U bent hier: Home / Geert Wilders functioneel koudstellen

Geert Wilders functioneel koudstellen

by J.L. de Kreek — last modified 09-07-2014 10:22
Opgeslagen onder:

Koudstellen is niet een synoniem voor omleggen, althans niet bedoeld zoals dat geassocieerd wordt met Van Gogh in de context van Geert Wilders. In het geval van Geert Wilders houdt koudstellen juridisch uitschakelen in. Wilders juridisch omleggen is een vak apart. Daarvoor moet je de specialist hebben. Die onder dreiging van terrorisme van de vrienden van Wilders ontoerekeningsvatbaar is verklaard door de magistratuur. Wilders wordt gezien als een grotere terrorist dan alle Jihadisten bij elkaar.

Wilders kan twitteren, en kwetteren en ratelen wat hij wil, het zal hem geen spat vooruit helpen. Elk woord van Wilders is op het gouden schaaltje gewogen en gelegd langs de lat van het Nederlands Strafrecht. Niet alleen zijn de feiten te relateren aan het Wetboek van Strafrecht, ook zijn de feiten te relateren aan de Wet Internationale Misdrijven. Dat Wilders zich in de strijd mengt onder de vlag van een terroristische organisatie, blijkt uit FITNA en het effect ervan.

 

Wilders is vanwege de NCTb gewaarschuwd voor de gevaarzetting die van FITNA uitgaat. Toch heeft hij ermee misschien wel de beste militair van de NATO en de zoon van de CDA laten sneuvelen. Het koudstellen van Wilders begon met de vergissing van advocaat Moszkowicz om met succes rechter mr. Moors te wraken. Daarvoor was het voor de vijand van Wilders hocuspocus om in de rechtszaal aanwezig te zijn als benadeelde partij. Dat betrokkene fysiek in de zaal was om het gedachtegoed van Geert Wilders met wortel en tak uit te roeien, zal @Pritt, @ANanninga, @Jortkelder en #Matthijs_van_Nieuwkerk ook opgevallen kunnen zijn.

 

Het 'ausrotten' van Geert Wilders persoonlijk in juridische zin zal bijdragen aan de-escalatie van de gewelddadige Jihad. Nederland is door FITNA voorkeursdoelwit van de Taliban. Nota bene wanneer het militair betrokken is bij en tijdens de christelijke ongerechtvaardigde kruisvaart met moderne middelen tegen de Islam. Dus dan helpt het goede uitvoering van de artikel 100 grondwet de-escalatie opdracht aan de Nederlandse militairen niet, wanneer Geert Wilders de vijand aanspoort Nederland aan te vallen. Alsof Wilders de Taliban coacht.

 

Had Louis van Gaal zich ten opzichte van Oranje opgesteld als Geert Wilders dan was hij onmiddellijk in teamverband getackeld geweest door Robben, Van Persie en Sneijder. Wilders twittert steeds dat hij blij is met de winst van Oranje terwijl hij ook de levens van de Nederlandse sterspelers in gevaar brengt. Straks worden zij gehuldigd in Amsterdam. Dankzij Wilders ziet de Taliban in de buurt van het podium dan het liefst een bom afgaan. Gewoon omdat Wilders de mond niet houden wil. Omdat Wilders zijn wil doen wil en geen enkel gevoel heeft voor het belang van anderen.

 

Psychisch is Wilders er ook heel erg aan toe. De jarenlange bewaking elke dag hakt er natuurlijk in bij de Blonde Geit. Verder is Wilders ronduit een psychopaat, narcist en psychoot tegelijk. Dat likken van Wilders aan zijn lippen, en dat trekken met zijn gezicht de hele tijd, wordt typisch teruggevonden bij psychoten die de medicijnen niet slikken. Dat er veel spanning zit in Wilders komt middels zijn gelaatsuitdrukkingen tot uiting. Het plan om Wilders aan te houden en voor te geleiden is in volle uitvoering.

 

Zes tot zevenduizend mensen hebben aangifte tegen Wilders gedaan, plus die ene benadeelde partij in het Wildersproces die Wilders destijds reeds wilde aanhouden bij heterdaad. Hans Jansen heeft er toen ook zo'n leuke vertoning van gemaakt. Ook al zo'n rand psychoot dat hij liever een pistool op zich gericht zag dan die ene benadeelde partij in de zaal te hebben. Hans Jansen weet half niet hoe ongelooflijk de sigaar hij is. Had hij dat wijntje met Schalken verschalkt dan stond hij nu niet aan de vooravond van twintig tot dertig jaar gevangenisstraf, of meer.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus