U bent hier: Home / Esther Voet liegt Holocaust (2)

Esther Voet liegt Holocaust (2)

by J.L. de Kreek — last modified 16-04-2014 13:25
Opgeslagen onder:

Esther Voet, de directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël, liegt opzettelijk wederrechtelijk de Holocaust. Ze overdrijft het aantal Joodse slachtoffers. Ze verhult de hoofdschuld van de Zionisten aan de Tweede Wereldoorlog en Shoah. Joden prediken sinds jaar en dag dat Jodendom en Zionisme onverenigbare grootheden zijn. Zionisten zijn geen Joden. Joden zijn geen Zionisten. Een Jood kan niet tegelijk Zionist zijn, of omgekeerd.

Dus 4/5 mei 2014 is er de ongemakkelijke omstandigheid dat in de Hollandse Schouwburg de Jodenvervolging van 1940-1945 herdacht wordt door de nakomelingen van de daders. Ze dragen ook keppels of pruiken. Wensen elkaar sjabbat sjalom en doen aan Pesach. Zij dienen daarmee de eigen politiek maatschappelijke ambities die gerelateerd worden moeten aan het antisemitisme der Katholieken. Zionisten zijn de personen die sinds 1897 officieel het fundament gelegd hebben voor het moderne antisemitisme en racisme

zion_antisemitism.jpgZij hebben het stokje overgenomen van aristocraten en katholieke kerk die door de Franse Revolutie vervangen werden voor democratie en mensenrechten. Deze aristocraten en de katholieke kerk verzetten zich nog altijd tegen deze vanzelfsprekende maatschappelijke verandering, en hebben de uitvoering van de katholieke diaspora revisionistische ambities sinds jaar en dag overgelaten aan de Zionisten. Zionisten zijn zieke racisten. Bezitten aan het fascisme gerelateerde trekjes en liegen de Holocaust als volleerde Satanisten.

Er zijn geen zes miljoen Joden vermoord. Er is een ondergrens van 1,7 miljoen en een bovengrens van 3,3 miljoen. Het getal van zes miljoen spint reeds sinds 1900 in de hoofden der Zionistische kwartiermakers van de Shoah. Daarbij komt dat de Zionisten of althans medewerkers van het Meldpunt Discriminatie Internet, de magistratuur terroristisch bedreigen om bepaalde weldenkende beslissingen niet te nemen. Dat wordt allemaal een beetje irritant gevonden. In ieder geval een nakomeling van authentieke Auschwitz slachtoffers kan het geen reet schelen wie Esther Voet denkt dat ze is.

Zionisten bedoelen met hun stelling dat de Holocaust niet ontkend worden mag dat zij als schuldigen moeten worden herkend en erkend omdat het begaan van Holocaust een typisch Joods offerritueel is en niemand met droge ogen volhouden kan dat de Joodse slachtoffers zich ten volle bewust van het naderend eind vrijwillig als brandhout in het vuur van de ovens van Auschwitz gestort hebben. De Zionisten faciliteren vandaag Geert Wilders. Wilders zet de traditie voort van de Zionistische leiders Herzl en Jabotinsky. Daarmee plaats Wilders zich op een lijn met Eichmann die ook het gedachtegoed naleefde van deze grote Zionistische leiders.

Herzl schreef reeds in 1897 dat Joden vernietigd worden moesten. Jabotinsky dwong als Zionistisch militair leider en oprichter van de eerste bruinhemden in Duitsland, pal voor WOII de wereldgemeenschap tot wereldoorlog door in antwoord op de White Papers te bepalen dat de Zionisten geen vrede wilde zonder de expulsie van de bulk van Joden uit Europa. Eerst was er het Zionisme met het racistische idee van Natiestaten op basis van ras, vervolgens zijn de Nazi's groot gemaakt door de Zionisten om het Zionistische en Katholieke ideaal van een Joden vrij Europa invulling te geven.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus