U bent hier: Home / Erik Gerritsen misbruikt minderjarigen?

Erik Gerritsen misbruikt minderjarigen?

by J.L. de Kreek — last modified 30-06-2013 11:40
Opgeslagen onder:

Stel, als reporter van Goede Nieuws, dat je werkt aan onderzoek naar misbruik van minderjarigen onder de hoede van Jeugdzorg. Hoe moeilijk is het dan te bewijzen dat Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, kinderen misbruikt? Welke drie bronnen op internet zullen dit voor de strafrechter kunnen bewijzen? Antwoord is dat het leiding geven aan misbruik van minderjarigen door Erik Gerritsen van het internet spat. De drie bronnen zijn: het rapport van de Commissie Samson, de eigen verklaringen van prominente collega's van Erik Gerritsen ten overstaan van de Ombudsman, en de Factsheet Pleegzorg 2012 van Jeugdzorg Nederland.

Met de laatste wordt begonnen omdat de meeste mensen alleen oppervlakkig de Factsheet Pleegzorg 2012 te zien krijgen. Daarin staat de volgende zin: De groei van de pleegzorg was mogelijk door een toename van het aantal nieuwe pleegouders. Juristen denken bij zo'n zin in de pleegzorg aan artikel 197a lid 2 Sr. Er staat niet het voor de hand liggende: de groei van de pleegzorg was noodzakelijk door een toename van kindermishandeling en kindermisbruik door ouders en het kabinetsbeleid ten gevolge waarvan er meer minderjarigen bedreigd worden in de zedelijke, geestelijke of gezondheidsbelangen. De toename van de pleegzorg is door Jeugdzorg Nederland gerelateerd aan een toename van het aantal pleegouders. Pleegouders onderhouden ondernemingen in de opvang voor minderjarigen. Een inkomstenbron met potentie want de pleegzorg neemt toe met de toename van het aantal pleegouders.

Ook staat er in de Factsheet Pleegzorg 2012 te lezen: We zien nog steeds dat het aanbod van nieuwe pleeggezinnen niet altijd aansluit op de vraag van de kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. Vooral voor tieners is het tekort aan pleegouders groot. De vraag is natuurlijk meteen wat de vraag van de kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg is? Waar is het onderzoek dat hiernaar gedaan is? Hoe is de vraag van kinderen op de wachtlijst te objectiveren? Personen die zich van de straat houden door ondersteuning te leveren aan ouders die het kind geroofd zien worden door medewerkers van Bureau Jeugdzorg, vermoeden in alle redelijkheid dat de vraag van het gemiddelde kind onder de hoede van jeugdzorg is om het voortgaande misbruik en mishandeling en verwaarlozing te staken en gestaakt te houden.

Dat blijkt namelijk uit het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson. Een rapport wat niet door de massa gewicht heeft. Uit dat rapport blijkt onweerlegbaar dat minderjarigen onder hoede van jeugdzorg gemiddeld minimaal twee en half keer meer misbruikt worden dan bij ouders thuis. Het misbruik thuis is 100%. Dan is het misbruik onder de bestuurlijke hoede van Erik Gerritsen 250%. Het is niet realistisch te veronderstellen dat minderjarigen en vooral tieners zitten te wachten op enige bemoeienis van een bureau jeugdzorg met hen. Het rapport van de Commissie Samson toont aan dat het misbruik van door de overheid uithuisgeplaatste kinderen onverminderd hoog is en ver gaat. Kinderen die direct na de UHP misbruikt en met de dood bedreigd zijn. Hele generaties die vanaf 1945 in de jeugdzorg gehouden zijn. Beginnend met de illegale UHP van oma. Eens een klant altijd een klant.

Het bewijs van opzettelijk misbruik van minderjarigen door Erik Gerritsen en zijn collega bestuurders in de jeugdzorg is gegeven door de rapporten van de Nationale Ombudsman. Daarin staat het klip en klaar. Door meerdere medewerkers herhaald. Van de verschillende diensten van Jeugdzorg. De Bureaus Jeugdzorg. Het AMK. De Raad van de Kinderbescherming. Dat zij niet aan waarheidsvinding doen en van zichzelf vinden dat van hen niet verwacht kan worden dat zij aan waarheidsvinding doen. Ook slaan zij ouders in elkaar die zich verzetten tegen het misbruik van hun kind door de collega's van Erik Gerritsen Één plus één is twéé. Het verbod op kinderhandel geldt ook voor bestuurders in de jeugdzorg. Leiding geven aan ten titel van kinderbescherming gijzelen van minderjarigen voor geld, is de academische kwalificatie van het werk van Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.

Erik Gerritsen is ruimschoots de gelegenheid gegeven op eigen kracht tot inkeer te komen. Hij maakt daarvan geen gebruik. Wanneer hij kritiek ontvangt zoekt hij het hoger op. Op internet blokkeert hij iedereen. Op twitter en zijn sites met propaganda, wat hij dan wetenschap noemt. Zij die kritiek leveren op zijn doen en laten worden door hem genegeerd. Breed lachend het eigen promotie onderzoek als basis nemend voor het bedrog. Omringd door beveiligers waarmee hij de indruk wekt dat hij gevaarlijk werkt doet tussen gevaarlijke ouders die hoognodig hun kind moeten kwijtraken aan Erik Gerritsen anders kan zijn personeel en kantoor en salaris niet betaald worden. Vervelend voor Erik Gerritsen nu dat er waarachtig werk gemaakt wordt van zijn strafvervolging en die van zijn collega bestuurders door het hele land, en dat ook gezinsvoogden en crisismanagers op de rol staan strafrechtelijk benaderd te worden. Al die gedragswetenschappers en psychologen in de jeugdzorg die de illusie hebben dat zij de wetenschap straffeloos inzetten kunnen ten behoeve van het werk Jeugdzorg, zijn vergeten dat het gebrek aan waarheidsvinding bij Jeugdzorg een doodzonde is waarvan elke academicus weet dat daarmee waarnemingen waardeloos zijn.

Het bedrijf waar Erik Gerritsen leiding aan geeft sloopt gezinnen en zorgnetwerken voor ouders en kind. Daardoor worden ouders in staat van onmacht geplaatst voor minderjarigen te zorgen. Dwang, drang, forceren, escaleren zijn de woorden waarmee het werk van het bedrijf van Erik Gerritsen getypeerd wordt. En ronduit opzettelijk liegen voor de kinderrechter want de kinderrechter is toch geen onderzoeksrechter en luistert nooit naar ouders en doet toch automatisch wat Bureau Jeugdzorg of Raad zegt want het is geen onafhankelijk toetsende rechter die boven de partijen staat, het is een bestuursorgaan wat de wensen van de Bureaus Jeugdzorg voor akkoord afstempelt, dat weet iedereen en het bedrijf van Erik Gerritsen maakt opzettelijk misbruik van die ongelukkige omstandigheid die na lobby van het bedrijf van Erik Gerritsen & co door corrupte politici in het systeem is gebracht. Om met de woorden van de casemanger van LoketBJZ af te sluiten: in hechtenis staan kindermisbruikers onderaan de sociale ladder.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus