U bent hier: Home / Geert Wilders = Adolf Eichmann

Geert Wilders = Adolf Eichmann

by J.L. de Kreek — last modified 07-04-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Ook op hét Goede Nieuws™ is Geert Wilders vergeleken met Adolf Hitler. Bij nader inzien is het de vraag of deze vergelijking recht doet aan Geert Wilders persoonlijk. Hoewel Wilders groot is wordt hij misschien te groot gemaakt door hem met Hitler te vergelijken. Bovendien blijkt de levensloop van Wilders meer te passen bij Adolf Eichmann dan bij de Führer.

De vergelijking van Wilders met Eichmann dringt zich op na bestudering van het boek Eichmann in Jeruzalem, 'A Report on the Banality of Evil', van Hannah Arendt. Eichmann als banale dader is het meest in overeenstemming met de informatie die over Wilders bekend is, dan Hitler. Net als Eichmann tijdens zijn proces in Jeruzalem kwam Wilders tijdens zijn proces in Amsterdam over als een ‘clown’.

Eichmann had volgens Arendt geen geperverteerde motieven, hij was geen sadist, hij was normaal. Ook Wilders portretteert zichzelf als normaal, terwijl de veronderstelde afwezigheid van kwade intenties hem net als Eichmann afschrikwekkend maakt. Net als Wilders was Eichmann een 'law abiding citizen'. In 1935 kreeg Eichmann de taak zich te verdiepen in 'the Jewish Question'. Hij las het politieke pamflet 'der Judenstaat' van de grote zionistische leider Herzl en bekeerde zich voor altijd tot het Zionisme.

Eichmann zag een belangrijke overeenkomst tussen de Nazi's en de Zionisten: het streven naar staten op basis van ras. Eichmann zag het verminderen van het aantal Joden in Europa net als Wilders met de Marokkanen als een politieke oplossing. Net als Wilders zag Eichmann zichzelf als idealist. Hij leefde naar zijn idealen. Net als Wilders. Net als Wilders gaf Eichmann lezingen en schreef hij nota's over zijn oplossing. Beide zochten hun slachtoffers op in de eigen landen. 

Het is natuurlijk de diepe band tussen Eichmann en de Zionisten die gelijk is aan de band van Wilders met de Zionisten, en die verraadt dat Nederland te maken heeft met dezelfde 'bullshit' en een andere 'asshole'. Ook ten gevolge van het feit dat Wilders net als Eichmann een genocide met industriële middelen op Semieten volbracht heeft en aan de basis staat van grote oorlogsmisdaden en terrorisme, wordt Wilders eer aangedaan door het Monster van Venlo te vergelijken met de 'Accountant of Death'.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus