U bent hier: Home / Geert Wilders ende Jodenvervolging

Geert Wilders ende Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 28-02-2016 10:35
Opgeslagen onder:

De strijd van Wilders tegen de Arabieren en de Islam is de voortbouwende strijd van zijn helden tegen de Semieten en het Jodendom. Meeste mensen weten niet dat de ideologie van de helden van Wilders de bron is van antisemitisme. Het knappe aan de helden van Wilders en hun volgers is dat zij altijd als de grote daders van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging uit beeld van justitie zijn gebleven. Tot de publicaties van de helden van Wilders op internet verschenen.

De authentieke publicaties van de helden van Wilders en de constitutionerende documenten en vergaderingen van hun organisatie bewijzen dat de helden van Wilders en hun volgers de grote verantwoordelijken zijn voor het antisemitisme, de Jodenhaat en pogroms en deportaties en massamoorden. De helden van Wilders ambieerde een politicus als Hitler en Holocaust als sluitstuk van hun Endlosung, en de familie van hun patroon heeft de Führer betaald en middels de onderneming concentratiekamp Auschwitz laten bouwen. 

Gewapende milities gevormd door de helden van Wilders hebben in 1933 reeds het kamp opgeslagen te Auschwitz waar de onderneming van de financiers van de militie aantal jaren later symbiotisch met de SS het concentratiekamp liet bouwen. De SS was ondergeschikt aan de wil van de organisatie van de familie van de patroon van de helden van Wilders. De helden van Wilders zagen deze familie als de commandant der strijdkrachten van de grootste naties omdat deze familie deze krijgsbedrijven commandeerde middels de bezittingen.

Het staat allemaal, welhaast van dag tot dag, gedocumenteerd in zijn publicaties hoe de held van Wilders zijn plan voor de Holocaust op zes miljoen Joden ontwikkelde en met actieve lobby liet uitvoeren door personen die hem volgde. Na de Franse Revolutie was het 'not done' om expliciet een Jodenvrij Europa te propageren zoals de Katholieken al eeuwen graag willen, daarom dat de helden van Wilders bedachten dat de Joden een Joodse Staat nodig hebben om niet gediscrimineerd te worden want alleen onder elkaar zijn minderheden gelijk.

Jan Roos van GeenStijl kan het bovenstaande allemaal zelf begrijpen alleen Jan Roos is van dezelfde club als Geert Wilders en vervult de rol van leugen- of wegkijkjournalist. Bovendien wordt hij betaald door de organisatie waarvan de onderneming in 1923 reeds bijdroeg aan de verspreiding van de plannen van de helden van Wilders voor oorlog en Holocaust, tegelijk de lezers van de Telegraaf bedriegend over de bedoelingen van deze personen en inhoud van hun plannen. Joden zien Wilders liever gaan dan komen. De voelbare haat van Wilders tegen Arabieren is zuiver antisemitisme omdat Arabieren nu eenmaal Bijbels en genetisch onloochenbaar tot de stam der Semieten behoren.

Wat dat betreft is de kennis van Wilders over de door hem bewonderde Joden beperkt. Wilders zelf is van huis uit een Rooms Katholiek. Hij zou nu Agnost zijn. Eens een Paap altijd een Paap. Papen zijn nooit voorstanders geweest van Joden in Europa. Katholieken geloven in Satan. Die arabist Hans Jansen bijvoorbeeld. Onbetrouwbaarder dan een valse hond. De man is beroepskatholiek en liegt alles bij elkaar over de Koran en de profeet en de Islam. De arabist vertelt niet eens dat in het Nieuwe Testament letterlijk staat dat Jezus Christus niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Ook de Koran zegt dat de dood van Jezus een schrijnvertoning is.

Voorts zegt de Koran net als de Bijbel dat mensen die beweren gelovig te zijn en aan politiek deelnemen de wil van Satan dienen. Zowel de Bijbel als de Koran dragen volgers van G-d op niet aan politiek deel te nemen en er niet aan te doen. Politiek bedrijven is Bijbels een grotere zonde voor bijvoorbeeld Christenen dan naar de hoeren gaan. Wilders heeft aangekondigd Arabieren te zullen laten deporteren, en de Koran uit de boekenkast te halen en bovendien zijn de helden van Wilders de grote wegbereiders van Hitler en de gaskamers dus iedereen kan op de vingers natellen wat Wilders bedoelt met “minder Marokkanen”.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus