U bent hier: Home / Geert Wilders coacht Taliban

Geert Wilders coacht Taliban

by J.L. de Kreek — last modified 04-07-2014 14:06
Opgeslagen onder:

De strafvervolging van Geert Wilders wordt verzocht omdat hij de persoonlijke coach is van de Taliban. Op 13 april 2007 vond er een gesprek plaats tussen Wilders en de Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding (NCTb). Het gesprek ging over de monitoring van reacties in met name Arabischtalige en Iraanse media op uitspraken van de heer Wilders over de Koran. De presentatie bij het gesprek werd verzorgd door een senior analist van de directie Kennis en Analyse van de NCTb.

De reacties op uitspraken van Wilders over de Koran varieerden van een oproep van een boycot tegen Nederland tot anonieme doodsbedreigingen tegen Wilders. De analist die de presentatie verzorgde, stelde vast dat de Koranuitspraken in het Midden-Oosten vrijwel uitsluitend negatieve emoties hebben aangeroerd en geen intellectuele discussie op gang hebben gebracht. De analist merkte vervolgens op dat Wilders hetzelfde zou kunnen zeggen maar zonder deze emotie op te roepen.

Uit de brief over dit gesprek van de NCTb aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 04 mei 2007 blijkt de waardering van Wilders voor de briefing: “de voortreffelijke briefing van de NCTb”. Tevens verzocht Wilders dringend ook in de toekomst zo snel mogelijk te worden geïnformeerd indien uitspraken zijnerzijds in het buitenland aanleiding tot commotie geven. Wilders weet dat Nederland ex artikel 100 grondwet deelneemt aan gewapende conflicten in Moslimlanden.

Uit de dreigingsanalyses van de NCTb van 14 september 2008 blijkt dat de internationale dreiging voor Nederland manifester geworden zijn. De voornaamste aanleiding hiertoe ligt in de film FITNA van Wilders. Juist in jihadistische kringen is internationaal door Wilders het beeld bevestigd dat Nederland, net als bijvoorbeeld Denemarken, een actieve speler is in wat in jihadistische kring wordt gezien als een onrechtvaardige strijd die wereldwijd tegen moslims wordt gevoerd. De al langer gesignaleerde internationale terroristische dreiging richting Nederland, als gevolg van de film FITNA, worden bevestigd door de NCTb.

Ten gevolge van FITNA is Nederland en zijn buitenlandse belangen een van de voorkeursdoelwitten geworden van internationaal opererende jihadistische. In maart 2008 is het algemene dreigingsniveau voor Nederland verhoogd van beperkt naar substantieel. De voornaamste aanleiding hiertoe is de film FITNA, die door jihadisten wordt beschouwd als een zware belediging en een provocatie. Dat Wilders bij en tijdens algemeen bekende gewapende conflicten in Moslimlanden de vijanden provoceert staat als een paal boven water.

Wilders beroep zich bij zijn provocaties van de gewelddadige Jihad op de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001, terwijl hij weet of althans behoort te weten dat de Amerikanen en hun bondgenoten de ware toedracht van die aanslagen ronduit liegen. Die twee vliegtuigen kunnen geen Twin Towers (doen) laten instorten. Dat is technisch onmogelijk. Daarvoor is het vermogen van twee kleine atoombommen vereist. Zo goed zijn die gebouwen gebouwd. De architecten die deze gebouwen ontworpen hebben zijn niet op het achterhoofd gevallen.

19 december 2009 maakt de NCTb duidelijk in de rapportages dat Nederland en zijn belangen in het buitenland door internationaal opererende jihadistische netwerken nog steeds gezien worden als een van hun voorkeursdoelwitten. De film FITNA, die door jihadisten wordt gezien als een belediging en provocatie, blijft daarvoor de belangrijkste legitimatie. FITNA is een bewuste provocatie. Voor de gemiddelde moslim heeft die film niets met de vrijheid van meningsuiting te maken, maar alles met belediging van Koran en Profeet. En dat wordt niet gepikt.

Dit heeft dodelijke gevolgen gehad voor de missie in Afghanistan, waar Nederland druk doende is de 'hearts and minds' van de bevolking te winnen. Met FITNA is dat heel erg moeilijk geworden. Op 18 april 2008 is in Afghanistan een op afstand bediende bernbom tot ontploffing gebracht waarbij twee Nederlandse militairen zijn gesneuveld en enkele anderen gewond geraakt. De aanslag is opgeëist als onmiddellijke wraak op FITNA. De vrienden van Wilders op GeenStijl juichen in verband met het succes van de aanslag. Het kopt met: “Officieel: eerste echte Fitna-doden”. Ook schrijft het: “eindelijk fitna maakt slachtoffers”. De grote vriend van Wilders en arabist Hans Jansen wordt op handen gedragen door GeenStijl. Op 10 juli 2013 schrijft de Hoofdofficier van Justitie aan de Hoofd Advocaat-Generaal bij Het Gerechtshof Amsterdam:

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus