U bent hier: Home / Femke Halsema persoonlijk aanvallen

Femke Halsema persoonlijk aanvallen

by J.L. de Kreek — last modified 27-03-2013 09:30
Opgeslagen onder:

Nu Femke Halsema bij De Correspondent werkt, en zij en haar collega's het niet hebben over het nieuws waar niemand het over heeft, bericht Goede Nieuws vandaag over de strafrechtelijke aanval alle middelen rechten op Femke Halsema persoonlijk. De persoonlijke aanval op Femke Halsema in strafvorderlijke zin is zoals dat hoort bij oud-politiek ambtsdragers die gelegenheid gegeven aan genocide. Femke Halsema kan weten dat er voor haar persoonlijk een staart zit aan haar werk als parlementariër, omdat tijdens haar ambtstermijnen door haar collega's in het parlement en kabinet genocide gepleegd is in Irak en zij in strijd met haar 'command responsibility' en journalistieke plicht nu als correspondent daarover tot op heden zwijgt.

Maxime Verhagen beriep zich op zijn 'responsibility to protect' en Femke Halsema kwam haar 'command responsibility' niet na. Femke Halsema kan beginnen met de besturdenen van het arrest van de Hoge Raad van 03 december 2010 LJN:BO0198. De vraag die vervolgens aan Femke Halsema gesteld worden kan is of die beschikking van de Hoge Raad rechtens juist is. Het antwoord is nee. Het lijkt het Toetsingsarrest wel. Femke Halsema is Kamerlid geweest dus zij heeft weet van de Wet Internationale Misdrijven. Femke Halsema heeft er geen weet van wat er allemaal staat in het dossier wat aan het arrest van 03 december 2010 ten grondslag ligt. In dat dossier bevindt zich natuurlijk ook de conclusie van de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad. Daarin de logische zin:

ministers, staatssecretarissen en leden van de Staten-Generaal kunnen aan hun ambt niet een bevoegdheid ontlenen om gedragingen te verrichten die strafbaar zijn gesteld als (deelneming aan) genocide.

Niks nieuws onder de zon. Geen schokkend bericht. De saillante zin is evenwel deze:

zowel door ambtenaren als door privépersonen kan (deelneming aan) genocide veelal slechts worden begaan met gebruikmaking van state machinery, d.w.z met actieve of ten minste passieve betrokkenheid van een overheid

Dat er in ieder geval sprak is van een poging tot genocide in Irak waar het Nederlandse kabinet en parlement van links tot rechts gelegenheid aan geeft, kan Femke Halsema weten omdat zij van 2002 tot 2010 parlementariër was. Precies in de periode dat Balkenende politiek akkoord ging met de militaire aanval zonder geldige reden in Irak. Dat er bij en tijdens dat illegale geweld excessief gebombardeerd is met munitie van verarmd uranium kan Femke Halsema ook weten wan dat is uitgebreid gerapporteerd. Ook is Femke Halsema bekend met de beruchte dosis-effect-relatie van verarmd uranium en heeft zij dit dodelijke effect geaccepteerd, zo blijkt uit Kamerstukken.

Dat GroenLinks en de SP het Amerikaans-Brits militaire optreden jegens Irak tussen 1991 en februari 2001 niet ondersteund hebben, houdt natuurlijk niet in dat Femke Halsema geen schuld heeft in verband met de periode vanaf maart 2003 en haar passieve betrokkenheid. Het was een teleurstellende ervaring toen de verslaggever van Goede Nieuws zag hoe Femke Halsema het opnam voor de oorlogsmisdadiger, terrorist en genocidale moordenaar Hans van Baalen van de VVD toen zij bij en tijdens een openbaar debat op de misdrijven van de Nederlandse politiek gewezen werden.

Femke Halsema wordt gezien als persoon die op schandalige wijze geen inhoud gegevens heeft aan haar bediening als parlementariër en die nu als schrijver voor De Correspondent de journalistiek misbruikt om het publiek het zicht te onthouden op haar wanprestaties als lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Omdat er in casu sprake is van genocide en alsdan de aansprakelijkheden voor ambtenaren ver gaan, ook al hebben ze zelf niet besloten tot de genocide, is de verwachting dat wanneer Femke Halsema voor de rechter verschijnt in verband met de genocide in Irak zij voor lange tijd zal hebben te genieten van het versoberde gevangenisregiem wat oorlogsmisdadiger Fred Teeven nu inricht voor iedereen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus