U bent hier: Home / Escaleren met Mister Jeugdzorg

Escaleren met Mister Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 10-08-2013 13:50
Opgeslagen onder:

Mister Jeugdzorg Erik Gerritsen is de directeur van Bureau Jeugdzorg te Amsterdam. Hij zit met zijn kantoor midden in de buurt waar het de minderjarigen halen kan. Liefst zijn de medewerkers bij de ouders thuis achter de deur. Erik Gerritsen vraagt of gasten nog plassen moeten als ze weg gaan. Ook laat hij gasten in bloemetjes jurken op transparante stoelen zitten in zijn kantoor. Tevens twittert hij rode lakschoentjes rond van vrouwelijke collega's na een bedrijfsuitje. Zijn interview met het Parool 10 augustus stapelt de klachten die er zijn over Erik Gerritsen en zijn organisatie op en nodigen uit tot escaleren dwars door de muren van het kantoor van Mister Jeugdzorg heen.

Er is reeds twee keer kennis genaakt met Erik Gerritsen en de bewaking van zijn pand. De politie en het Openbaar Ministerie te Amsterdam zijn uitgebreid geïnformeerd over de strafrechtelijke opinie over hem en zijn organisatie en zijn verzocht Erik Gerritsen aan te houden en voor te geleiden in verband met misdrijven waarvor Erik Gerristen tot vijftien jaar gevangenistraf krijgen kan. De vaderlijke Erik Gerritsen zegt in het Parool:

Nee. Kinderen spreek ik met name in onze cliënten panels, Ja, sorry, chic woord voor de samenkomsten die we organiseren voor kinderen en hun familieleden. Ze mogen uitgebreid vertellen hoe zij het contact met Bureau Jeugdzorg hebben ervaren. Natuurlijk lopen zij ook vaak leeg over wat er niet deugt. Eenzijdige verhalen, maar dat doet er niet toe. We willen weten wat ze vinden, los van wie gelijk heeft.

Nu doet zich het feit voor dat in verband de veiligheid en/of gezonde ontwikkelingen van minderjarigen het bij de de klachten over wat er niet deugt aan Bureau jeugdzorg het er vanzelfsprekend toe doet wie er gelijk heeft. Erik Gerritsen laat zien dat net als @Supervader bepleit heeft in het kort geding van Bureau Jeugdzorg tegen hem het aantal klachten over de organisatie het aantal tevreden klanten overstijgt. Gezien de wijze waarop Erik Gerritsen betrokken is bij vechtscheidingen is dat niet verwonderlijk.

Zoals we altijd omgaan met vechtscheidingen. We nodigen de kemphanen hier uit en laten ze foto's van de kinderen meenemen. Die zetten we tussen hen in.

Erik Gerritsen houdt overduidelijk van opvoeden en weet dat hij de baas is. Waarom worden ouders kemphanen genoemd? Waarom worden kinderen tussen ouders geplaatst? Wat is daarvan de pedagogische meerwaarde? Waarom handelt Erik Gerritsen niet overeenkomstig de standaardpraktijk voor mediaton bij vechtscheidingen? De mediator van het ScheidingsCentrum Nederland onderzoekt in een besloten traject welke belangen bij de partners leven. Aan de hand daarvan bekijkt de mediator of de partijen begrijpen wat het belang of standpunt van de ander is en hoe dit bijdraagt aan het conflict. Wie wel eens bij een mediator op bezoek geweest is kan weten dat mediators geen transparante stoelen voor gasten op kantoor hebben. Erik Gerritsen gaat verder:

Ouders in een vechtscheiding hebben doorgaans niet zoveel last van zelfreflectie.

Het is de minachting voor ouders in een vechtscheiding die uit deze woorden blijkt wat maakt dat het gif vanzelf uit de pen komt. Wat heeft Bureau Jeugdzorg te zoeken in een vechtscheiding? Bureau Jeugdzorg raakt bij vechtscheidingen betrokken middels beschikkingen van kinderrechters. Of op verzoek van Bureau Jeugdzorg zelf bij een OTS of UHP of op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming wanneer de rechter het ministerie van justitie via de RvdK betrekt bij omgangsregelingen en dergelijken. In alle gevallen gaat Bureau Jeugdzorg direct een vechtscheiding met ouders aan om het toezicht van de kinderen.

Wanneer Bureau Jeugdzorg tegenover de kinderrechter staat met rechts van de (kinder)rechter BJZ en links de ouders, is het voor de niet onderzoekende (lees bijziende kinderrechter) alsof Bureau Jeugdzorg en ouders in een vechtscheiding over de rug van de kinderen zijn geraakt. Met aan de ene kant Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming als effectief één partner. En aan de andere kant de ouders als de tweede parten in een civiele zaak met gesloten deuren zonder dat iemand aan waarheidsvinding doet. De kinderrechter behandelt verzoeken van Bureau Jeugdzorg niet anders dan verzoeken tussen ouders onderling. Dit houdt in dat wanneer er twee vechtscheidende partijen voor de kinderrechter staan, de kinderrechter wat betreft de toezicht over de kinderen zal kiezen voor plaatsing bij de partij die ogenschijnlijk de beste opties heeft.

Dat is 99% van de gevallen Bureau Jeugdzorg omdat de rechter door de manifestatie van Bureau Jeugdzorg aan de ene kant half hysterische ouders ziet en aan de andere kant de betrouwbare gezaghebbende deskundige ambtenaar die het belang van het kind als eerste overweging heeft of althans hoort te hebben. Zaken bij de kinderrechter gaan nooit of zeer zelden over concrete feiten en omstandigheden of wie er gelijk heeft. Bureau Jeugdzorg kan daarom makkelijk alles voor elkaar krijgen wat het wil want het hoeft alleen zorg te veinzen om gelijk te krijgen van de kinderrechter tot en met de hoge raad. De hoge raad is geen feiten rechter en de feiten waarop standaard marginaal getoest wordt bij de kinderrechter zijn geen onderwerp in cassatie.

Altijd 'slam duke case' voor Bureau Jeugdzorg. Erik Gerritsen heeft het voor het uitpikken, de kinderen die bij hem op de schoot komen. Het treiteren van Erik Gerritsen en zijn organisatie gaat ver.

Daarom vertonen we tijdens zo'n bijeenkomst ook filmpjes van de hersenen van kinderen die blootstaan aan een constante strijd en gebukt gaan onder loyaliteitsproblematiek.

Derhalve is Erik Gerritsen ermee bekend wat hij en zijn organisatie aanrichten bij minderjarigen. De baby die onderwerp was van het kort geding van Bureau Jeugdzorg tegen Goede Nieuws overstrekt zich eerst na de UHP welhaast spastisch van de stress en huilt dagen als ze na een bezoek weer van haar moeder gescheiden wordt. Eerst na de UHP had ze smetstreken in de schaamstreek. Aan de UHP vooraf zei iedereen dat alles goed was met ouders en kind. Ook Bureau Jeugdzorg schrijft dat. Erik Gerritsen vindt zijn werk moeilijk.

[…] het zijn complexe problemen waar we mee te maken hebben. Dat vraagt om complexe oplossingen.

De redenering op zichzelf houdt geen stand. Er is geen wet die bepaalt dat complexe problemen complexe oplossingen vereisen. Het tegendeel is eerder het geval. Complexe problemen vereisen eenvoudige oplossingen. Het complexe werk van Erik Gerritsen is soortgelijk aan de taken van de politie en openbaar ministerie in verband met criminaliteitsbestrijding en orde handhaving. De oplossingen die daar gekozen worden zijn in het algemeen doeltreffend eenvoudig. Erik Gerritsen legt uit dat tegenwoordiger anders gereageerd wordt op een zorgmelding. Nu via telefoon of WhatsApp. Gebleven is dat Erik Gerritsen na een zorgmelding contact opneemt met de ouders en/of kind zonder voorafgaande waarheidsvinding naar de vraag of de zorgmelding voldoende <<redelijke vermoedens>> bevatten van daadwerkelijke bedreigingen van het kind door limitatief in artikel 2J WJZ genoemde risico's, om contact met ouders te rechtvaardigen. Vechtscheidingen horen niet in dat het rijtje thuis.

Elke zorgmelding is een cadeautje voor Erik Gerritsen en zijn organisatie. Zij onderzoeken de feiten niet. De arts, docent, juf, meester, buurman, tandarts anoniem doet een zorgmelding bij het AMK over een kind en meteen staan alle lichten op rood. Wie wel eens het AMK gebeld heeft in verband met een zorgmelding weet dat direct de persoon van het AMK begint met uithoren waar de beller woont en meteen worden naam en rugnummers gevraagd. De gesprekken worden gevoerd alsof de melder serieus te nemen is omdat het verzekerd met concrete feiten komt. Elke flauwekul melding van een meldingsplichten leidt ertoe dat Bureau Jeugdzorg de ouders bezoekt zonder daarbij op enig ,moment aan waarheidsvinding te doen. Dat blijkt uit betrouwbare algemene rapporten van de Nationale Ombudsman en uit specifieke persoonlijke dossiers van meisje A. te R. waarin medewerkers van Bureau Jeugdzorg zelf zeggen dat ze alles wat persoon X zegt voor waar aangenomen wordt. Erik Gerritsen weet dit allemaal. Hij heeft het ook over de perverse prikkels. Hij zegt deze te bestrijden. Het lijkt eerder op het beperken gezichtsverlies voor hem en de zijnen.

Het misbruik van kinderen ondertoezicht van Bureau Jeugdzorg is onverminderd hoog sinds 1945. Tot bijna vier keer hoger dan gemiddeld in gezinnen. Dat houdt in dat wanneer een kind thuis een keer geslagen wordt het bij Bureau Jeugdzorg gegarandeerd vier keer geslagen wordt! De statistieken spreken Erik Gerritsen tegen. Erik krijgt het geld toch wel. Uit het dossier van meisje A. te R. blijkt dat ouders gedwongen zijn vrijwillig mee te werken aan het veiligheidsplan anders zou UHP volgen. Er was niks aan de hand met ouders. Bovendien was reeds afgesproken met Bureau Jeugdzorg dat het zich niet met kind en gezin zou bemoeien omdat alles goed was. In het Parool vertelt Erik Gerritsen dat het aantal UHP's en OTS'en onder zijn bestuur gedaald is en het aantal meldingen nauwelijks en dat meer mensen vrijwillig meewerken. Voor Gerritsen maakt het niet uit hoe hij de omzet maakt. Of door de kosten van het vrijwillige kader doorberekenen aan de schatkist of de kosten van de dwang/drang. Altijd kassa voor Erik Gerritsen. Ook de oneigenlijke mededinging, economische delicten, legt Erik Gerritsen keurig uit

Als je veel tijd investeert in het begin, staat een gezin misschien na negen maanden op de rit.

Waarom is dat exclusief werk voor Erik Gerritsen? De casemanager van LoketBJZ en ook de toenmalige huisarts van meisje A. te R, met wie alles goed was, waren bij het gezin betrokken. @Supervader werkte aan een eigen onderneming en was een normale burger in de chaotische maatschappij van Erik Gerritsen Erik Gerritsen is ook schrijver onder de titel slime overheid. Nu is hij zijn kind kwijt en is leven een drama. Slim is Gerritsen zeker. De wet kent de kwalificatie listige kunstgrepen voor zijn doen en laten. De ouders van meisje A. te R. zijn door Bureau Jeugdzorg gedwongen te erkennen dat het ziekenhuis wat schandalig wanpresteerde in de nakoming van de behandelingsovereenkomst, ook de beste zorg levert. Erik Gerritsen wil nog eerder ingrijpen, zodat de gezinsmanagers er niet aan te pas hoeven te komen.

Erik Gerritsen is via de politie uitgenodigd geweest zijn loopbaan op een minnelijke wijze te beëindigen. Daaraan heeft hij geen gehoor gegeven. Daarom dat begin oktober bij het gerechtshof de klachten over hem ook aan de orde komen. Mocht een en ander onverhoopt langer duren dan zal er nagedacht worden over andere middelen om Erik Gerritsen naar de gevangenis te escaleren. De volgende zin van Erik Gerritsen bevat voorbereidingshandelingen om het handelsdebiet uit te breiden:

Schulden bij ouders de ouders is een van de grootste veroorzakers van jeugdproblematiek omdat het enorm veel stress geeft.

Ouders met schulden ook bij Bureau Jeugdzorg? Tien miljard gaat er om in de jeugdzorg en minderjarigen wordt tot vier keer meer mishandeling geleverd dan bij ouders thuis. Als geld alleen de oorzaak van jeugdproblematiek is, is er geen bezwaar Bureau Jeugdzorg op te heffen en de tien miljard aan ouders met geldproblemen te geven. Bureau Jeugdzorg heeft geen rol in verband met schuldsanering of -hulp omdat het op de kinderen gefocust is en niet onderzoekt of wat Bureau Jeugdzorg over de kinderen zegt op waarheid berust.

Het grootste gedeelte van de jeugdzorgkinderen vertoont een mengeling van psychiatrische klachten en gedragsproblematiek.

Meisje A. te R. vertoont eerst na de UHP een mengeling van ernstige psychiatrische klachten en gedragsproblematiek. Het is wat Erik Gerritsen wil met zijn leven. De sterke wil om hem en zijn organisatie uit de samenleving verwijderd te hebben is diepliggend. Jeugdzorg gaat nu naar de gemeente, terwijl het werk van Bureau Jeugdzorg bij uitstek een taak van politie en justitie is. Openbaar ministerie is al bevoegd tot het verzoeken van UHP of OTS, dus waarom predikt Erik Gerritsen niet dat het werk van Bureau Jeugdzorg uitgevoerd hoort te worden door oom agent in de wijk. Overal in de wijken van de grote steden zijn jeugdteams van de politie. Waarom wordt hen het werken onmogelijk gemaakt door Bureau Jeugdzorg. Het brood uit de mond gegeten? Waarom is dat? De politie wordt niet vertrouwt omdat het ondersteuning levert aan Bureau Jeugdzorg. Dat is een probleem voor elke gemeente. Bij de kunnen er ook moeilijker valse zorgmeldingen gedaan worden of althans kunnen die makkelijk worden bestreden, en voorts kunnen de perverse prikkels weggenomen worden waar Erik Gerritsen aan veslaafd is. Erik Gerritsen zegt het lekker zelf:

Ik denk dat met het gezinsmanagement de kip met de gouden eieren in huis hebben.

De kip voor hem en de zijnen want de organisatie is commercieel en monopolist op het terrein van het gezinsmanagement. Gezinnen willen niet gemanaged worden door Bureau Jeugdzorg of Erik Gerritsen Tandenknarsend wordt zijn interview geconsumeerd. Zelf legt hij de oneigenlijke methode uit die zijn organisatie benut:

We laten het eerst uit de hand lopen en dan hebben we pas tijd en geld voor je.

We. Wie is we? Bureau Jeugdzorg want namens de casemanager van LoketBJZ die het allemaal radicaal anders zou doen dan Erik Gerritsen spreekt Erik Gerritsen niet met zijn slimme overheid. Het is een grof schandaal dat Erik Gerritsen en de zijnen de ruimte hebben kinderen te helpen. Laat ze wegblijven bij kinderen. Kinderen hebben niks aan Bureau Jeugdzorg want onder de hoede van Bureau Jeugdzorg zijn de problemen voor minderjarigen gemiddeld erger dan bij ouders thuis. Hele generaties kinderen worden psychisch en/of anderszins ziek gemaakt door Bureau Jeugdzorg waardoor de organisatie verzekerd is van een stabiel hoge omzet. De groei afgelopen tien jaar was steeds 6% per jaar. Stabilisatie in de groei is van de laatste paar jaar. Een strijging van een paar honderd procent in een kort tijdbestek.

Dat Erik Gerritsen krijgt wat hij wil blijkt uit het feit dat hij cum laude wilde afstuderen voor politicologie en ook daadwerkelijk cum laude afstudeerde. Wouter Bos is ook cum laude afgestudeerd op een studie die welbeschouwd de kwalificatie academisch niet waard is. Dus nu werken juristen in particuliere hoedanigheid aan de strafvervolging van Erik Gerritsen en zijn collega's. Het openbaar ministerie houdt ongemotiveerd de boot af terwijl er feitelijk al lang geleden justitieel opgetreden had moeten worden tegen Erik Gerritsen & co. De inruk bestaat dat er sprake is van een criminele organisatie van ambtenaren waar Erik Gerritsen lid van is en waarbij bestuurders kinderhandel en -misbruik ondersteunen inbreuk- op en/of onrechtmatig gebruik makend van de Wet op de Jeugdzorg waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus