U bent hier: Home / Geert Wilders aartsvijand één

Geert Wilders aartsvijand één

by J.L. de Kreek — last modified 11-12-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Omdat iedereen zoveel plezier beleefd heeft aan het eerste Wildersproces is het derde Wildersproces in de maak. Het tweede Wildersproces is aan iedereen voorbij gegaan en heeft voor Wilders opgeleverd dat hij middels het derde Wildersproces volledig ingemaakt wordt.

De grondslag voor de juridisch agressieve houding naar Wilders persoonlijk is het feit dat hij met zijn film FITNA willens en wetens schuld heeft aan het sneuvelen van Nederlandse en NATO militairen. Ook is Geert Wilders schuldig aan de verhoogde terreurdreiging. Geert Wilders heeft geen respect voor de vijand bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden dus nu moet Wilders voor lange tijd naar de gevangenis.

Ook blijkt dat Geert Wilders deelneemt aan de groep die in alle redelijkheid gezien moet worden als de waarachtige daders van de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. In ieder geval liegt Wilders de waarheid in verband met het instorten van de torens van de Twin Towers. Wilders misbruikt de leugens over 9/11 om zijn anti-islamitische houding op te baseren.

Dat de officiële rapporten over 9/11 een vette leugen zijn kan Wilders weten omdat Wilders internet heeft. Het blijkt uit de video van 2.300 deskundigen, architecten en ingenieurs die aan de hand van vaststaande natuurkunde uitleggen dat de vliegtuigen niet de oorzaak zijn kunnen van het instorten van de torens van de Twin Towers. Wilders en zijn achterban kiest ervoor alleen die data op internet te vinden waarmee zij hun haat tegen anderen voeden kunnen.

Wilders begaat meerdere feiten die strafbaar zijn gesteld met levenslange gevangenisstraf. Wilders neemt ook politiek ambtelijk deel aan genocide in Irak. Net als Gerdi Verbeet die nu met de Jakhals van de VARA een televisie programma maakt. De media wil van de genocide in Irak niks weten terwijl ook daarvan de feiten makkelijk op Internet te vinden zijn. Heel Nederland is aangesloten op internet en niemand van de journalistiek krijgt het voor elkaar de waarheid in de krant te zetten.

De waarheid is dat de helden van Geert Wilders de kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, en de 'Endlösung der Judenfrage' bedacht hebben. Deze mannen wilde alle minderheden separeren. Met de Marokkanen in Marokko en de Joden in Jodenland. Ook komt het domrechts goed uit dat Martin Bosman de partijideoloog van de PVV in zijn epistel de Schijn-Elite van de Valse Munters alvast een bodem legt voor het vanzelfsprekende antisemitisme wat volgt na het 'ausrotten' van de islamieten.

2015 wordt een volstrekt kutjaar voor Wilders en zij die hem bij zijn misdrijven ondersteunen zoals Hans Jansen en GeenStijl. Ook het dreigen van Wilders met bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak en zijn agressie in de rug van de raadsheer van het Gerechtshof die het bevel tot zijn strafvervolging gegeven heeft moet nog flink op Wilders en zijn groep gewroken worden

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus