U bent hier: Home / Downloadverbod frauduleus

Downloadverbod frauduleus

by J.L. de Kreek — last modified 20-01-2014 09:55
Opgeslagen onder:

De verkopers der auteursrechtfraude propageren op thecontentmap.nl en auteursrecht.nl dat Nederland een download verbod krijgt. Gedaan wordt alsof een zegen behaald is in verband met het oordeel van de advocaat-generaal van het EU-hof dat downloaden uit illegale bron in strijd is met de wet. Feitelijk is het een verrukkelijke zeperd. Wat is een illegale bron? The Pirate Bay is géén illegale bron want het hanteert soortgelijk businessmodel als Spotify en staat alleen het rechtmatig verveelvoudigen voor eigen gebruik toe, tenzij er nadere afspraken gemaakt zijn waarbij auteursrechten worden afgedragen. Één en anders behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet.

De misverstanden over wat het auteursrecht toestaat en wat niet zijn groot. Vooral het digitaal tijdperk heeft daaraan te lijden. Met listige kunstgrepen en samenweefsels van verdichtsels zijn de ondersteunende teams van professionals en deskundigen van BREIN erin geslaagd het publiek en de rechtspraak chronisch te misleiden omtrent de rechten en plichten van consumenten van entertainmentbestanden op internet. Internet heeft géén verandering gebracht aan de auteursrechtelijke rechten en plichten want het auteursrecht is techniek neutraal geformuleerd. Het gaat om openbaar maken en verveelvoudigen in de natuurlijke betekenis.

Staande wetgeving en rechtspraak daarbij is dat verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaarmaking in huiselijke sfeer legaal zijn. Voor beide hoeft geen nadrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de maker of in casu BREIN of althans Tim Kuik als vertegenwoordiger van makers, verkregen te worden. Daarin voorziet de wet en het internationaal recht. Elk entertainmentbestand op internet is feitelijk zonder waarde behalve wanneer het bijvoorbeeld verveelvoudigd is door personeel van Spotify ten behoeve van derden om te downloaden. Bij the Pirate Bay is elke verveelvoudiging door up en/of download ten behoeve van eigen gebruik. Dat is het oogmerk van de TPB gebruikers. Staat nadrukkelijk vermeld in de gebruikersovereenkomst. Ander gebruik is niet toegestaan op TPB tenzij er nadere afspraken gemaakt zijn waarbij auteursrechten worden afgedragen.

Het nieuw aan de auteursrechtenfilosofie van Tim Kuik en co waaronder thecontentmap.nl en auteursrecht.nl is dat niemand kan weten of een bestand op TPB illegaal is. Het redelijke vermoeden is dat elk bestand op TPB legaal is. Grappig is ook dat niemand zeker weet of Spotify de auteursrechten verplichtingen is nagekomen in verband met de bestanden die het ten behoeve van dérden uploadt. Voor hetzelfde geld zijn de leden van BREIN uploaders van eigen materiaal om de markt van distributie van entertainmentbestanden van rechtmatige concurrentie te ontdoen. Het bizarre aan BREIN is dat niemand het heeft over de leden van BREIN. Daartussen opvallend veel distributeurs, exploitanten, importeurs. Dat is bijzonder omdat distributeurs, exploitanten en importeurs géén auteursrechten bezitten en distributierechten in het auteursrecht wat anders zijn dan de rechten van distributeurs, exploitanten of importeurs.

Ook de Satelliet en de auteursrechtrichtlijn en al de arresten ook die van het Europees Hof zoals Le Corbusier / Peek en Cloppenburg staan het verbieden van downloaden door de overheid niet toe want het internet mag geen verandering brengen aan het auteursrecht, en lidstaten moeten van het EU-recht maatregelen nemen om het doel van de beperkingen van de distributierechten te behalen. Het werk van BREIN leidt functioneel tot vergaande beperkingen van de rechten die consumenten van entertainmentbestanden standaard op grond van het auteursrecht bezitten. Het aardige aan het arrest Le Corbusier / Peek en Kloppenburg is dat het distributierecht beperkt wordt tot fysieke exemplaren van werken die in eigendom overgaan. Over een entertainmentbestand op internet kan veel gezegd worden behalve dat het een fysiek exemplaar van een werk is. Dus het distributierecht bestaat niet op internet.

Pas na downloaden en branden op een CD/DVD bestaat een fysiek exemplaar van het werk waarbij distributierechten afgedragen moeten worden wanneer het in eigendom overgaat. De thuiskopieerder, een zaak van maximaal één persoon die alles alleen doet, waarbij in grote getallen CD/DVD's worden gedownload en gebrand is legaal eens te meer daar middels de koopprijs van de CD/DVD een kopieervergoeding voor de maker is afgedragen. Wanneer deze thuiskopieerder besluit met dozen vol CD/DVD in de kofferbak naar de markt te gaan om ze te verkopen is dat zonder meer legaal behalve wanneer voor- of achteraf niet ongeveer een euro per verkochte CD/DVD is afgedragen. Dat is ongeveer de auteursrechtenvergoeding die Virgin of andere distributeurs ook moeten betalen voor de verkoop van CD/DVD's. Europa is een vrije markt. Ook wat betreft de handel en distributie van entertainmentbestanden. The Pirate Bay doet daarin niemand onrecht aan. Het zijn BREIN en Tim Kuik, de auteursrechtmonopolisten, en dus nu ook thecontentmap.nl en auteursrecht.nl, die iedereen een loer draaien met hun gedoe.

Het neerhalen van hele distributie kanalen en Proxies en dergelijken in verband met TPB die toevallig vooral ook voor de concurrenten van Hollywood en de 'singer song writer' drie hoog achter met een abonnement bij Ziggo, XS4ALL etc relevant zijn om een podium te verkrijgen is geen recht wat BREIN rechtmatig door het auteursrecht geleverd worden kan. Wanneer het EU-hof volhardt in het oordeel dat downloaden uit illegale bron niet te rechtvaardigen is en vaststaat dat waarachtig substantieel uit illegale bronnen gedownload wordt, rekeninghoudend met alles, kan de de enige rechtmatige reactie zijn: een verhoging van de kopieervergoeding of bijvoorbeeld kopieervergoedingen op gegevensdragers die nog niet belast zijn.

Omdat volgens alinea 52 van de auteursrechtrichtlijn lidstaten bij de toepassing van een beperking of restrictie op het reproductierecht inzake het kopiëren voor privégebruik verplicht zijn te bevorderen dat vrijwillige maatregelen worden genomen om het doel van deze beperking of restrictie te helpen bereiken is een download verbod illegaal. Het doel van deze beperking of restrictie op het distributierecht van artikel 2 van de Auteursrechtrichtlijn is: a) bescherming van de vrijheid van de individuele burger, b) verspreiden van cultuur en stimuleren van creativiteit, kennis en innovatie. Dus wanneer het hof in Luxemburg beslist dat zoals de advocaat-generaal adviseert downloaden uit illegale bron onrechtmatig is kan en mag alleen aanpassing van de kopieervergoeding uitkomst bieden. Een downloadverbod is frauduleus. Iedereen is in ieder geval altijd gerechtigd waar en wanneer dan ook entertainmentbestanden te downloaden die reeds als fysiek exemplaar in de thuisbibliotheek staan.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus