U bent hier: Home / Eigen volk eerst

Eigen volk eerst

by J.L. de Kreek — last modified 22-05-2013 11:10
Opgeslagen onder:

Ronny Naftaniel, Esther Voet, Lodewijk Asscher zijn smaakbepalend in de grootste Nazi-beweging op aarde. Het zijn de stropdas-nazi's, de nette-pakken-moffen. De kampbeulen, slavendrijvers, getto politie en knechtjes. Er zijn niet veel in Nederland die de geschiedenis van de Shoah eerlijk vertellen. Het meest eerlijke verhaal over WOII en de Shoah wordt verteld door Jeroen de Kreek en dat mag hij niet van de Moffen van nu. Jeroen de kreek ziet dit als Jodenvervolging en Ronny Naftaniel weet best waarom.

Verder zijn er feiten gaande in Nederland die noodzaken tot maatregelen, zoals de strafvervolging van Geert Wilders, Mark Rutte en de hele bende van jeugdzorg. Als er ergens een pedoparadijs bestaat dan is dit bij de leden van Jeugdzorg Nederland. Dat is iets om druk over te zijn want dagelijks worden honderden tot duizenden kinderen onder de hoede van de staat opzettelijk misbruikt.

Opzettelijk wederrechtelijk onder de hoede van de staat geplaatst op basis van valse voorspiegelingen van zaken door jeugdzorg medewerkers en ambtenaren van de raad voor de kinderbescherming ten overstaan van de slechts marginaal toetsende kinderrechters. Dit systeem van jeugdzorg is bedacht door christen terroristen als André Rouvoet die één van de grootste oorlogscriminelen uit de moderne wereldgeschiedenis is.

De feiten zoals deze opgedist staan op Goede Nieuws zijn forensische feiten. Wat er op Goede Nieuws staat over Geert Wilders is de waarheid van de feiten. Ook waarheid van de feiten is dat Mark Rutte deelneemt aan genocide en dat de Nederlandse elitaire journalistiek daarvan weet heeft en Rutte handen boven het hoofd houdt. Zoals Jort Kelder, en Matthijs van Nieuwkerk en Bert Brussen en dingetje van dat propaganda bureau van de kaalkopjes van nu.

Wij Zijn De Bruine Soldaten, was een Zionistisch lied. De Zionisten van Betar zijn de originele Bruinhemden. De Moffen hebben hun voorbeeld overgenomen. Jabotinsky die inspiratie is voor Wilders is één van de grootste leiders van de internationale Nazi-beweging die terug gaat tot en met Ashkenaz. Joden hebben het eigen volk eerst vergast om Palestina in bezit te krijgen. Daarom wordt de Shoah een Holocaust genoemd. Een Holocaust wordt gebracht. Zij die het offer brengen zijn Zionisten die de utopie van de Kabbala misbruiken om daarmee maatschappelijk en/of politiek de Diaspora te revisioneren.

In ieder geval elke politiek en/of maatschappelijke revisie van de Diaspora is onrechtmatig want in strijd met het verbond wat de Joden zijn aangegaan met G-d ná het intreden van de vertrooiing rond de tijd van de veronderstelde kruisigingsdood van de profeet Jezus, die niet door de Joden vermoord is. De idee van elk volk een eigen staat, en levensruimte, en transitcentra en deportatie per trein en slavenarbeid en de levering van Zyclon B komt állemaal uit de koker van Zionisten. De zieke fantasie van Joodsche Menschen die opportunistisch de heilige geschriften verkeerd begrijpen. Denkende dat seculiere joden bestaan.

Het belangrijkste kenmerk van Joden is dat zij geen enkele interesse hebben in een Joodse Staat. Het beeld wat Israëlisch en/of kolonisten van de Joden wekken is een valse voorstelling van zaken. Kolonisten zijn Nazi's. Dat zijn Asjkenazim die Joods gezien de weg kwijt zijn. Het zijn blanke haatbaarden die door de klederdracht niet automatisch als 'rednecks' herkend worden. Zionisten zijn de mensen die aan de basis staan van WOII en de Shoah. Iedereen denkt dat het kabinet van Hitler daaraan schuldig was als genetische onderdeel van het Germaanse ras, terwijl het allemaal Zionistisch vondsten zijn.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus