U bent hier: Home / Dreigend Amerikaans terrorisme

Dreigend Amerikaans terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 07-09-2013 13:05
Opgeslagen onder:

Gisteren werd bekend dat de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst niet erover in gesprek gaat met de informant. De feiten welke bewijzen dat Amerika bestuurd wordt door een terroristische junta die schuld heeft aan 9/11. Deze Amerikaanse junta heeft gebruikmakend van chemische en/of nucleaire en/of (militaire) middelen anderszins meer dan drie duizend van de eigen burgers geofferd om een onrechtvaardige oorlog tegen terreur te legitimeren. Daarbij is de Amerikaanse junta ondersteund door Jan Peter Balkenende & co. Waarschijnlijk omdat één en ander een letterlijke vervulling is van Christelijke Eind Tijd profetieën, zoals de Exodus van alle Joden uit Europa ook een profetie is die letterlijk opzettelijk door de Zionisten vervuld is.

De kans dat Zionisten niet betrokken waren bij de aanslagen op Amerikaans grondgebied is nihil omdat ook Paul Wolfowitz en Lodewijk Asscher de feiten ontkennen die bewijze dat het instorten van de Twin Towers niet het causale gevolg zijn kan van de vliegtuigen. De vliegtuigen die in de Twin Towers gevlogen zijn waren geen vliegtuigen. Het waren zeer waarschijnlijk met verarmd uranium versterkte kruisraketten met holographic CCD. Toepassing vanaf punt van inslag van deze geavanceerde techniek die door de Amerikanen ook op het slagveld in Islamitische landen gebruikt wordt is voorstelbaar.

De Twin Towers kunnen alleen door 'controled demolition' ingestort zijn. Dat kan middels een kleine atoombom of thermische reacties op de kernkolommen van de stalen raamwerken die de Twin Towers waren. Bodemonderzoek en onderzoek naar de bouwvergunningen van de Twin Towers kan uitsluitsel geven. Als er een kleine atoombom gebruikt is dan is daarvan een ondergrondse holte met glazenwand het bijkomend causale gevolg. 'Controled demolition' met atoommunitie is een gangbare techniek! De gebouwen waren van staal en staalplaten opgevuld met andere materialen. Het desintegreren van de stalen bielzen van het geraamte van de Twin Tower kan alleen met veel energie die het staal terstond tot stof laat vergaan en/of het op verschillende punten doorbranden van de dragende constructies van het systeem van de gebouwen. De vliegtuigen hebben alleen lokaal schade aan de gebouwen kunnen veroorzaken als het waarachtig ordinaire vliegtuigen waren.

Door het stalen geraamte heen vliegen en aan de andere kant van het gebouw verschijnen kunnen de als normaal voorgestelde vliegtuigen per se niet. Vliegtuigen blijven als een vlieg in een muskietennet hangen. Ook dat direct na de aanslagen al het puin is afgevoerd en vernietigd, en er militaire middelen zijn ingezet om aanslagen van overigens particulieren te vergelden is op zichzelf een grootse daad van agressie tegen de internationale rechtsorde en op zichzelf terrorisme. Nu willen de Amerikaanse terroristen ten oorlog trekken tegen Syrië en zij willen dat hun huisneger Obama als opperbevelhebber de bevelen geeft. Daarbij niemand vertellend dat Amerika in Irak een grootse genocide begaat en Al Qaida in Syrië ondersteunt.

De VS is naar believen vriend of vijand van Al Qaida. Dit is omdat Al Qaida 'boots on the ground' van de VS zijn. Amerika is overal bij betrokken. De Amerikaanse droom is een terroristische droom van Europese roodnekken waar Europa genoeg van had. Zij noemen zich pioniers. In Amerika aangekomen hebben zij het milieu verpest en de Indianen uitgemoord. Ook hebben ze elkaar bevochten en de kleurling gelyncht. Ze waren heer en meester in de slavernij en hebben Hitler betaald, Europa zogenaamd bevrijd en zijn nu Op Weg Naar Armageddon omdat de Rothschild bankiers de Koninklijke familie van Groot Israël zijn willen.

Wanneer Amerika Syrië aanvalt is het oorlog tegen Amerika. Dan is niemand meer veilig. Wordt Europa het slagveld van de internationale gewapende Jihad. Amerika verlegt het slagveld van de gewapende Jihadistische strijd naar Europa. Middels Syrië. Door Frankrijk te betrekken en Europa mede schuldig te maken aan het eeuwige terrorisme der roodnekken! Amerika voert een ouderwetse ongerechtvaardigde internationale met moderne middelen bewapende christelijke kruisvaart tegen de Islam. In de eigen Amerikaanse wetten wordt het Christendom boven gesteld aan alle overige religies en alle presidenten hebben iets met God.

De Rothschilds bankiers zijn ook goed bevriend met het Vaticaan en hebben samen met Rockefeller en de Koninklijke Shell Hitler betaald om een desnoods gewelddadige revolutie te beginnen en ter ondersteuning van de Endlösung der Judefrage die door de Zionistische vrienden van de Rothschild beraamd is. Allemaal ter meerdere eer en glorie van de Tempeliers en dus het Vaticaan omdat één en ander letterlijke vervullingen zijn van de katholieken Eind Tijd profetieën. De Rothschild bankiers verrijken zich traditioneel aan internationaal terrorisme en hebben de wraak van de Franse Revolutie nog niet genoten.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus