U bent hier: Home / Eentje voor Sven Snijer (Jeugdzorg Darkhors)

Eentje voor Sven Snijer (Jeugdzorg Darkhors)

by J.L. de Kreek — last modified 20-06-2014 20:58
Opgeslagen onder:

Sven Snijer van Jeugdzorg Darkhors is schrijver, criticus-jeugdzorg die ouders adviseert. Hij adviseert ouders alles in verband met jeugdzorg op te nemen en anderszins goed te documenteren. Ook adviseert hij ouders de video en/of audio online te plaatsen. Dat laatste, het online plaatsen van video en/of audio wordt afgeraden. Ook zijn er mensen die Arnold Heertje volgen, niet doen. Arnold Heertje is een opportunist die zijn praatjes verkoopt over de rug van de minderjarigen waarom hij zich zégt te bekommeren.

Arnold Heertje vergelijkt de jeugdzorg met het deporteren van joodse kinderen bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uitgebreid oreert hij dan over de eigen ervaringen als joods kind in die tijd en hoe erg dat was en is met de kinderen van nu. Daarmee loopt de beste professor de hulpverleners voor de voeten. Bovendien heeft hij gelijk wat de Nazi-praktijken van de jeugdzorg betreft dus moet Arnold Heertje de grote mond houden over individuele gevallen.

 

Ook de zaak van Hansje escaleert onnodig omdat moeder de video online zet. Openbaar maken van de feiten moet. Daarover geen enkel misverstand. Bij jeugdzorg wanneer ouders openbaar maken gaat dat altijd ten koste van het kind. Jeugdzorg wreekt zich altijd op ouders en/of kind wanneer ouders publiseren. Dat is nooit anders geweest en dat is ook nu niet anders met Hansje. Alles wat de moeder van Hansje doet zal de kinderrechter tegen haar gebruiken. Nooit komt er een weldenkend oordeel bij een kinderrechter vandaan. Altijd zijn de beschikkingen zeer ellendig hoe goed alles er ook uitziet bij ouders en kind.

 

Hele gezinsopstellingen worden volledig ontwricht door jeugdzorg. Hulpverleners van ouders raken hun cliënten kwijt omdat jeugdzorg deskundig en professioneel een wig slaat tussen hulpverleners en ouders en kind. Jeugdzorg presteert het om hulpverleners van ouders in kort geding te betrekken en verplichten te zwijgen over de misstanden in de jeugdzorg. De kort geding rechter wijst toe want justitiële overheid met een civiel jasje doet het verzoek. Medewerkers van de jeugdzorg zijn liederlijke kinderhandelaars en erger.

 

Jeugdzorg heeft ook schuld aan de dood van minderjarigen. Al die spraakmakende zaken van het Maas Meisje, Savanna, de broertjes en nog een paar. Allemaal zaken waarin jeugdzorg in strijd met de wet niet aan waarheidsvinding doet. Jeugdzorg doet nooit aan waarheidsvinding want het kan dat niet volgens Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter van de kinderbeschermers te Amsterdam. Kinderbescherming zonder waarheidsvinding is ten koste van het kind. De klachten over de jeugdzorg moeten voor de strafrechter gebracht worden. Elke keer wanneer de jeugdzorg in de buurt van een kind is moet er aangifte gedaan worden van poging tot gedwongen verdwijning van een persoon.

 

Omdat het allemaal zo lang duurt met het erkennen door autoriteiten van de onrechtmatige gevangen houdingen en het afvoeren van minderjarigen door jeugdzorg, en ouders in het ongewis zijn over het lot van het kind, en kinderen met opzet langdurig buiten de bescherming van de wet geplaatst zijn, is er sprake van een Internationaal Misdrijf. De Wet Internationale Misdrijven is ook van toepassing op de jeugdzorg omdat blijkt dat de jeugdzorg leiding en/of gelegenheid geeft aan gedwongen bekeringen. Arnold Heertje heeft gelijk wat de Nazi-praktijken van de jeugdzorg betreft. Het is inderdaad van die orde. Dit betekent ook dat de wijze waarop Heertje aan zijn betrokkenheid handen en voeten geeft niet opportuun is. Ook het publiseren door ouders van video en/of audio is niet opportuun. Opnemen. Goed alles registreren, en niet online zetten in de flow van de emoties die jeugdzorg opwekt.

 

Jeugdzorg wil de flow van emoties bij ouders opwekken opdat ze door het lint gaan. Niet doen. Geen gehoor aan geven. Data verzamelen, en door media online laten zetten. Niet zelf doen. Anderen zetten online tegen de uitdrukkelijke wil van ouders en hulpverleners van ouders. Ouders moeten beleefd aan politie vragen of ze ook een aan de executie vooraf betekend exploot ex artikel 430 lid 3 Rv bezitten (wat nooit het geval is). Artikel 430 lid 3 Rv bepaalt:

 

De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten.

 

Als dat niet het geval is kan de ouder tegen de politie zeggen dat de politie dan weet dat de executie onbevoegd is. Ook moet de politie in rustige beleefde bewoordingen verteld worden dat zij die het kind uithuisplaatsen in strijd met de wet niet aan waarheidsvinding doen en dat de last van de rechter derhalve middels misleiding is verkregen. Jeugdzorg maakt rond de 100.000 slachtoffers per jaar, onder een kwetsbare minderjarige bevolkingsgroep.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus