U bent hier: Home / Eind van Israël

Eind van Israël

by J.L. de Kreek — last modified 11-07-2013 10:12
Opgeslagen onder:

Zoetjesaan wordt algemeen bekend dat er géén Holocaust heeft plaatsgevonden en dat de Tweede Wereldoorlog en de Shoah de diepliggende wens is geweest van Zionisten die zich na de Franse Revolutie opstelde als vaandeldragers van aristocraten en oud-slavendrijvers. Het eind van Israël is het logische vervolg. Als Staat, erkend door de Internationale Gemeenschap, heeft het géén bestaansrecht. De onafhankelijkheid is afgeperst van de wereldgemeenschap op basis van valse voorstelling van zaken en middels het financieren en inspireren van Adolf Hitler en de Nationaal Socialisten.

Het Joodse volk, de Joodsche Mensch, heeft niet om Israël gevraagd. Het is de idee van enkelingen die gelieerd zijn aan de macht en zich hebben opgedrongen aan de Joden als veronderstelde leiders, zonder dat daaraan democratische verkiezingen vooraf gegaan zijn. Joden zijn ondemocratisch tot een volk en natie bepaald door personen die ook zakelijk en anderszins goede betrekkingen onderhielden met getto-managers. De Zionisten van het eerste uur noemen Israël een wereld-getto. Ook herkennen zij zich meer in het Katholicisme dan het Jodendom en erkennen zij de Paus als autoriteit om alle Joden te bekeren.

De genocide op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog begint met de oprichting van Israël te Basel 29-31 augustus 1897. Toen is het verondersteld rechtsstatelijke fundament gelegd voor de Staat, toen nog zonder land, en hebben bestuurlijke lichamen, rechtspraak, militaire, geheime en bancaire diensten vorm gekregen. Ook zijn bureaus ingenomen voor de uitvoering van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. Joden zijn zeer helder over Zionisme. Zij hebben daar niks mee. Joden in Europa zijn altijd 'Ebenburtig' geweest tot de 'Ostjude' met Zionitisch geinspireerde pogroms werden opgejaagd de grens met Duitsland over. Dat was kort na de Eerste Wereldoorlog. Daarna waren Joden in Duitsland plotseling een volk wat een eigen land moest hebben en vanaf Amerikaans grondgebied in maart 1933 Duitsland de oorlog verklaarde om het te vernietigen.

De Zionisten hebben al in 1897 vastgesteld dat zij geaccrediteerde antisemieten de massa wilde laten controleren. Ook de Zionistische idee van 'lebensraum', en deportatie per trein en dwangarbeid en kampen had al postgevat, dus ver voordat Adolf Hitler het stokje voor de Zionisten overnam om de verdere ontaarding van Europa te verkrijgen. Het geheel van ontworteling van de samenleving moet gezien worden als de vestiging van het Duizendjarige Rijk. Precies zoals Hitler dat bedoelde. Dit Duizendjarige Rijk is niet het rijk van Hitler want Hitler had nooit duizend jaar oud kunnen worden.

Het rijk waarvoor Hitler werkte is het rijk van Satan in eigen persoon. De gepersonaliseerde Lucifer. De ultieme manifestatie van het kwaad in een menselijk wezen. De antichrist en zijn valse profeet. De gevallen aartsengel met de ego's van de Rothschild bankiers en de Paus van Rome die alles in verband met de Tweede Wereldoorlog en de Shoah betaald en bedisseld hebben. De grote Zionistische leider Herzl wist dat ze dit zouden doen want hij schrijft zelf in zijn dagboeken op bladzijde 163-164 van deel één hoe gevaarlijk deze mensen zijn omdat zij met hun geld de legers van de grote machten commanderen.

De Staat Israël is niet de gedroomde heil staat der Joden waar zij eeuwig in vrede in het paradijs studeren kunnen. De Staat Israël is de laatste rustplaats van de Joden. Het is de Staat dat het werk wat ná de mislukte Holocaust van 1940-1945 is blijven liggen afmaakt. Eichmann, de persoon die het concentratiekamp Auschwitz bestuurde, is in Jeruzalem geëxecuteerd omdat hij de Holocaust heeft doen laten mislukken. Het kan niet anders dan dat Harry Mulisch daarvan weet heeft gehad als prominent Ashkenazische schrijver. Hij was verondersteld journalist tijdens het Eichmann proces en heeft erover geschreven in De Zaak 40/61.

Zijn persoonlijke verslag blijkt kennelijk opzettelijk onvolledig te zijn. Vol bewuste misinterpretaties van feiten en symbolen. Het kan niet anders dan dat Harry Mulisch bekend was met de inhoud van de Zionistische bibliotheek. De ware aard van het Zionisme. Het is onwaarschijnlijk dat hij niet wist dat de Zionisten al in 1897 propageerde dat de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk de vervulling van het Zionisme is. Ook zonder internet kan het niet zijn dat Harry Mulisch daarvan geen kennis had. Net als Loe de Jong. Die moet geweten hebben dat Hitler betaald is door de Rothschilds en dat de Joodsche Raad een Zionistische en daarmee Israëlische dienst was net als de SS. De Kibboets Volunteers Desk uit de Tweede Wereldoorlog. Dat de Zionisten de eerste Bruinhemden waren in Duitsland is dermate veelzeggend dat het alleen nog zijn kan dat Israël rechtens van de aardbodem verdwijnt, zeker nu de Bush-doctrine post heeft gevat in de internationale verhoudingen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus