U bent hier: Home / Destroy Zionism

Destroy Zionism

by J.L. de Kreek — last modified 24-09-2013 21:35
Opgeslagen onder:

Arrest Hof leidt eind Zionisme in. Het Gerechtshof Den Haag heeft 24 september 2013 een 49 jarige man van Antiliaanse afkomst veroordeeld omdat hij samen met zijn mededader door het ter verspreiding in voorraad hebben van T-shirts met daarop de tekst “Destroy Zionism” en een afbeelding van een man die een vuurwapen gericht houdt op een figuur met een joodse hoed en pijpenkrullen, zich schuldig gemaakt heeft aan het doelbewust beschikbaar hebben van kwaadaardige voorwerpen die bij uitlevering aan anderen bij een herkenbare groep medeburgers met een eigen identiteit (te weten de Joodse gemeenschap) angst in boezemen, krenken, discrimineren en aldus met een racistisch motief jegens hen (anderen) aan te zetten tot haat.

Het hof overweegt ten aanzien van de T-shirts met als opdruk Destroy Zionism dat bij de vraag of voormelde T-shirts binnen de reikwijdte van artikel 137e Wetboek van Strafrecht vallen met name gewicht wordt toegekend aan de afbeelding die in combinatie met de tekst Destroy Zionism is afgedrukt. Groot afgebeeld op het T-shirt is een man die een vuurwapen gericht houdt op een figuur met een joodse hoed en pijpenkrullen.

Het hof ziet in deze laatste figuur een belijdend jood. In combinatie met het woord destroy kan er gezien deze omstandigheden geen misverstand over bestaan dat de op het T-shirt afgedrukte teksten in combinatie met de bovengenoemde afbeelding beledigend zijn voor en/of aanzetten tot haat tegen en/of discriminatie van de Joodse gemeenschap wegens haar ras. Dit laatste is volgens het hof dermate evident dat het niet anders kan dan dat verdachte op zijn minst redelijkerwijs heeft moeten vermoeden dat de desbetreffende uitlating dit karakter had, zodat het ten laste gelegde schuldverband kan worden bewezen.

Dus de figuur van de belijdende jood in combinatie met het woord destroy is strafbaar. Ook wanneer de grote Zionistische leider als eerste in 1895 prominent destroy met belijdende joden in verband brengt? Vandaag de zoveelste keer dat het Goede Nieuws hamert op de onthullende authentieke Zionistische geschriften die onmiskenbaar bewijzen dat de Zionisten de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust beraamd hebben. Joden zijn altijd vel gekant geweest tegen Zionisme. Zionisten stelen de joodse identiteit waardoor mensen uit frustratie door de Zionisten joden daaraan gelijk stellen. Zionisten geven joden een slechte naam. Dat is opzettelijk omdat antisemitisme de smeerolie is van de politiek der Zionisten.

Katholieken (weer katholieken!) en Zionisten staan aan de basis van het antisemitisme in Europa. Voor de Franse Revolutie was de kerk de hofleverancier van het diaspora revisionisme zoals antisemitisme toen genoemd werd, na de Franse Revolutie namen de Zionisten het stokje over met journalist Theodore Herzl voorop. Een ziek aspectje aan de wereldgeschiedenis is dat de bedenker van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk een journalist met joodse achtergrond is als Kustaw Bessems. Joden willen dat het Zionisme vernietigd wordt en van de joodse Staat Israël geen jota overblijft.

Omdat iedereen voorgelogen is op school over de Tweede Wereldoorlog en de Joden en Zionisten en Nazi's en de Holocaust, zijn te weinig mensen bewust van het feit dat Israel feitelijk de voortzetting is van het oude Romeinse Rijk en Jeruzalem bedoeld is als hoofdstad van het Derde Rijk. De Nazi's hebben na WOII de zetel verplaatst van Berlijn naar Jeruzalem. Generatie op generatie overgeleverd tradities die leiden tot Hitler als oprichter van Israël en de voltallige wereldbevolking die denkt dat er een Holocaust heeft plaatsgevonden. Israel is het wereld-getto bestuurd door Nazi's. Het heeft niet eens een grondwet.

De aarde is rond en één plus één is onverminderd twee. Wanneer de prominenten Zionisten in 1897 in de dagboeknoties schrijven dat joden uitgeroeid moeten worden en dat geaccrediteerde antisemieten de massa zullen controleren en dat er meer antisemitisme nodig is om de Zionistische zaak te bevorderden hoort iedereen terstond te begrijpen dat de Zionistische zaak voor geen meter deugt. Ronny Naftaniel en Esther Voet en de Joodse Omroep en de Anne Frank Stichting weten dat zij de hoofdschuld van de Zionistische leiders aan de Shoah in het algemeen en de genocide op de voorouders van de eigenaar van hetzuur.nl verhelen!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus