U bent hier: Home / "Fuck de Koning" = terroristisch misdrijf

"Fuck de Koning" = terroristisch misdrijf

by J.L. de Kreek — last modified 08-05-2015 06:00
Opgeslagen onder:

RTLNieuws schrijft dat het Openbaar Ministerie meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar het roepen van “fuck de Koning” door activist Abulkasim Al-Jaberi. Daarom heeft het OM de dagvaarding voor 27 mei 2015 ingetrokken. Uit de overige media blijkt dat gedacht wordt dat het OM bakzeil haalt na de protesten uit de samenleving. Francisco van Jole van het inhoudsloze de Joop op dejoop.nl twittert: “Woede helpt: OM krabbelt terug met majesteitsschennis. Beetje dom geweest”. Het risico bestaat dat het OM met zwaarder geschut komt.

Het roepen van “fuck de Koning” door activist Abulkasim Al-Jaberi tijdens een demonstratie kan ook begrepen kan worden als een oproep de Koning of het Koninklijk huis te vernietigen. De kans bestaat dat de advocaat van Abulkasim Al-Jaberi zelf het OM op dit spoor zet. Volgens de advocaat zei zijn cliënt “fuck de Koning” en niet “fuck you, koning”. Het laatste is duidelijk gericht tegen de Koning persoonlijk, terwijl “fuck de koning” gericht is tegen de koning als grondwettelijk regerend vorst. 

Bij Jeroen Pauw verwijst de advocaat van Abulkasim Al-Jaberi naar de Van Dale om aan te tonen dat “fuck” een synoniem is voor “weg met”. Dat is een opmerking die natuurlijk interessant gevonden worden kan door het OM. Wanneer het gaat om woordenboeken is in verband met het Engelse woord “fuck” vanzelfsprekend de Oxford Dictionaries het eerste waarin gekeken moet worden. Daarin valt onmiddellijk op dat “fuck” een werkwoord is wat op twee manier wordt uitgelegd. Het algemeen bekende “sexual intercorse”, wat in het Nederland ook vertaald wordt met “neuken”, én “damage” of “ruin”.

Met andere woorden “fuck de Koning” is “damage de Koning” of “ruin de koning”. In het Nederlands zou dat vertaald kunnen worden als “vernietig de vorst”. De Engelse betekenis van het woord “fuck” zoals gebruikt in “fuck de koning” komt het dichts bij “fuck someone up“. Wat “Damage or confuse someone” betekent. De advocaat noemt bij Jeroen Pauw de context van de uitlatingen van zijn cliënt. Deze context was een demonstratie tegen Zwarte Piet. De Koning heeft niks met Zwarte Piet of Sinterklaas te maken. Wat direct opvalt is dat Abulkasim Al-Jaberi schreeuwt. Abulkasim Al-Jaberi draagt ook een Palestijnen sjaal die in het algemeen associaties wekt met bijvoorbeeld agressieve autonomen, en hij steekt zijn middelvinger uit. Ook ISIS strijders en Soenitische opstandelingen dragen een Palestijnen sjaal.

Oproepen “to damage” of “ruin” de koning wat “fuck” in het normaal taalgebruik betekent naast het bekende “neuken” is een zeer strafwaardig feit. Dat valt namelijk in de delictsomschrijving van boek 2 titel 1 wat de misdrijven tegen de veiligheid van de Staat behandelt. “Fuck de Koning” kan begrepen worden als opruiing of aanzetten of aansporing tot een aanslag met het oogmerk om de Koning, de regerende Koningin of de Regent van het leven of de vrijheid te beroven of tot regeren ongeschikt te maken. Dat is een misdrijf wat strafbaar is gesteld met levenslang.

 Activisten van het anti-racistische-, anti-zwarte-pieten- en Palestijnse- firmament hebben nog al eens een radicaal profiel. De krakersbeweging zit van oudsher vol met dit soort lieden. Tijdens andere demonstraties noemt activist Abulkasim Al-Jaberi Nederland het verlengstuk van de bezetting van Palestina door Israël. Activist Abulkasim Al-Jaberi is Moslim. Nederland is militair betrokken bij gewapende conflicten in Moslimlanden. Nederland is voorkeursdoelwit van de gewelddadige gewapende Jihad. De oproep van activist Abulkasim Al-Jaberi kan heel goed begrepen worden als een strijdkreet van een Jihadist naar gewapende collega Jihadisten om de koning schade toe te brengen of te ruïneren.

De aanslagen in de VS hebben geleid aanscherping van het strafrecht om voldoende te zijn toegesneden op terrorisme. Sindsdien zijn een aantal gedragingen als terroristische misdrijf strafbaar gesteld. Zoals gedragingen waarin bedreiging met geweld voortkomt. In artikel 83 Sr is strafbaar gestelde de samenspanning en voorbereiding van het 'fucken' van de Koning indien het misdrijf is begaan met terroristisch oogmerk. Terrorisme wordt gedefinieerd als: het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden Omdat 'fuck' de dubbele betekenis heeft van “weg met” (maatschappelijke verandering) én “to ruin” (geweld) imponeert dat als terroristisch oogmerk wanneer de Koning gefuckt moet worden.

 

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus