U bent hier: Home / Fuck Abulkasim al-Jaberi

Fuck Abulkasim al-Jaberi

by J.L. de Kreek — last modified 13-05-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Met alle respect voor Abulkasim al-Jaberi persoonlijk alleen hij is wel een sukkel. In brede kring wordt over Zwarte Piet gedacht dat het racisme is. Iedereen vindt het Sinterklaas feest leuk. Sinterklaas is een feest voor kinderen. Dat daarin racistische elementen zit regardeert de minderjarigen niet. Het zijn de volwassenen die een verbeterd sinterklaasfeest moeten bedenken. Ook wordt in brede kring gedacht dat Palestina bevrijd moet worden van de Nazi's die zich Joden noemen en de vrienden zijn van Geert Wilders. Niet iedereen in Nederland is zich bewust van het racistische karakter van 'black facing'.

Noem het indoctrinatie. De schuld van het onderwijs. Iedereen die tegen racisme is of voor het bevrijden van Palestina is ook vóór de Koning. Mensen die tegen racisme zijn en voor het bevrijden van Palestina kunnen niet tegen de Koning zijn want de Koning is de baas van het leger. Zijn bevoegdheden zijn democratisch gedelegeerd aan een blonde mevrouw met een secretaresse opleiding die politiek ambtelijk behulpzaam is bij genocide in Irak. Dat de grootvader van de Koning onder Nazi-vlag gevaren heeft regardeert de Koning niet. De rechtspraak in Nederland, zei die over Abulkasim al-Jaberi oordelen zullen, spreken recht uit naam van de Koning. Rechters spreken niet altijd recht. Zij spreken ook krom.

Krom spreken van de rechtspraak is niet per se opzet. Het is niet zo dat de Nederlandse rechtspraak vol zit met magistraten die racistisch zijn of tegen een vredig Midden Oosten. Kromspraak is bijvoorbeeld ook het gevolg van terroristische dreigingen door de groep der Zionisten zoals het Meldpunt Discriminatie Internet om de Holocaust niet te ontkennen zelfs als onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat de Holocaust een fabel is van de Nazi's die nu in het Midden Oosten de Joden alsnog volledig zullen uitroeien. Abulkasim al-Jaberi had de boete moeten betalen en “sorry” moeten zeggen over het “fuck de Koning”. Solidariteit bestaat niet wanneer Abulkasim al-Jaberi “fuck de koning” roept. “Fuck de Koning” is misbruik van vrije meningsuiting en niet solidair. Ook als het mag zeggen wij het niet.

Om probate maatregelen te verkrijgen tegen racisme en voor bevrijding van Palestina is het nodig de Koning te vriend te houden. Om Palestina te bevrijden is misschien meer dan politieke wil noodzakelijk. Misschien moet Europa collectief en massaal militair optreden tegen Israël en misschien de Verenigde Staten van Amerika want zij zijn de grondleggers van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 en zijn nu bezig met het kwartiermaken van hun derde wereldoorlog om de familie Rothschild vorst van Groot Israël te laten zijn. In de context van de feiten is koninklijke ondersteuning een conditio sine qua geen bevrijding van Palestina.

Palestijnen zijn in het algemeen rechtstreeks verwant aan de Joden. Zowel genetisch als historisch, cultureel en qua geloof. Palestijnen zijn niet zelden Joden die zich generaties geleden om wat voor reden dan ook bekeerd hebben tot de Islam. De Islam en het Jodendom zijn nauw verwante religies. De strijd in het Midden Oosten is de voortgezette Jodenvervolging van de Nazi's. De Nazi's hebben zetel en offerplaats verhuist van respectievelijk Berlijn naar Jeruzalem en van Auschwitz naar Gaza. Om doeltreffend te kunnen zijn tegen racisme en om Palestina te bevrijden is het noodzakelijk dat Abulkasim al-Jaberi óf zijn waffel houdt over 'fuck de Koning' en zijn keutel met excuus en onder betaling van de boete van 500 EURO inslikt óf vervolgd wordt voor terrorisme gerelateerd dreigen. Abulkasim al-Jaberi geeft voeding aan diepliggende ergernissen over de Nederlandse samenleving kennelijk opdat spanningen oplopen en/of de omstandigheden escaleren. Abulkasim al-Jaberi is journalist. Journalisten, zeker zij die schrijven voor de Joop, zoals Abulkasim al-Jaberi doet, zijn zieke parasieten die liegen, ophitsen en bedriegen dat het een lieve lust is in dienst van de honden.

Abulkasim al-Jaberi spreekt in het openbaar over Het Beest. Wanneer hij zijn huiswerk gemaakt heeft weet hij wat daarmee bedoeld wordt. Dan is het nodig om niet de Koning te Fucken. Het Beest is bang zegt Abulkasim al-Jaberi. Wanneer Het Beest bang is vreet het Abulkasim al-Jaberi op en stopt het hem voor lange tijd in de gevangenis om te beginnen twee jaar voorarrest om uit te zoeken hoe het zit met hem want er zijn redelijke verdenkingen dat hij bedoelt terrorisme gerelateerd op te hitsen tegen de de Koning, het Koninklijk Huis en/of het Openbare Orde en/of het bevoegd gezag. De toon die Abulkasim al-Jaberi zet klinkt als een wil tot het vergroten van tegenstellingen.

Om iets gedaan te krijgen tegen racisme en om Palestina te bevrijden moet in de eerste plaats raddraaier Abulkasim al-Jaberi zich brisant rechtsstatelijk opstellen. In de context van het moment moet Abulkasim al-Jaberi niet gek staan te kijken wanneer het Openbaar Ministerie zijn overigens consequent volgehouden 'fuck de koning' begrijpt als terrorisme gerelateerd dreigen. Had Abulkasim al-Jaberi zich verdiept in de rechtspraak rond antisemitisme en racisme en discriminatie dan had hij geweten dat gewekte associaties relevant zijn. Dat was bijvoorbeeld in het Combat 18 arrestWhatever it takes- het geval. De associatie die Abulkasim al-Jaberi wekt is dat hij een dubbele agenda bezit die afwijkt van de manier waarop in Nederland racisme bestreden en Palestina bevrijd wordt.

Abulkasim al-Jaberi wil misschien net als Mohammed B. een tijdje afkoelen in een bijzondere inrichting. Mohammed B. had de moord op Theo van Gogh ook niet nodig om zijn punt te maken. Had Mohammed B. zijn geduld bewaard dan had hij Theo van Gogh stuk kunnen schrijven. Mohammed B. kan verdienstelijk schrijven blijk uit zijn brieven op het lijf van Theo van Gogh. Ook blijkt uit die brieven dat hij de Koran beter begrijpt dan parasiet Ayaan Hirsi Ali. Dat zij bijkans zwart is als roet weerhoudt niet om in verband met deze Grote Hoer ook de behoefte uit te leven haar te laten vervolgen voor genocide in Irak. In het paspoort van Abulkasim al-Jaberi  "staat Nederlands". De strijdt tegen racisme kan eerst gewonnen worden wanneer Abulkasim al-Jaberi de aan Nederland systeem eigene techniek van bestrijding van racisme en bevrijding van Palestina hanteert; en leert dat er ook gewone blanken bestaan. Om Palestina te bevrijden zal in de eerste plaats de Koning en het Koninklijk Huis gerespecteerd moeten worden anders is er geen enkel relevant draagvlak voor zijn groep.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus