U bent hier: Home / GeenStijl typisch antisemitisch

GeenStijl typisch antisemitisch

by J.L. de Kreek — last modified 10-08-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Antisemitisme kenmerkt zich door Diaspora Revisionisme. Tweeduizend jaar geleden zijn de Joden door eigen schuld in de Verstrooiing geplaatst. De Joden geloven dat dit kwam door afgoderij, de Katholieken prediken dat dit was omdat de Joden de moordenaars zouden zijn van Jezus Christus. De Joden hebben in de Diaspora altijd te lijden gehad van het ouderwetse antisemitisme der Katholieken of althans van de Christenheid. De Christenheid heeft de Joden altijd tot op het bot gehaat. Na de Franse Revolutie medio 18e eeuw verdampte de macht van de kerk en werden democratie en mensenrechten populair. Dit was tegen het zere been der aristocraten omdat daarmee ook slavernij werd afgeschaft.

De Joden leefde in die tijd bij meerderheid in getto's, arm en gegijzeld gehouden middels de harde knuppel van de getto-politie onder leiding van de lokale Joodse elite persoonlijk. De familie Rothschild en de familie Von Hirsch waren eigenaren van Joodse slaven die zij middels getto's managede. Omdat de getto's van over de hele wereld het makkelijkst te managen zijn in een wereldgetto bedachten de Zionisten de idee van Vereniging Erez Israël die dit zou organiseren. Vanaf 1897 manifesteren personen die zich erop voorstaan Joden te zijn diametraal tegen de eeuwen oude Joodse belangen en traditie van emancipatie en assimilatie in de Diaspora.

 

De Zionisten van het eerste uur prediken dat het Jodendom dood was in hun tijd, 1897 en later, en dat zij het Jodendom nieuw leven inbliezen en meteen kozen ze voor Joods Nationalisme en militaire organisaties met Bruinhemden en speciale herkenningstekens en fascistoide heil groeten. De Zionisten zijn de grondleggers van het modern antisemitisme. Zij leveren de voedingsbodem voor haat en racisme en geloven in het fascistische gedachtegoed. De Zionisten van Betar die de belangrijke Zionistische militaire leiding en uitvoerden waren zijn de eerste Bruinhemden en hun leider Jabotinsky stond strak van het fascisme. De Zionisten van het eerste uur verkneukelen zich in de eigen geschriften over de eigen slimmigheden en zij vertellen onder elkaar dat Joden fabels verteld moesten worden om ze naar woestijngebied te laten emigreren, waarmee dan Palestina bedoeld werd.

 

Vanaf het begin dat de Zionistische organisatie vorm kreeg werd verzet van Joden daartegen met bruut geweld neergeslagen. Geen enkele vorm van oppositie werd binnen de Joodse gemeenschap door de Zionisten geaccepteerd. Plotseling moesten alle Joden het idee van Herzl volgen en strijden voor het Nationale zelfbeschikkingsrecht in het wereldgetto anders waren het laffe Joden die het beste creperen konden, aldus de Zionisten samengevat. Zionisten zijn bijzonder kwaadaardig. Zij zijn gevaarlijker dan het oppervlakkige antisemitisme van het Nationaal Socialisme. De Jodenhaat in Europa wordt willens en wetens gevoed door de Zionisten. De Zionisten zijn de partij met het meeste belang bij antisemitisme. De antisemiet van de straat heeft er belang bij te begrijpen dat de Zionisten en niet de Joden hen het bloed onder de nagels vandaan halen.

 

Zionisten zijn zuigende proleten of maatschappelijke parasieten die de kwalificatie Jood of Joods voor geen meter waard zijn. Zionisten identificeren zich onbevoegd en overigens onrechtmatig als Jood. Joods is een beschermde titel. Jodendom is ook geen ras. Joden zijn van alle rassen. Jodendom is een geloof waartoe men zich kan bekeren. Een Aziaat wordt door bekering niet van het Joodse ras. De paar Joodse families die waarachtig terug voeren tot David hoort en ziet niemand. Dat zijn niet die schreeuwlelijks in de media die iedereen willens en wetens in de waanplaatsen over de antisemitische grondslag van de Zionistische en derhalve eigen politiek maatschappelijke beweging.

 

Geert Wilders, Geen Stijl, CIDI, VVD, Asscher, Cohen, Rosenthal, Knesset, Rothschild, Vaticaan, dat zijn de grote antisemieten omdat zij stijf achter Israël blijven staan wetende dat de vereniging tot oprichting van dat land schuld heeft aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah juist om dat land te stichten en in de toekomst er alle Joden te laten verbranden in de Hel van Megido. Omdat de Joden een bijzonder Bijbels volkje is moet de Bijbel erbij gepakt worden om antisemitisme te begrijpen. Het Jodendom gaat volgens bepaalde regels en gebruiken die in geen eeuwen veranderd zijn en enige Joodse Staat domweg verbieden. Het Jodendom predikt dat de Staat Israël gesticht is door de kerk van Satan om de wereld ouderwets in slavernij te plaatsen van de families die zich daaraan vroeger ook al gek verdiende.

 

Zionisten, Israël, Katholieken, zij die hen volgen, dat zijn de hardcore antisemieten. Zij zullen eeuwig de feiten negeren die bewijzen dat zij in vereniging de Tweede Wereldoorlog en de Shoah en het Holocaustliegen geleverd hebben op weg naar Armageddon waarvan iedereen reeds een jaar of tien de escalerende elementen moet kunnen herkennen. Bij GeenStijl ondersteunt men de Kerk van Satan omdat zij arabist Hans Jansen een podium geven, hem überhaupt gedogen, en andere Katholieken of Christenen op de schouders slaan voor geveinsde zorgen om genocide in Moslimlanden. Om antisemitisme te bestrijden moet de bron gedempt worden. Dit betekent dat het Zionisme moet worden uitgeschakeld, compleet en volledig als politiek maatschappelijk proces of ideologie of gedachtegoed aan de wilgen hangen. Alleen dán komt er een eind aan antisemitisme want het is er de bron van.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus