie is een bestuursvorm die relatief makkelijk misbruikt worden kan door karakterloze hufters als Geert Wilders.

 

Het Openbaar Ministerie wordt verzocht de karakterloze hufters in politiek en media strafrechtelijk te vervolgen voor feiten die in de Wet Internationale Misdrijven strafbaar gesteld zijn met levenslang. Wet Internationale Misdrijven is er gekomen nadat karakterloze hufters als Geert Wilders zich bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog ook nergens aan hielden. ISIS komt vechten in Nederland. Dat is de schuld van Geert Wilders en ook van Ivo Opstelten en Defensie minister Hennis.

 

Eén en ander houdt in dat Geert Wilders ook uit kringen van Nederlanders met louter een Nederlands paspoort en geen enkele ambitie zich tot de Islam te bekeren, een agressieve Jihad tegemoet zien kan. Vooralsnog wordt de weg bewandeld van het Nederlandse commune strafrecht. Commuun betekent gewoon en houdt in dat Wilders een ordinaire crimineel is. De feiten maken de vervolging van Wilders noodzakelijk. De bevoegdheden bij het OM zijn er. De magistratuur is evenwel ook slachtoffer van Wilders door zijn artikel 119 grondwet feiten en dreigen met bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak als hij niet zou worden vrijgesproken van discriminatie.

 

Het proces van de uitvoering van Denazificatie 2.0 is onomkeerbaar, er is geen 'backward compatibility', alles wat betrokkenen lief is wordt hen ontnomen. Ze worden uitgekleed, vernederend wordt hen tussen de billen gekeken en ze krijgen een kleine ruimte om langdurig in te verblijven. Wilders zal geplaatst worden in een cel als die van Mohammed B. met extra beveiliging. De rest van de Nazi's die op school kennelijk toch te weinig Holocaustles genoten hebben worden ook vergast op de zoete wraak van de beschaving.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus