U bent hier: Home / Dr. Dap Hartmann ondersteunt terrorisme

Dr. Dap Hartmann ondersteunt terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 12-04-2015 14:55
Opgeslagen onder:

Dr. Dap Hartmann is astronoom van de TU Delft. Hij is het eens met Volkskrant columnist Elma Drayer dat het Studium Generale van de TU Delft met een lezing van Richard Gage over 9/11 ruimte biedt aan “complotdenkers”. Personen in politiek, wetenschap, pers en media die de lezing van Richard Gage over 9/11 afdoen als “complotdenken” lopen risico verdacht te worden van behulpzaamheid aan de terroristische organisatie die de aanslagen gepleegd heeft.

Dr. Dap Hartmann ambieert een typisch voorbeeld te zijn van een foute wetenschapper. De aanslagen in de Verenigde Staten 11 september 2001 zijn door een héle andere kring van personen gepleegd dan officieel beweerd wordt. Dit volgt logisch uit het feit dat het technisch absoluut onmogelijk is dat de twee vliegtuigen de oorzaak kunnen zijn van het instorten van DRIE torens van de Twin Towers. Ook Danny Jowenko ziet als provisioneel 'demolition expert' op het eerste oog dat het instorten van gebouw zeven gecontroleerde sloop is.

Het is makkelijk uit te rekenen voor astronoom dr Dap Hartmann of de vliegtuigen de oorzaak zijn kunnen van de volledige desintegratie van de stalen torens Twin Towers door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn. Dat kan met kleuterklas natuurkunde bepaald worden. Eenvoudig een kwestie van impuls. Impuls is een ander woord voor stoot. Berekend kan worden welke impuls de torens nodig hebben om in te storten zoals ze ingestort zijn en brekend kan worden welke impuls de vliegtuigen en de brand geleverd hebben.

Het is niet alleen de horizontale stoot van de vliegtuigen die onwaarschijnlijk het verticale instorten veroorzaakt kunnen hebben. Alles rond de aanslagen in de VS 11 september 2001 is verdacht. Het snelle opruimen van alle puin bijvoorbeeld. Het gebrek aan internationaal forensische onderzoek, zoals bij de MH17. Het gebrek aan openheid. De onmiddellijke militaire acties in Moslimlanden naar aanleiding van aanslagen die verondersteld door particulieren gepleegd zijn. Het is ronduit bizar dat niet gekozen is voor de weg van het internationaal strafrecht om de daders te vinden en te berechten. Dat was rechtsvormend geweest.

Nu wordt het internationaal recht met voeten getreden en fundamentele rechten van burgers terzijde gezet om fantoomdaders standrechtelijk te executeren. Irak is verwoest naar aanleiding van de aanslagen in de VS. Geert Wilders vermoordt met zijn FITNA Nederlandse top-militairen omdat hij vindt dat moslims schuldig zijn aan de aanslagen in de VS. De aanslagen in de VS zijn de opmaat voor een stelselmatige en structurele aanval op Semieten. Ongeveer anderhalf miljoen doden in Irak en het worden er met de dag meer omdat de troepen van de Coalition of the Willing onder goedkeuring van de Nederlandse politiek massa vernietigingswapens hebben ingezet. Dr. Dap Hartmann en Elma Drayer van de Volkskrant zwijgen terwijl zij als eersten publiekelijk verwondert moeten zijn over het gemak waarmee de Nederlandse samenleving internationale misdrijven faciliteert.

De Verenigde Staten en bondgenoten zijn naar aanleiding van de aanslagen in de VS 11 september 2001 over de hele wereld een niet ontziende militaire strijd tegen terreur begonnen. Onder leiding van een lid van de Bush-clan waarvan historici en Esther Voet van het CIDI en de Staat Israël verzwijgen dat de grootvader tot oktober 1942 financiële zaken van Hitler regelde en verdiende aan de slavenarbeid van Auschwitz. Op zijn twitter-account laat Dr Hartmann ook weten het niet op te hebben met holocaustontkenners. Dat het geloof in de Holocaust het gevolg is van psychologische oorlogsvoering van de volgers van de grote Zionistische kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog is ook nog tot geen enkele wetenschapper door gedrongen. De beweringen over de Holocaust is vergiftigd met grootschalige fraude van wetenschappers.

De Tweede Wereldoorlog en de aanslagen in de VS van 11 september 2001 hebben een causaal verband met elkaar. De misdrijven zijn gepleegd door dezelfde groep. De groep waaraan ook Geert Wilders, Ester Voet, Bush, Eichmann, Hitler, Mengele deelnemen of deelnam. Deze feiten zijn allemaal te weten door journalistiek of wetenschappelijk onderzoek. Bijna volledig te doen vanaf de bank middels internet omdat de brondocumenten waaruit de feiten blijken op het internet verspreid staan. Dr Dap Hartmann en Elma Drayer geven een terrorisme gerelateerde invulling aan het begrip “complotdenkers” en “conspiracy theory”.

Een complot theorie is de normale wetenschappelijke kwalificatie voor een theorie over een complot. De theorie is waar of de theorie is niet waar. Dat complotten bestaan kunnen dr. Dap Hartmann en Elma Drayer niet ontkennen. Het is volstrekt vanzelfsprekend dat Studium Generale Delft aandacht geeft aan de theorie van Richard Gage over 9/11 want Dr. Dap Hartmann faalt op schandalige wijze in het bevredigen van de algemene nieuwsgierigheid die elke wetenschapper moet hebben naar de oorzaak van de aanslagen en de officiële beweringen daarover. Wanneer zij na het bovenstaande hun hetze tegen andersdenkende over 9/11 volhouden bewijzen zij het vermoeden dat zij wetenschappelijke en journalistieke deelnemers zijn aan de terroristische organisatie die de aanslagen in de VS feitelijk gepleegd heeft.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus