U bent hier: Home / Fred Teeven is systeemmisdadiger

Fred Teeven is systeemmisdadiger

by J.L. de Kreek — last modified 06-11-2013 09:15
Opgeslagen onder:

VVD staatssecretaris Fred Teeven van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een systeemmisdadiger. Zijn misdrijven zijn welhaast de grootste misdrijven die een mens begaan kan. Hij geeft leiding aan een criminele organisatie van ambtenaren in zijn ministerie wat in vereniging met de jeugdzorg en ketenpartners grootschalig het misdrijf mensenhandel pleegt.

Ook is Fred Teeven prominent deelnemer aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische kanden. Voorts misbruikt hij zijn democratisch verkregen bevoegdheden en schendt hij algemene en bijzondere ambtsplichten waardoor hij strafvervolging vooralsnog ontloopt. Zijn collega Jeannine Hennis de minister van Defensie staat reeds op de rol beoordeeld te worden als staatsgevaarlijk.

Naast de misdrijven die Fred Teeven begaat voert hij niet misdadig beleid uit wat ook systeembeschadigend is. Zoals zijn aanval op de rechtshulp en de hervormingen bij politie en de jeugdzorg. De politie wordt centraal georganiseerd onder leiding van corrupten. Terwijl de jeugdzorg gefragmenteerd over het land verspreid wordt. Iedereen met een klein beetje kennis van systeemwetenschap weet dat elke van bovenaf geleide organisatie meer kans op fouten maakt dan een netwerkorganisatie met 'more ore less' onafhankelijke cellen.

In buurten in de grote steden die gevoelig liggen in verband met grote aantallen niet autochtone Nederlanders verdwijnt de politie uit de wijken wegens bezuinigingen. Daarvoor in de plaats komen medewerkers van de jeugdzorg die elk een deel van de wijk in behandeling nemen. Eerder in Rotterdam zijn de ouderwets Gestapo praktijken van de jeugdzorg reeds aan het licht gebracht. Het is wachten op bevel tot strafvervolging van deze deelnemers aan de terroristische organisatie waaraan Fred Teeven een prominente Nederlandse leider is.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus