U bent hier: Home / Erik Gerritsen ernstig ziek

Erik Gerritsen ernstig ziek

by J.L. de Kreek — last modified 08-11-2013 10:05
Opgeslagen onder:

Bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam is kennelijk ernstig ziek in het hoofd. In Trouw vandaag beweert hij dat het publieke debat over de jeugdzorg in Nederland niet constructief gevoerd wordt. Onder andere journalisten hebben daar volgens Gerritsen debet aan. Gezinsmanagers van Bureau Jeugdzorg worden bemoeilijkt in hun werk door negatieve berichtgeving. Dat is maar goed ook.

Er is een berg aan fundamentele kritiek op de jeugdzorg in Nederland. De bestuurders en gezinsvoogden weigeren in te gaan op deze kritiek. Bovendien bedreigen, belagen en bedriegen zij ouders, kinderen en kinderrechters. Ook gebruiken ze geweld tegen ouders en kinderen. De belangrijkste kritiek is dat de leden van Jeugdzorg Nederland en de gezinsvoogden zich niet aan de wet houden. De verschillende bestuurders van de jeugdzorg buitelen over elkaar heen om het publiek ervan te overtuigen dat feiten niet wettig en overtuigend bewezen hoeven te zijn wanneer zij kinderen uit huis halen.

Ook zijn de ambtenaren van de civiele jeugdzorg de enige mensen in Nederland die zonder tussenkomst van een deurwaarder privaatrechtelijke beschikkingen van kinderrechters standrechtelijk executeren. Alle andere Nederlanders zijn altijd verplicht om een deurwaarder in te schakelen bij en tijdens executie van een rechterlijke uitspraak, behalve de jeugdzorg liegt de jeugdzorg.

Voorts doet de jeugdzorg niet aan waarheidsvinding en vindt het van zichzelf dat waarheidsvinding van de jeugdzorg niet verwacht worden kan. Jeugdzorg is semi-publieke overheid, het haalt kinderen uit huis en het doet niet aan waarheidsvinding, rechtszaken vinden met gesloten deuren plaats en kinderrechters blijken niet zelden tevens tewerkgesteld in de jeugdzorg.

Afwezigheid van waarheidsvinding is toevallig in strijd met de Wet Op de Jeugdzorg. Artikel 2J om precies te zijn. Daarin is waarheidsvinding verplicht gesteld. Ook volgens de algemene in de maatschappij bestaande algemene normen van betamelijkheid vereisen waarheidsvinding aan de zijde van de jeugdzorg. De schoenmaker doet aan meer waarheidsvinding bij herstel dan de jeugdzorg bij en tijdens de uithuisplaatsing van minderjarigen. Erik Gerritsen weet het allemaal alleen hij geniet van de perverse prikkels en aandacht die hij als bestuursvoorzitter heeft.

Artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg is ook bijzonder. Dat artikel stelt het verplicht voor jeugdzorg medewerkers om mishandeling van minderjarigen in de eigen organisatie bij een collega in de eigen organisatie te melden. Een doofpot bepaling waarvoor misschien de van kindermisbruik verdachte Joris Demmink verantwoordelijk is. Dan het bizar hoge misbruik en mishandeling van minderjarigen in de jeugdzorg. Nergens is het hoger dan daar. Tot vier keer worden minderjarigen in de jeugdzorg meer misbruikt dan gemiddeld thuis.

André Rouvoet die politiek ambtelijk schuld heeft aan de perverse prikkels in de jeugdzorg adviseert nu de jeugdzorg meer over sex te praten bij sollicitaties om de ontdekking van kindermisbruik in de jeugdzorg te beteugelen. André Rouvoet is overigens politiek ambtelijk tevens schuldig aan grootschalige oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. De jeugdzorg is ook schuldig aan kleinschalige genocide in Nederland. Er is aangifte gedaan tegen de jeugdzorg. Binnenkort wordt het bevel tot strafvervolging van de jeugdzorg inclusief Erik Gerritsen verwacht. Erik Gerritsen geeft leiding aan een criminele organisatie wat het misdrijf mensenhandel pleegt!

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus