U bent hier: Home / GeenStijl = verwerpelijk

GeenStijl = verwerpelijk

by J.L. de Kreek — last modified 26-08-2014 22:19
Opgeslagen onder:

GeenStijl is misschien de meest verwerpelijke blog op het Nederlandstalig deel van het Internet. Niet de stijl van GeenStijl is misselijkmakend. Die is te pruimen. Wat stoort is het karakter van de makers. GeenStijl voert geen debat over censuur. GeenStijl dreigt de mening af door gezagsdragers onthoofding aan te zeggen. Niet alleen dat, GeenStijl ondersteunt ook arabist Hans Jansen en Geert Wilders bij hun genocide op Arabieren en misdrijven tegen de veiligheid van de Staat.

Het is GeenStijl helemaal niet ontgaan dat FITNA twee Nederlandse militairen gedood heeft. Ook is GeenStijl de schrobberingen van raadsheer Schalken door Wilders en de rol van Hans Jansen in het Wildersproces niet ontgaan. De hele sectie aan de kant van klagers waren “gekkies” en alleen Geert Wilders had gelijk want beroepskatholiek Jansen zegt dit. De Nederlandse politiek en media geeft blijk van diepliggend racisme en de kennelijk behoefte bevolkingsgroepen uit te roeien.

Het lachen zal GeenStijl vergaan. De Hoofdofficier van Justitie te Den Haag zal niet alleen gewezen worden op de misdrijven die Wilders en Hans Jansen persoonlijk begaan tegen de veiligheid van Staat en bondgenoten, ook de verheerlijking door Wilders van de kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging zal met GeenStijl worden afgerekend. De keuze die GeenStijl maakt voor arabist Hans Jansen als geaccrediteerde schrijver op GeenStijl is de verkeerde journalistieke beslissing.

Het bizarre aan GeenStijl is dat het geen enkele aandacht geeft aan de knalharde feiten die bewijzen dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 door een andere kring van daders begaan moeten zijn dan officieel gepropageerd want twee ordinaire Boeings bezitten onvoldoende impuls om twee Twin Towers met de vrije valsnelheid tot stof in het eigen fundament te laten vergaan. De opinies van Annabel Nanninga getuigen van zuiver haat van deze antisemitische huisvrouw tegen alles wat niet haar racisme bevredigt. Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsen moet bij GeenStijl breed getrokken worden.

Het is helemaal niet nodig voor GeenStijl of het publiekdebat om de nabestaanden van misschien wel de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS nodeloos te kwetsen door een schuldige aan hun sneuvelen op te nemen in het schrijversteam voor de vodblog. GeenStijl maakt bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden misbruik van vrije meningsuiting en de bijpassende privileges voor journalisten. Het debat over censuur hoeft vanwege GeenStijl niet vergezeld te gaan van een afbeelding die door aangevallen gezagsdragers als bedreiging ervaren worden kan. Op die manier censureert GeenStijl het debat wat het zegt te voeren en voelen mensen zich in dat debat niet vrij.

De rechtspraak over bedreigingen is bijzonder rigide in Nederland. De bedoeling van de bedreiger doet er amper toe. Zo heeft de veroordeling plaatsgevonden van de bedreiging van Jan Peter Balkenende terwijl de bedoeling was Jan Peter Balkenende op www.verkiezingen.nl te waarschuwen voor de gewapende Jihad die hij willens en wetens tegen Nederland en hem persoonlijk losmaakte met zijn beleid en strategie op basis van zijn christelijk sociaal denken. Vrijheid van meningsuiting houdt niet in dat dit recht misbruikt kan of mag worden voor het uiten van bedreigingen of doden van Nederlandse militairen. De indruk bij het slachtoffer is van zwaarder gewicht dan de bedoeling van de bedreiger. De bovenstaande context speelt ook een grote rol.

Het leerstuk van de voorwaardelijke opzet dwingt af dat GeenStijl rekening houdt met het feit dat het debat over ISIS, Palestijnen, Zionisten, vlaggen, demonstreren in Den Haag, Geert Wilders, censuur en Islam, complex en gevoelig is en dat Geert Wilders in dat debat reeds zeer ernstige bedreigingen geuit heeft naar gezagsdragers en de Trias Politica en dat hij in vereniging met arabist Hans Jansen schuld heeft aan de dood van twee militairen en dreigingen van geweld en terrorisme vanuit Jihadistische hoek. Wanneer GeenStijl dan als onderdeel van de kennelijke deelname aan de georganiseerde criminaliteit van Wilders dreigt met het afhakken van het hoofd van Van Aartsen om erkenning van de eigen mening af te dwingen is er een strafrechtelijke grens overschreden waarbij de Officier van Justitie aangespoord worden zal GeenStijl aan de schandpaal te nagelen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus