U bent hier: Home / Erik Gerritsen ende Politie

Erik Gerritsen ende Politie

by J.L. de Kreek — last modified 18-02-2013 19:55
Opgeslagen onder:

Erik Gerritsen de Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam had morgen een afspraak met de casemanager van LoketBJZ onder leiding van de Politie. Deze afspraak is maandagavond van “hoger hand afgezegd”. De strenge agent van Politie die ter plekke bekeuringen gaf voor over de stoep en zonder licht rijden, noteerde op het bloknoot dat er “dan aangifte wordt gedaan tegen Erik Gerritsen” en dat er “stront geschopt zal worden”. De eerst volgende stap die gezet wordt is nader contact met de Koninklijke Marechaussee want die wordt ook bedrogen door de club van Erik Gerritsen, aldus een woordvoerder van LoketBJZ.nl

Erik Gerritsen wordt door een casemanager van LoketBJZ gezien als leider van een criminele organisatie wat minderjarigen gijzelt. De overkoepelende naam van de organisatie van Erik Gerritsen is Jeugdzorg Nederland. Alles en iedereen van jeugdzorg is Jeugdzorg Nederland. In Rotterdam hebben de collega's van Erik Gerritsen de techniek van de listige kunstgreep heruitgevonden door de advocaat van het Bureau Jeugdzorg collega te laten zijn van de advocaat van de moeder van het uit huis geplaatste Meisje A. te R. Een kunstje wat langer bekend blijkt te zijn onder collega's en niemand die er een tuchtrechtelijke klacht over indient.

Meisje A. te R. waarvan iedereen voorafgaande de UHP meldt dat alles goed is en waarbij blijkens de originele rapporten van BJZ en de RvdK ná de UHP alle parameters in het rood staan, heeft het verdiend dat de Politie overgaat tot de aanhouding van Erik Gerritsen in verband met deelname aan een criminele organisatie, kinderontvoering, kinderhandel, gelegenheid geven aan zedenmisdrijven met minderjarige, bedrog en nog wat misdrijven, aldus de casemanager van LoketBJZ die het perfecte veiligheidsplan voor jeugdzorg in het hoofd zegt te hebben.

Volgens de casemanager van LoketBJZ is het niet moeilijk, en zelfs relatief eenvoudig, een systeem van jeugdzorg te implementeren wat niet systeemvreemd is en derhalve de minste kans op risico's als bedoeld in artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg levert. De casemanager van LoketBJZ noemt zeven verbeterpunten voor Jeugdzorg die Goede Nieuws voor het publiek noteerde:

  • Als eerste hoort het standaard procedure te zijn dat alleen verzoeken tot OTS en/of UHP in behandeling worden genomen door de rechtbank indien deze afkomstig zijn van het Openbaar Ministerie;
  • Als tweede hoort de verwijsindex in beheer gegeven te worden bij de Politie, jeugdzorg is een kwestie van openbare orde dus bijpassende bevoegdheden horen in de portefeuille van Politie en Openbaar Ministerie;
  • Als derde wordt vals melden gestraft en/of gevolgd door een vordering tot schadevergoeding van de Politie op de melder;
  • Als vierde worden kinderrechters onderzoeksrechters want de Officier van Justitie verzoekt;
  • Als vijfde bemoeit de Raad voor de Kinderbescherming zich nergens mee;
  • Als zesde wachten de medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland rustig af of zij in verband met de uitvoering van de last van de rechtbank aan het Openbaar Ministerie tot OTS en/of UHP worden aangewezen;
  • Als zevende wordt André Rouvoet aangesproken op zijn als minister van Jeugd en Gezin gedogen van de verwijsindex en artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg, en wordt de redactie van de nieuwe Jeugdwet overgelaten aan de casemanager van LoketBJZ.nl die de zaak van Meisje A. te R. en ook andere slachtoffers van BJZ behandelt.

Volgens de casemanager van LoketBJZ hoort Jeugdzorg een bijzondere titel te zijn in de wetboeken van strafvordering en strafrecht, waarbij een OTS of UHP als strafrechtelijke maatregel wordt opgelegd aan ouders die aanvullende strafbepalingen overtreden. Kindermishandeling hoort een strafbaar feit te zijn waarbij een OTS en/of UHP als strafrechtelijke maatregel ten uitvoer gelegd worden kan, Bijkomend voordeel is dat de Politie en het Openbaar Ministerie wél bekend zijn met waarheidsvinding, redelijk vermoeden en gegronde vrees. Het is volgens de casemanager van loketBJZ systeemvreemd om particuliere organisaties te laten bepalen welke kinderen met spoed in hechtenis genomen moeten worden door een Bureau Jeugdzorg. Een UHP is het in hechtenis nemen van een minderjarige. Veelal tegen de wil van ouders. Kind wordt meestal niks gevraagd.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus
Erik Gerritsen BJAA
Erik Gerritsen
Commissie Samson
Commissie Samson De commissie-Samson is op 16 augustus 2010 ingesteld door de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie en staat onder voorzitterschap van voormalig procureur-generaal mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings. Op 8 oktober 2012 presenteerde de commissie haar rapport Omringd door zorg, toch niet veilig.