U bent hier: Home / Downloadverbod bestaat niet

Downloadverbod bestaat niet

by J.L. de Kreek — last modified 10-04-2014 17:30
Opgeslagen onder:

Het Europees Hof heeft een prejudiciële beslissing genomen in de zaak van ACI Adam BV tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie Vergoeding. Het Hof oordeelde dat: “een nationale wettelijke regeling die geen enkel onderscheid maakt tussen kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit geoorloofde bronnen, en kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit nagemaakte of vervalste bronnen, niet worden gedoogd”. Heel Nederland inclusief Tweakers en de Piratenpartij lezen hierin een downloadverbod.

Uit het arrest van het Europees Hof kan niet blijken dat er vanaf datum uitspraak een downloadverbod heeft te gelden in Nederland. Er staat in dat arrest alleen dat de wet in verband met kopieën voor privégebruik een onderscheid moet maken tussen geoorloofde en ongeoorloofde bronnen. Waarbij wordt gepreciseerd dat ongeoorloofde bronnen vervalsingen en namaak zijn. Elk authentiek entertainmentbestand op internet is een geoorloofde bron voor de thuiskopie. Wanneer de bronnen zijn nagemaakt of vervalst is dat anders, aldus het Europees Gerechtshof. 

Een authentiek entertainmentbestand op The Pirate Bay dat voor privé gebruik gedownload wordt is geen vervalste of nagemaakte bron. Een bron is vervalst of nagemaakt wanneer bijvoorbeeld een werk door een meestersvervalser wordt verveelvoudigd en aangeboden als echt van de oorspronkelijke maker afkomstig. Een lied van band X of Y wat in strijd met de werkelijkheid wordt aangeboden als afkomstig van band A of B is een ongeoorloofde bron in de zin van het Arrest van het Europees Hof. 

Wat iedereen in het auteursrechtdebat vergeet te doen is het lezen van het arrest. Iedereen reageert op het persbericht en denkt dan meteen dat downloaden voor privé gebruik, thuiskopiëren van een ongeoorloofde bron is. Thuiskopieën van originelen zijn altijd legaal geweest. De techniek van het internet heeft helemaal niks verandert aan de ouderwetse invulling van het begrip thuiskopie. Dat begrip is met de komst van het internet ook niet opgerekt. De Nederlandse auteurswet is -zoals dat betaamt- sinds jaar en dag techniek onafhankelijk geformuleerd. Ondanks dat de leden van BREIN dit nastreven heeft het digitaaltijdperk daarin geen verandering gebracht. 

Voorts is openbaar maken in huiselijke sfeer, wat samen kan vallen met downloaden, ook altijd legaal geweest. Ook daarin heeft de techniek van computers en internet niks verandert. Denk aan het arrest Wasserij de Zon. Het Arrest Le Corbusier/Peek en Kloppenburg van het Europees Hof maakt daarbij duidelijk dat het distributierecht alleen ziet op fysieke exemplaren van het werk. Het begrip 'mededeling aan het publiek' in de EU auteursrechtrichtlijn heeft het openbaarmakingsrecht voor consumenten zelfs opgerekt naar de bepaaldheid van het publiek. 

Is het publiek bepaald dan is er geen openbaarmaking in de zin van het auteursrecht. De Nederlandse auteurswet is volledig geharmoniseerd, en zelfs iets strenger ten aan zien van de vrijheden van consumenten dan de EU auteursrecht richtlijn. De Nederlandse auteurswet 1912 staat niet toe dat reproducties voor privégebruik mogen worden vervaardigd uit een ongeoorloofde bron (lees nagemaakte of vervalste bron), dat blijkt uit de persoonlijkheidsrechten. Op breinpijn.nl staat helder uitgelegd hoe het zit met het auteursrecht in digitaaltijdperk. Het arrest van het Hof onderschrijft wat daar staat omdat het ook bepaalt:

Meer in het bijzonder kunnen de lidstaten krachtens artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 voorzien in een uitzondering op het exclusieve reproductierecht van de auteur met betrekking tot zijn werk ten aanzien van de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk (hierna: „uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik”).

Kortom: naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof in de zaak C-435/12 moet de conclusie zijn dat downloaden voor privégebruik gewoon mag behalve wanneer het een vervalsing of namaak betreft.

Update 11.04.2014: omdat op internet amper sprake is van vervalsing of namaak (bv: pagiaat) van auteursrechtelijk beschermde werken (er is zelfs geen voorbeeld te noemen) is het arrest weinig relevant voor de digitale wereld. De idee van auteursrechtjurist Engelfriet dat de wet verandert moet worden, deugt niet. De Nederlandse auteurswet voorziet reeds in de eisen die het Hof stelt omdat de persoonlijkheidsrechten daarin uitgebreid geregeld zijn in artikel 25 Aw.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus