U bent hier: Home / Ergernissen om Joden

Ergernissen om Joden

by J.L. de Kreek — last modified 14-09-2013 15:15
Opgeslagen onder:

Er zijn diepliggende ergernissen om Joden. Meer in het bijzonder Zionistische Joden. Kortaf de Zionisten. Onder Joden is algemeen bekend dat de Zionisten de Tweede Wereldoorlog en de Shoah beraamd hebben. Om de eigen broeders en zusters eerst te offeren op weg naar de Nieuwe Wereld Orde. De Holocaust mag niet ontkend worden vinden de Zionisten want dan zijn er 'dire consequences' dreigen de Zionisten. Zelfs mensen met Joodse achtergrond mogen van de Zionisten de Holocaust niet ontkennen. Terwijl er bij lange na geen zes miljoen Joden vermoord zijn.

Bovendien zijn de Zionisten schuldig. Daarom dat de Jodenvervolging van 1940-1945 een Holocaust genoemd wordt. Holocaust is typisch Joods. Joden Holocausten ter meerdere eer en glorie van de almachtige als ritueel offer passend bij het geloof van Joden. Meestal een kip of iets dergelijks wat dan schoon gewassen in rook opgaat. De Zionisten hebben dit ouderwetse ritueel van gelovigen uitvergroot tot industrieel middel om wereldmacht te grijpen.

De Joden zijn door de Joden vergast als kabbalistisch offer om G-d mild te stemmen bij en tijdens de kolonisatie van Palestina. De Sondercommando's in de kampen waren Zionistische agenten met een geheime missie. Reeds bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel augustus 1897 zijn de geheime diensten van Israël in het leven geroepen. En de bestuurlijke lichamen. Meteen de Joden als volk in gijzeling nemend en behandeld als slaven waarvan de Rothschilds profiteren.

De ongemakkelijke conclusie na de ontdekking van authentieke Joodse geschriften die altijd aan het zicht van het grote publiek onttrokken zijn gehouden en dubbel en dwars bewijzen dat de Zionisten de grote beramers van WOII en de Shoah zijn. Als draaideur terroristen staan ze nu weer aan de basis van het grote geweld met 9/11 in Amerika en de oorlogen in Islamitische landen. Een bepaalde zieke omstandigheid waarbij bijvoorbeeld Het Centrum Informatie Documentatie Israël en de Joodse Omroep en de Anne Frank Stichting en MDI niet laten blijken zich overeenkomstig de feiten te manifesteren. Deze organisaties zijn ontmaskerd als Nazi-dekmantel en verzetten zich tegen hun status verandering en reputatie verlies. Levert de nodige spanningen.

Het heeft acht en zestig jaar geduurd voordat directe nakomelingen van de Joodse slachtoffers van Auschwitz zicht krijgen op de personen die een sleutelrol gespeeld hebben in verband met de massamoord op de voorouders. Tot ieders ontzetting blijken dit Joden althans Zionisten te zijn. Te beginnen bij de Joodse leiders in 1897 die de Zionistische 'Society of Jews' stichtte en de mensenrechten voor de Joden ontbonden en droomden van slavernij, antisemieten die de massa controleren, Joden die op elkaar schieten en vergaande beperking van de vrije meningsuiting.

Het heeft iets meer dan vijf en veertig jaar geduurd voordat de Zionistische idee van de 'Endlösung der Judefrage' lande in Europa. De rest van de terroristische plannen der Zionisten zijn volop in uitvoering nu waardoor die spanningen er zijn. Deze spanningen kunnen inhouden een frontale aanval op de zionisten. Dan wordt er gekozen voor de spreekwoordelijke botte bijl en geëscaleerd tot de ME erbij is. Zoals dat gaat met krakers. Dat Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet dreigt met 'dire consequences' wanneer de Holocaust ontkend wordt bij en tijdens strafzaken die hijzelf in het leven geroepen heeft en waar debat gevoerd wordt over de vraag of die Holocaust academisch vast te stellen is, is vragen om liederlijke ruzie.

Dan herleeft het recht van verzet zoals dat in 1940-1945 was en dan is het ouderwets bloed aan de paal. Dat begrijpt Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet natuurlijk donders goed. Daarop is hij uit. Kan hij kwezelen dat er van Joden vervolging sprake is en ophitsen tegen het Nederlands bestuur en rechtspraak. Het jaren lang voorliegen van de rechtspraak en het OM en steeds weer dwingend eisen dat Holocaustontkenners vervolgd worden terwijl er geen Holocaust geweest is en de Zionisten de schuld hebben aan de Shoah zijn voortzettingshandelingen van de misdaden tegen de menselijkheid van de Zionisten in 1940-1945. Omdat Joden zich nu weer bedreigd voelen door de Zionisten is besloten in voorkomende gevallen eerst te slaan en dan te praten.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus