U bent hier: Home / Esther Voet zaait angst

Esther Voet zaait angst

by J.L. de Kreek — last modified 29-05-2014 09:55
Opgeslagen onder:

Het hoge woord over Esther Voet moet eruit. Er is een aanslag gepleegd op het Joods Museum in Brussel en de verondersteld Joodse belangenorganisaties hebben daarover de welbekende mening. Daar onder tevens begrepen Esther Voet van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Esther Voet behartigt géén Joodse belangen. Het CIDI is géén Joodse organisatie. Zionisten hebben belang bij angst onder Joden om hen op te drijven naar het wereld-getto, zij noemen dit het beloofde land. Niks van Israël is beloofd aan de Joden.

De hier afgebeelde foto is die van Nazi's die elkaar begroeten. De Amerikaanse Joden zijn Asjkenazim waarvan de leiding Hitler betaalde en eigenaar was van Auschwitz. De Paus wil diep in het hart ook alle Joden dood. De Joden waarschuwen nu al meer dan 116 jaar tegen het Zionisme. Niemand luistert. Het overwegend katholieke oor der Europeanen legt dit wat graag te luisteren bij de Zionisten. Groot gemaakt door Theodore Herzl die het als prominent in 1896 bonton maakte om het Jodenprobleem Totaal opgelost te willen hebben. Na de Franse Revolutie waren Joden in Europa vrijwel verlost van het antisemitisme. Zijn de Diaspora verplichtingen toch ergens goed voor. Dit veranderde dóór de komst van Herzl en zijn Zionisten.

 

Herzl is een held van Wilders en wilde dat antisemitisme toenam, en dat Joden uitgeroeid werden. Esther Voet weet goed dat het Zionisme dé bron van het modern antisemitisme is. De geschiedenis over de Zionisten vertelt dat de Zionisten sinds 1897 terroristisch gerelateerd alle Joden gedeporteerd willen hebben naar het wereld-getto omdat de Joden bij elkaar gepakt makkelijker te managen zijn. Zionisme is de politiek maatschappelijke beweging van de getto-eigenaren als middel om hun volk onder druk te houden en over de aarde op te jagen tot de bulk als makke schapen rijp voor de finale slacht is samengepakt in het beloofde land.

 

De Katholieken geloven dat wanneer alle Joden woonplaats kiezen in Israël zij ijs en wederdienende spoedig daarna, allemaal zullen creperen. Feiten waarmee Esther Voet bekend is. Het zijn niet de minste geschriften die de Zionisten aan het oog van een ieder ontrokken houden. De dagboeken van Herzl en de officiële protocollen van het Eerste Zionistische Congres geven meer zicht op het kwaad dan alle Mein Kampfen bij elkaar. Eerlijk is eerlijk. Qua antisemitisme was Hitler een watje vergeleken met de Zionisten die niet te beroerd zijn de eigen broeders en zusters naar het gas te dragen om in strijd met het gebod van de Almachtige, bestuurder te worden van een stuk grond in het Islamitische Midden Oosten.

 

Israël is helemaal niks Joods. Israël is een kruisvaarders-natie. Éên groot Katholiek pretpark, met Eind Tijd en Armageddon en alles daarbij. Vroeger waren Joden bestuurders over Israël. Dat is allang niet meer omdat de Joden zelf het verbond met de Almachtige verbroken hebben. Een kwestie van eigen schuld. Dat is volledig herkend en erkend in het Jodendom. Nooit heeft een weldenkende Jood zich sterk gemaakt voor een Joodse nationaliteit. Altijd hebben belijdende Joden assimilatie en emancipatie voorgestaan. Daarin hebben zij altijd gelijk gehad. Door de eeuwen heen is meer dan eens bewezen dat assimilatie en emancipatie hét medicijn tegen antisemitisme is. Zionisten zijn de hardste strijders tégen assimilerende en emanciperende Joden.

 

Assimilatie en emancipatie wordt door Zionisten als verraad en Joods zelfhaat gezien, terwijl de Almachtige de Staat Israël verbiedt. Een Joodse Staat is in ieder geval sinds twee duizend jaar een getto 'by design'! Er is nooit bezwaar geweest tegen verblijf van Joden in het Midden Oosten. Joden hebben daar altijd verblijfsvergunningen kunnen aanvragen. Joden en Moslims leefde in relatieve vrede naast en door elkaar, tot de Zionisten kwamen. Joden en Moslims waren elkaars buren. Men paste op elkaars kinderen. De strijd die er geveinsd wordt tussen Joden en Moslims is onderdeel van het spel der Zionisten en Katholieken. Esther Voet weet heel goed dat Zionisten van oorsprong diepgeworteld zijn in het Romeinse Rijk.

 

De Zionisten zijn de kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Zij begonnen te Basel in 1897 officieel met hún project. Zij wilde geen vrede zonder dat de bulk van Joden uit Europa verdreven was. Ná de Tweede Wereldoorlog verbaasde zij zich erover dat Joden spoorslags vanuit Israël terugkeerde naar Europa om te emanciperen en assimileren. Israël is het vakantie eiland van de Rothschild bankiers familie. Deze familie is de grote weldoener die Hitler groot heeft gemaakt en juridisch eigenaar was van het concentratiekamp Auschwitz. Deze familie sponsort nu de Knesset en is vroeger zelfverrijking en Groot Israël als koninkrijk beloofd, wanneer het de Zionisten ondersteunde bij en tijdens 'the one and only Endlösung der Judenfrage'.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus