U bent hier: Home / Geert Hitler Wilders

Geert Hitler Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 24-03-2013 17:25
Opgeslagen onder:

Geert Hitler Wilders verkneukelt zich met het feit dat zijn partij in de peilingen als hoogste genoteerd staat. Kennelijk dringt niet tot Geert Wilders door dat hij in het beruchte Wildersproces als particulier gedagvaard was, en dat de film FITNA hem volledig toegerekend is. Dat houdt in dat Geert Wilders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden kan voor alle gevolgen van deze film. Zowel privaat- als strafrechtelijk. Zo is het sneuvelen van de zoon van de Commandant der Strijdkrachten veroorzaakt door FITNA. Ook de aanslag met raketwerper op de rechtbank eind 2011 lijkt uitgelokt te zijn door de film van Wilders.

In de getroffen E-toren is FITNA vertoond. In het algemeen zet de anti-Islam propaganda van Wilders aan tot Jihad. Groot en klein. Wilders kan zijn arabist vragen wat het verschil is tussen innerlijke en uiterlijke Jihad en waarom uiterlijke Jihad gelijk staat aan zelfverdediging, in ieder geval in het algemeen in de moderne tijd. Bij en tijdens het geruchtmakende Wildersproces is de rechtbank voorgehouden dat Wilders een Hitler is. De advocaat die Wilders verdedigde vond die vergelijking niet kunnen. Één van de benadeelde partijen trekt zich daar niks van aan. Die heeft reeds geconstateerd wat voor rapaille Geert Wilders persoonlijk is en bereidt de volgende strafzaken tegen Geert Wilders voor.

Geert Wilders pleegt twee misdrijven waardoor hij twee keer recht heeft op levenslang. Met FITNA verleent Wilders hulp aan de vijand bij en tijdens gewapend conflict zoals bedoeld in artikel 104 Jo 107 en 107a van het Wetboek van Strafrecht. Ook geeft Wilders gelegenheid aan genocide in Islamitische landen. Voorts neemt Wilders deel aan oorlogsmisdaden en terrorisme; wat door zijn machtsmisbruik en schenden van ambtsplichten moeilijk tot niet te vervolgen is ten gevolge van de grondwettelijke bescherming die hij daardoor ex artikel 119 grondwet geniet. Genocide is volgens internationale verdragen en de Wet Internationale Misdrijven een misdrijf wat ongeacht ambtelijke hoedanigheid vervolgd wordt, precies zoals Wilders met FINA vervolgd worden kan: als ambtsloos burger.

Talrijke ernstige geweldsmisdrijven die Wilders thans reeds gepleegd heeft verjaren niet. Hij kan tot in de eeuwigheid vervolgd worden. Ook al wint hij duizend verkiezingen. Alleen totale macht zal Wilders van strafvervolging kunnen afhouden. De vraag is of hij waarachtig als de Hitler zal kunnen regeren zoals hij zich dat voorstelt. Het oogcontact wat Wilders gehad heeft met die ene benadeelde partij die plotseling na de geslaagde wraking van Moszkowicz in de zaal zat was veelzeggend. Eindelijk kon Geert Hitler Wilders in de blindenhoek de concurrent zien waar hij geen rekening mee houdt.

Geert Wilders vergist zich, overigens net als zijn collega's, in de rechtmatigheid van zijn bediening. Grappig genoeg levert dat voor Wilders niet de winst op die hij hoopt. Omdat Wilders met zijn beleid en strategie de interne en externe veiligheid van de Staat opzettelijk ernstige schade aandoet, zijn er personen in Nederland die zich bevoegd zien Geert Wilders de bodem onder zijn voeten vandaan te laten wegzakken. Geert Hitler Wilders begrijpt niet dat des te hoger hij klimt des te harder hij valt. Zijn strafvervolging zal beantwoord worden met luid internationaal applaus en normalisering van internationale verhoudingen en verbetering van de concurrentie positie van Nederland in de wereld.

De staande houding van Geert Hitler Wilders alsof hij de grootste terrorist op aarde is, zal de nodig impact hebben bij zijn volgelingen. Die zullen in een keer denken dat zij criminelen zijn die er een geëvolueerde NSB-mentaliteit op nahouden en zich horen te schamen voor het slaafs navolgen van de grootste trol uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het is ook omdat Geert Wilders niet de enige crimineel is die vervolging verdient dat hij nog vrij rondloopt. Hopelijk maakt zijn bewaking binnenkort bevoegd een definitief eind aan zijn vrijheid en wordt hij in alle beperkingen opgesloten, streng bewaakt onder een strak regiem. Geert Hitler Wilders levenslang met Mohammed B. op de unit en elke dag verplicht uit de Koran reciteren lijkt de benadeelde partij die het bloed van Wilders zo gezegd wel drinken kan de meest gepaste straf voor zijn beledigen van de profeet of Koran.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus