U bent hier: Home / Esther Voet is Nazihoer

Esther Voet is Nazihoer

by J.L. de Kreek — last modified 07-12-2013 11:10

Directeur Esther Voet van het Centrum Informatie Documentatie Israël is één van de prominente naoorlogse schuldigen in de keten van Nazi gruweldaden. Zo iemand wordt een Nazihoer genoemd. Vroeger werden die kaalgeschoren. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht is “ook zo'n huftertje”. Esther Voet maakt zich druk om spullen uit de nazitijd die op Marktplaats te koop aangeboden worden. Dat is strafbaar en er moet zo snel mogelijk een eind aan komen, zegt Esther Voet op AD.nl. Gerechtelijke stappen neemt ze nog niet.

Ook onderwijst Esther Voet niemand dat de Zionisten en de Nazi's twee handen op één buik zijn en dat de Zionisten reeds in 1897 in strijd met het Joods Recht de Joden uit Europa verdreven wilde hebben en de antisemieten als de grootste vrienden zagen. De originele Zionistische geschriften die dit onloochenbaar bewijzen worden door Esther Voet aan het oog van het publiek ontrokken gehouden. Ook liegt Ester Voet de Holocaust.

De Joden zijn door de Joden vergast op initiatief van en betaald door Joden. Joden als Esther Voet en Onno Hoes hebben de assimilerende en emanciperende Joden vergast omdat zij racistische separatisten zijn en er te veel onbruikbare Joden waren voor de kolonisatie van Palestina. De Zionisten zijn altijd tegenstanders geweest van Diaspora Nationalisme. Gelijk met het antisemitische Vaticaan waren zij de motor achter het Diaspora Revisionisme. De pogroms op de Joden in Oost Europa zijn losgemaakt door de Zionisten en seculiere kapitalistische Joden. Rabijnen noemde Hitler de Messias.

Hitler en zijn clan hadden de Zionistische agenda in gedachte toen zij hun staatsgreep pleegde in 1923. De Bierkellerputch. Hitler en alle andere grote Nazileiders zoals Eichmann en de commandanten van Auschwitz en andere concentratiekampen hadden dezelfde Joodse achtergrond als Esther Voet en Onno Hoes. De Zionisten hebben Israël altijd gezien als het wereld-getto en zijn feitelijk de uitvoerders van de Katholieke agenda van de Apocalyptische Eind Tijd die nu speelt vanaf 2012. 

De Zionisten zinspeelde in 1897 reeds op ondersteuning van de Katholieken bij en tijdens de door de Zionisten bedachte 'Endlösung der Judenfrage' met kampen en treinen daarbij en het vernietigen van Joden omdat de Katholieken geloven dat voorafgaande de Apocalyps de Exodus van de Joden plaatsvindt. Het staat letterlijk geschreven en gedrukt in de authentieke Zionistische geschriften die nergens te koop zijn en waarvan Esther Voet bekendheid bij het publiek voorkomt door rechtspraak en bestuur terroristisch te bedriegen en bedreigen.

De Zionisten vormen sinds 1897 een internationaal opererende terroristische organisatie met leden in het bestuur van de diverse Naties op aarde; en de wil Duitsland te vernietigen. De Zionisten wilde voorafgaande WOII geen vrede zonder dat de Joden uit Europa verdreven waren; anders zou Europa onder Joods bestuur komen. De Zionisten beschikken over puissant veel geld omdat de Rothschild bankiers hun weldoeners zijn. Deze familie die de Dynastie wordt genoemd is het koninkrijk Israël beloofd wanneer het de Jodenvervolging van 1940-1945 ondersteunt. 

Nu op dit moment spelen er rechtszaken bij het gerechtshof waarbij Esther Voet en haar Naziclan aangifte gedaan hebben tegen een nakomeling van Joden die vermoord zijn in Auschwitz omdat de waarheid van de feiten uit de doeken wordt gedaan op hetzuur.nl. De verdachte mag geen gelijk krijgen van de Zionisten daarom wordt de rechtspraak bedreigd met 'dire consequences' wanneer dit toch gebeurt. De persoon die vervolgd wordt is Jeroen de Kreek en die zegt dat Esther Voet een Nazihoer is en onmiddellijk de bek moet houden omdat het anders oorlog is bij haar in het pand.

Share |
comments powered by Disqus