U bent hier: Home / Eerlijk over Ivo Opstelten

Eerlijk over Ivo Opstelten

by J.L. de Kreek — last modified 18-09-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Laten we eerlijk zijn met ons allen over mr. Ivo Opstelten, de Minister van Veiligheid en Justitie. Alstublieft! Het is niet de leeftijd die zijn ambtsvervulling onwenselijk maakt. Ivo Opstelten is een hele grote oorlogscrimineel die zijn macht misbruikt om strafvervolging te ontlopen. Iedereen weet dat de keuze van de VVD en het CDA en de CU en Geert Wilders voor de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat leidde tot het gewapend conflict met burgerdoden in de bevriende Staat Irak.

Daarmee is gegeven dat het politieke akkoord voor de oorlog in Irak het redelijke vermoeden van schuld aan oorlogsmisdaden levert. Deze schuld kleeft aan zij die de keuzes gemaakt hebben: Jan Peter Balkenende, Jaap de Hoop Scheffer, Joris Demmink. De lijst met deelnemers omvat alle politiek ambtsdragers sinds Balkenende I en Matthijs van Nieuwkerk en Jort Kelder en Joshua Livestro en Arnold Karskens. De wet kent verschillende vormen van deelnemen aan misdrijven. Gelegenheid geven of ondersteunen is een vorm van deelname. Sommige vormen van deelname worden gestraft als dader, anderen als medeplichtigheid. Of Jort Kelder medeplichtig is moet nog blijken. Hij kan ook de 'master mind' zijn van de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001.

 

Mr. Ivo Opstelten neemt deel aan breed internationaal terrorisme van westerse bodem. De gewapende conflicten met burger doden in Irak had 'regime change' als oogmerk. Omdat het gewapende conflict met burgerdoden in Irak op basis was van een politiek akkoord zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat en het oogmerk van dit illegale geweld 'regime' change' was is het politieke akkoord voor de oorlog in Irak een zwaar terroristisch misdrijf. Daarbij opgeteld het excessief gebruik van de munitie waarvan de dodelijke dosis-effect-relatie bij alle politiek ambtsdragers algemeen bekend is en het vermoeden van opzet tot volkerenmoord in Irak is ook redelijk.

 

Ivo Opstelten is het zwaargewicht van justitie wat de massa in de strijd gooit om deel te nemen aan grote oorlogsmisdaden, daden van terrorisme en genocide in Moslimlanden. De Hoge Raad vindt dat al deze misdrijven artikel 119 grondwet feiten zijn en dat dus Ivo Opstelten zelf de opdracht tot zijn strafvervolging geven moet. Wat betreft de oorlogsmisdaden en het terrorisme heeft de Hoge Raad gelijk. Wat betreft de genocide is de Wet Internationale Misdrijven van kracht en daarin staat dat bij genocide de ambtelijke hoedanigheid van de dader buiten beschouwing moet blijven.

 

Dit is niet vreemd omdat genocide nu typisch een misdrijf is wat door of met medeweten, passief of actief, voornamelijk door ambtenaren begaan wordt. Naast actieve deelname aan genocide bestaat er ook zoiets als passieve deelname. De MSM neemt actief en passief deel aan de genocide omdat het erover zwijgt terwijl de internationale misdrijven van de Nederlandse politiek uit de krant spatten. Ivo Opstelten is een extreem onbetrouwbare minister van Veiligheid en Justitie omdat hij als walrus in het recht niet zijn voorgangers aan de strafrechtelijke schandpaal nagelt in verband met die vervloekte oorlog in Irak. Het behoort primair tot zijn discretionaire bevoegdheid en die van zijn collega's in Kabinet en Parlement om de grote mond wagenwijd open te zetten in verband met de oorlogsmisdaden van Jan Peter Balkenende & co.

 

Jan Peter Balkenende moet vervolgd worden. Niet alleen hij. Ook Ivo Opstelten moet vervolgd worden want hij gedoogt de misdaden tegen de mensgelijkheid van zijn voorgangers en bovendien draagt hij er in de rol van Minister van Veiligheid en Justitie aan bij dat de Raad voor de Kinderbescherming Hofleverancier is voor het pedonetwerk van Joris Demmink & co. Joris Demmink is leidend pedofiel en net als Opstelten van de VVD. Hij is niet alleen pedofiel en leider, hij is pedofiel onder de pedofielen. De Kalief der pedofielen. Dat is Joris Demmink.

 

De vrouw van Ivo Opstelten is kinderrechter. De minister weet alles van de Wet op de Jeugdzorg en de perverse prikkels waarvan Joris Demmink en Erik Gerritsen zo genieten. Mevrouw Opstelten keurt het als kinderrechter allemaal goed namens Vrouwe Justitia terwijl ze beter weet want ze ligt met de Minister in dezelfde slaapkamer. In Bijbelse termen gesproken is mevrouw mr. Ivo Opstelten de Grote Hoer van de Kalief der Pedofielen. Ivo Opstelten zal hoe dan ook vervolgd worden voor zijn deelname aan de genocide in Irak. Indien hij meewerkt aan het veiligheidsplan in het vrijwillige kader kunnen de overige politiek ambtsdragers daarvan ook profiteren. Blijft Ivo Opstelten de norse ontkenner dan wordt zijn pensioen rechtens bijzonder onrustig.

 

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus