U bent hier: Home / Donner en Demmink

Donner en Demmink

by J.L. de Kreek — last modified 30-03-2014 14:56
Opgeslagen onder:

In de serieuze media wordt de vraag gesteld waarom mr. Joris Demmink benoemd is tot secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, terwijl de BVD gewaarschuwd was voor de chantabele Demmink. Het antwoord is: Irak. Mr Joris Demmink is aangesteld om in vereniging met Donner en andere topjuristen, de legitimatie voor het gewapend optreden in Irak te verzorgen. Denk daarbij aan de juristen van de Universiteit van Leiden.

Het E.M. Meijers Instituut waarvan Demmink lid is van het Raad van Advies, komt hierbij prominent naar voren. Ook prof. mr. Afshin Ellian moet in dit verband gezien worden. Ellian, verondersteld expert internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie, bepaalt mede het publieke debat en heeft zich in al de jaren geen moment voldoende kritisch uitgelaten over de inval van Irak. Hij zwijgt als het graf over de massamoorden middels door het westen gebruikte MWD's.

De aanslagen in de VS vonden plaats 11 september 2001. 01 november 2002 wordt Demmink SG. Maart 2003 verzorgt hij in vereniging met zijn VVD en Donner, de legitimatie voor de illegale militaire inval in Irak. De Secretaris-Generaal staat direct onder de Minister en is ook het aanspreekpunt voor allerlei vragen vanuit de politiek. Het lidmaatschap van Demmink van de VVD heeft misschien een rol gespeeld bij zijn aanstelling. De Secretaris-Generaal is de hoogste baas van een ministerie. Hij vormt samen met de Directeuren-Generaal de ambtelijke top en rapporteert direct aan de Minister en de Staatssecretaris.

Kans dat de Minister de SG consulteert bij en tijdens belangrijke politieke beslissingen is niet klein. In 2002 ging de minister ook geheel af op wat de heer Demmink hem zei.   In 199 was het knikken van Demmink voldoende om de minister te laten zeggen: dus zal het helaas wel zo zijn. Dat Demmink een adviserende rol heeft gehad waarbij hij de politiek verschillende keuzes voorlegt is onmiskenbaar. Demmink nam ook deel aan de benatwoording van kamervragen. Zijn rol was prominent. Kortom, álle redenen om de inbreng van Minister Donner in verband met Irak ook aan Demmink toe te schrijven. Demmink is wel vaker is zijn gezag gevolgd.

Op de ministeries van Algemene Zaken en Justitie was vrijwel geen aandacht voor de volkenrechtelijke argumentatie. Vervolgens wordt ingegaan op de bespreking van het volkenrechtelijk vraagstuk op ministerieel niveau. (p 242, rap Commissie Davids)

Minister van Justitie Donner stelde de vraag welke rechtvaardiging Nederland had indien het een feitelijke actie van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zonder een resolutie zou steunen (p 257, rap Commissie Davids)

De minister van Justitie stelde nu dat de discussie zich niet zou moeten toespitsen op de legitimiteit van de oorlog, maar op de vraag ‘of het gerechtvaardigd is dat het onvermogen van de Veiligheidsraad om tot een eensgezind besluit te komen ertoe mag leiden dat Saddam Hoessein zijn gang mag blijven gaan’ (p 257, , rap Commissie Davids)

Minister Donner van Justitie achtte het ‘onwenselijk dat het kabinet zich laat meezuigen in een inhoudelijke discussie over de volkenrechtelijke legitimatie van een militair optreden (p 257, rap Commissie Davids)

Joris Demmink en Donner spelen naar de aard van de onderscheidenlijke functies ook een prominente rol in de jeugdzorg. Onderzoek naar de Jeugdzorg maakt zichtbaar dat dit het karakter heeft van een criminele overheid in civiele vorm. Dat beeld valt samen met de idee onder globalisten dat de wereld beter af is wanneer het bestuurd is door een 'corporate oligargy'. Denk daarbij aan de vergaande civilisering van overheidstaken in de VS, zoals het gevangeniswezen en inzet van organisaties als Blackwater.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus