U bent hier: Home / Donner vervolgen om geloof

Donner vervolgen om geloof

by J.L. de Kreek — last modified 18-10-2014 13:25
Opgeslagen onder:

Mensen mogen niet verdacht worden alleen op basis van hun religie, betoogde Piet Hein Donner in een toespraak bij het jaarcongres van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Donner is prominent lid van het CDA. Donner was van 2006 tot 2010 politiek ambtsdrager. Donner zegt Christen te zijn. Toch neemt hij deel aan politiek. Dat deugt niet weet een ieder die het Woord volgt. De Christen politiek heeft de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen en streeft naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt.

Daarom is het niet vanzelfsprekend dat Donner deelneemt aan politiek. Donner kan dat weten want hij is professor rechtsgeleerdheid waarnaar iedereen luistert en bovendien Christen. Als er iemand een schrift geleerde is moet het Donner zijn. Ook voornaam altijd zoals hij praat. Donner is nu vicepresident van de Raad van State. Ook dat is een hele belangrijke ambtelijke rol waarbij Donner een orgaan van de Staat vertegenwoordigt. Eerder vertegenwoordigde Donner de Tweede Kamer en ook het kabinet, bij en tijdens zijn politieke vertegenwoordiging van het CDA.

Opvallend bij Donner is dat hij het gedoogt van zijn partijgenoten Balkenende en Verhagen dat zij de Staat schuldig maken aan oorlogsmisdaden en terrorisme en genocide die zij in vereniging met politieke vertegenwoordigers in het buitenland beramen en laten uitvoeren. Bij en tijdens die uitvoering hebben zij de uitvoerende macht voor het karretje gespannen en de Nederlandse krijgsmacht ingezet om het eigen utopische wereldbeeld vorm te geven. Christenen zijn volgers van Christus. Donner kent de gedachten van Jezus over politiek. Donner weet wat Openbaring voorspelt als politici deelnemen aan politiek.

De Staat mag het gelovigen niet verbieden. Er is scheiding van Kerk en Staat. De gelovige wordt geacht zich aan het Woord te houden en ook de democratisch vastgestelde wetten niet te omzeilen. Het Woord is de Bijbel. In casu wordt de Nieuwe Wereldvertaling op www.jw.org als leidraad genomen. Praat eens aan de deur met een Jehova's Getuige over christenen in de Politiek. Jehova's Getuigen hanteren de kwalificatie “Christenheid” voor het geloof van Donner. Christenheid is het geloof van de Kerk, de Papen, het Vaticaan en alles wat daarvan is afgeleid tot en met de protestanten en gereformeerden aan toe.

Christenheid is de Kerk van Satan. Christenheid is het middel waarmee Satan de wereld bestuurt. Donner was een lange loopbaan gegund met oorkondes en lintjes en andere lof uitingen. Helaas moet het leven van Donner eindigen in een langdurige hechtenis. Het is niet anders. Donner is één van de prominente Christenen in Nederland die willens en wetens deelnemen aan de genocide van Bush, Balkenende en Blair in Irak. De rollen van Donner door de jaren heen brengen mee dat hij daarover niet mag zwijgen. De wet legt hem op Balkenende aan justitie uit te leveren, en hij heeft de crimineel in bescherming.

Het boek “Church and State: The Story of Two Kindoms” zegt over Jezus: “Hij weigerde als politieke messias op te treden en trok duidelijk een grens tussen wat van caesar is wat van God is. Christenen weten dat Jezus een paar dagen voor zijn dood is benaderd door volgelingen van de farizeeën, die onafhankelijk wilden zijn van het Romeinse Rijk, en Herodianen, leden van een politieke partij die voor Rome was, en dat ze Jezus dwongen een politiek standpunt in te nemen en vroegen of de Joden belasting aan Rome moesten betalen.

Het boek Markus in het Nieuwe Testament vertelt wat Jezus antwoordde: “Waarom stelt gij mij op de proef? Breng mij een denarius [red: Romeinse munt], zodat ik die kan bekijken”. Zij brachten er een. En Jezus zei tot hen: “wiens beeld en opschrift is dit?”. Zij zeiden tot hem: “Van caesar”. Daarop zei Jezus de beroemde woorden die Donner moet kunnen dromen: “Betaalt caesar terug wat van caesar, maar Jehova wat van Jehova is”. Jezus weigerde bij politiek betrokken te raken. Christenen in deze tijd moeten dat voorbeeld volgen omdat zij anders in de ban raken van Satans plan voor de mensheid. André Rouvoet is een typisch voorbeeld van een 'Christen' die in de politiek volledig is afgedwaald van de waarheid.

Christenen in de politiek en dus ook Donner vervolgen in verband met geloof is minder bizar dan het lijkt. De formeel strafrechtelijke titel is dan vervolging in verband met deelname aan een terroristische organisatie of althans terrorisme of voorbereidingen daarop. Vanaf het perspectief van het Woord, dus door de ogen van God gezien, is deelname aan politiek één van de grote doodzondes en zo niet dé grootste doodzonde waarbij de gelovige zich ten volle bewust van de risico's voor de samenleving zich honderd procent inzet voor de strijd van de Duivel tegen God, met als ultiem einddoel dat de wereld duizend jaar heeft te zuchten onder tiranniek bestuur van Papen in vereniging met een militaire junta die zich laat besturen vanuit het wereld-getto Israël met Jeruzalem als hoofdstad.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus