U bent hier: Home / Radio hét Goede Nieuws™ Erik Gerritsen meets Jeroen de Kreek

Radio hét Goede Nieuws™ Erik Gerritsen meets Jeroen de Kreek

by J.L. de Kreek — last modified 12-10-2013 18:50
Opgeslagen onder:

Afgelopen donderdag vond plaats in de VU faculteit der bewegingswetenschappen de BJAA Academie waarbij professor Wim Slot, de bedenker van de Delta Methode, bekende dat hij te veel wist. Na afloop had er een ontmoeting plaats tussen Erik Gerristen, de bestuursvoorzitter van BJAA, en Jeroen de Kreek.

Radio Het Goede Nieuws was erbij om alles live op te nemen. Erik Gerristen kent de naam Jeroen de Kreek heel goed. In het verleden heeft De Kreek middels de Politie een afspraak proberen te maken met Erik Gerristen om hem op zijn fouten te wijzen. Dat Bureau Jeugdzorg kinderen uit huis plaatst zonder voorafgaande rechtsgeldige betekening van de originele titel is niet ontkend door Erik Gerritsen. Erik Gerristen schrijft het volgende:

Critici beschuldigen de jeugdzorg dat ze ten onrechte niet aan waarheidsvinding doen en pleiten vaak ook voor een strafrechtelijke aanpak. De reactie daarop is vervolgens dat de jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet en ook niet kan doen.

Bij De Kreek zakt daarvan de broek af. Niet in de laatste plaats omdat hij zich persoonlijk geconfronteerd ziet met Bureau Jeugdzorg Rotterdam waarvan De Kreek recent de strafvervolging bepleit heeft bij het Gerechtshof Den Haag wegens het gijzelen en mishandelen en misbruiken en verwaarlozen van meisje A. te R. Erik Gerristen is het niet eens met De Kreek. De Kreek heeft een mening in verband met de jeugdzorg waarover hij geen discussie aangaat.

In de jeugdzorg zijn waarheidsvinding en met een deurwaarder betekenen van titels voorafgaande aan ten uitvoerlegging wettelijke verplichtingen die van dwingend recht zijn. Niemand kan of mag zich daaraan onttrekken. De bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Conglomeraat Amsterdam is ambtshalve verplicht voor vergaande waarheidsvinding, betekening van orginele titels te pleiten, en overdracht van de bevoegdheden van zijn organisatie en medewerkers aan Politie en Openbaar Ministerie.

Het zijn niet slechts enkele cosmetische fouten die gemaakt worden in de jeugdzorg. De vorm fouten zijn niet verschoonbaar. De corruptie is bewust en ook van hoger hand ingevoerd. Erik Gerristen wìl de perverse prikkels in de jeugdzorg. Al die vrouwen die uit idealisme in de jeugdzorg werken zijn mogelijk behept met de pathologische afwijking die ook herkend worden kan bij vrouwen die kinderen stelen om voor te zorgen. Dat minderjarigen onder hun toezicht tot vier keer meer mishandeld worden dan gemiddeld thuis zegt iets over de vrouwelijke gezinsvoogden in Nederland.

Erik Gerristen is uitbater van een centrum voor kinderdiefstal en handel. Kinderen gaan van hand tot hand om uiteindelijk te belanden bij personen die altijd graag een pleegkindje gehad hebben. Het mooie aan de casus beschrijving bij en tijdens de BJAA Academie donderdag 10 oktober 2013 waar Wim Slot afscheid nam is dat de medewerker van Bureau jeugdzorg verklaarde dat hij die een melding deed aan de verwijsindex daarbij ook zei dat een OTS nodig was. De melder bepaalt welk kind onder toezicht komt. De rest in de keten doet niet aan waarheidsvinding dus niemand zal ooit weten of de melding ergens op slaat. Kinderen worden geselecteerd om te worden gestolen door collega's van Erik Gerristen.

Erik Gerritsen is gepromoveerd op het proefschrift: De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen. Hij is ook de manager van deslimmeoverheid.nl. De problemen voor kind en ouders zijn niet te temmen wanneer ze de aandacht krijgen van de organisatie waaraan Erik Gerritsen leiding geeft. Jeroen de Kreek zegt dat hij in Erik Gerritsen de leider ziet van een criminele organisatie in de semipublieke sector waarvan de leden bedrijfsmatig in team verband ouders de kinderen afpersen om te verhandelen voor geld en ook ander misbruik.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus