U bent hier: Home / Dood aan GeenStijl!

Dood aan GeenStijl!

by J.L. de Kreek — last modified 25-08-2015 11:05
Opgeslagen onder:

GeenStijl staat duidelijk in de oorlogse traditie van de Telegraaf. Iedereen weet dat de Telegraaf fout was in de oorlog. Dat de Telegraaf reeds in 1922 wist dat de historische helden van Wilders de grondleggers zijn van de Holocaust is pas recent ontdekt. De blauwdruk van de Holocaust is van de handen van de helden van Wilders. Deze personen zijn justitieel altijd buitenschot gebleven omdat zij sinds de slavernij de dominante factor zijn op aarde.

Om iedereen ervan te doordringen dat GeenStijl fouter dan fout is wordt er gewerkt aan de strafvervolging van GeenStijl. Er is aangifte gedaan van ernstige door GeenStijl begane misdrijven. Het Openbaar Ministerie heeft geseponeerd. Nu is het wachten op de behandeling van het klaagschrift door het Gerechtshof. Ook tegen Wilders en arabist Hans Jansen zijn klaagschriften ingediend. Hans Jansen wordt verweten dat hij als deskundige voor de rechtbank in het Wildersproces 2010/2011 ronduit loog over de Koran en de Islam. Wilders wordt misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en internationale misdrijven verweten.

Wilders, Jansen en GeenStijl vormen met elkaar een criminele organisatie met terroristische oogmerk zoals de Telegraaf vroeger misdadige samenwerkte met de helden van Wilders. Meeste mensen denken dat Hitler verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging van 1940-1945 terwijl de helden van Wilders de antisemieten reeds in 1897 geaccrediteerd hebben om de Joodse rijkdommen te executeren en Joden te vernietigen. Het blijkt allemaal evident uit talrijke historische documenten van de handen van de helden van Wilders die door iedereen genegeerd worden.

GeenStijl is ermee bekend dat Wilders met FITNA schuld heeft aan het sneuvelen van Nederlandse top-militairen. Toch blijft GeenStijl het voor Wilders opnemen. GeenStijl en Wilders vullen elkaar naadloos aan als een stel goede vrienden. GeenStijl en Wilders moeten gesloopt worden, juridisch. Zij zijn een gevaar voor de veiligheid van de Staat en ondersteunen genocide op Semieten. Het zijn deelnemers aan oude plannen sinds 1897 om alle minderheden te separeren en de financiers van Hitler die ook Auschwitz in bezit hadden als vorst te laten regeren over de Joden. Dood aan GeenStijl!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus