U bent hier: Home / Elke dag Demminkdag

Elke dag Demminkdag

by J.L. de Kreek — last modified 27-02-2013 15:30
Opgeslagen onder:

Voor de jongens en meisjes die genaaid zijn en in een hoek gedrukt of in isoleercellen gestopt omdat ze het onrecht zat zijn of direct na de uithuisplaatsing door bureau jeugdzorg bij de pleegouders zijn verkracht en met moord zijn bedreigd om de mond te houden, is het elke dag Demminkdag. Wat onderzoeksjournalist Micha Kat van Klokkenluideronline en Stichting Bakker Schut van advocate Adelle Van der Plas en de burgerjournalistiek verweten wordt, is dat zij bepaalde relevante feiten in verband met Joris Demmink onbenoemd laten: zijn evidente oorlogsmisdaden.

Ook in Irak is het elke dag Demminkdag. Dat land is met politieke en ambtelijke en particuliere ondersteuning van de oud secretaris-generaal van het ministerie van veiligheid en justitie, met de grond gelijk gemaakt. De kinderen van Irak zijn vermoord door Joris Demmink; en de vader van meisje A. te R. ziet hoe bureau jeugdzorg zijn kind gijzelt en misbruikt, met dank aan Joris Demmink.

Dat nog niet aan het grote publiek gecommuniceerd is dat bureau jeugdzorg op wankelen staat houdt niet in dat deze systeemvreemde organisatie op afzienbare tijd niet instort. Vader van meisje A. te R hoopt dat prominente medewerkers spoedig strafrechtelijk vervolgend zullen worden omdat zij gezien de onderscheidenlijke deskundigheid horen te begrijpen dat de Wet op de Jeugdzorg in het algemeen vanzelfsprekend anders uitgevoerd moet worden dan zijn doen.

Eerder zijn daarover al de termen knallende ruzie gebruikt en er wordt serieus nagedacht over bevoegde escalatie ter zelfverdediging door civilisten tegen bureau jeugdzorg. Ook Politie en Justitie en Rechtspraak en Politiek en Advocatuur en Media zijn ketenpartners van bureau jeugdzorg. Bureau jeugdzorg manifesteert zich zoals de Nazi's vroeger bij en tijdens hun jeugdbescherming. Aldus een ziedende casemanager van LoketBJZ.nl die eigenrichting afkeurt.

De ouders van meisje A. te R. zijn hun lieve dochter vrijwel direct, dat wil zeggen na twee maanden, kwijtgeraakt terwijl er niks aan de hand was. In de stukken zag bureau jeugdzorg dat alles goed was vóór de UHP en ná de UHP noteert bureau jeugdzorg feiten die de gegronde vrees wekken dat meisje A. te R. net als andere slachtoffers van bureau jeugdzorg vers ná de UHP misbruikt is.

Vooral voor Erik Gerristen, de ijdele Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, zal het een aderlating zijn het aanzien wat hij thans bezit te verliezen en als deelnemer aan bedrijfsmatige kinderhandel onderaan de hiërarchie van een gesloten instelling in beheer van de Dienst Justitielke Inrichtingen terecht te komen. Aldus steeds de giftige casemanager van LoketBJZ die zich verheugt op de zitting bij de strafrechter waar de strafvervolging van Erik Gerristen en zijn collega's van Jeugdzorg Nederland verzocht worden zal.

Joris Demmink wordt ook gezocht door de casemanager van LoketBJZ in verband met de gijzeling en het misbruik van meisje A. te R. Dat komt door artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg. Die bepaling maakt ook meer dan voldoende overtuigend aannemelijk dat onderzoeksjournalist Micha Kat en advocate Adèle van der Plas gelijk hebben met hun verwijten aan het adres van Joris Demmink die met zijn beleid en strategie als SG voor de VVD het leven van miljoenen mensen waaronder de jeugdigen van Nederland op het spel heeft gezet.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus