U bent hier: Home / Geert Wilders harcode antisemiet

Geert Wilders harcode antisemiet

by J.L. de Kreek — last modified 27-07-2013 11:44
Opgeslagen onder:

De Leidse historicus Bart van der Boom constateer maandag in het NTR-radioprogramma Dichtbij Nederland dat de manier waarop de PVV Moslims omschrijft, lijkt op de propaganda van de nazi's over Joden. Volgens Van der Boom wil dit niet zeggen dat er weer een Holocaust dreigt. De 'Holocaust' van Wilders is thans een feit. Als prominent lid van de VVD heeft Wilders ondersteuning verleend aan de illegale oorlog in Irak. Ook heeft Wilders gedoogd dat daarbij excessief gebombardeerd is met munitie van verarmd uranium. Dit heeft genocide geleverd. 1,5 tot meer dan 3 miljoen doden.

Het aantal dodelijke slachtoffers zal stijgen omdat de resten van de munitie verarmd uranium nog 4 miljard jaar giftig en radioactief is. Dat is de halfwaarde tijd. Wilders heeft onmiskenbaar het oogmerk om een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen. De film FITNA van Wilders is de moderne Der Ewige Jude. Daarmee maakt hij zijn genocide op Islamieten emotioneel aanvaardbaar. De negatieve gerichtheid van Wilders op Moslims is antisemitisme. Ook de steun die Wilders ontvangt uit Zionistische hoek toont aan dat Wilders een 'hardcore' antisemiet is.

Omdat de Nederlandse historici de archieven nooit onderzocht hebben en elkaar napraten als papegaaien weten te weinig mensen dat het Zionisme de bron is van het antisemitisme in Europa na de Franse Revolutie. De feiten daarover zijn meer dan eens aan de orde geweest op Goede Nieuws en zijn onderwerp van een hoogoplopende ruzie met het Centrum Informatie Documentatie Israël en het meldpunt Discriminatie Internet. Iedereen denkt bij Semieten meestal louter aan Joden. Terwijl de meerderheid van de Joden niet tot stam der Semieten behoren, het zijn immers Asjkenazim waarbij de tekens 'NAZI' reeds van oudsher in de joodse groepsaanduiding zitten, en de Islamieten vanzelfsprekend merendeels wèl behoren tot de stam der Semieten.

Het woord Semiet duidt aan dat mensen nakomelingen zijn van de Bijbelse Sem. Alleen Zuid Europese Joden, de Sefardim, de Marokkaanse Joden, de Iraakse Joden, de Arabische Joden, zijn nakomelingen van Sem. Dat is een absolute minderheid. De meerderheid van de Joden zijn nakomelingen van Asjkenaz die voluit Asjkenazim genoemd worden en de grondleggers zijn van het Nazisme. Hitler had een Asjkenazische achtergrond. De eigenaren van Auschwitz waren Asjkenazim. Asjkenazim hebben Hitler betaald. Asjkenazim waren de eerste bruinhemden. De Tweede Wereldoorlog was de oorlog van de Asjkenazische vrienden van Geert Wilders: de Amerikaanse Hebrew.

Het werk van Wilders is het vervolg op de Tweede Wereldoorlog. Het is onderdeel van de verdere vestiging van het Duizendjarig Nazirijk. Iedereen denkt dat Israël een Joodse Staat is terwijl dat niet het geval is. Israël is het wereld-getto voor de Joden waar zij allen zullen creperen. Het is gevaarlijkste plek voor Joden om te zijn. Israël is gesticht door Nazi's. Alleen Nazi's voelen zich thuis in Israël. Israël is Mofrica. Het land waar de grote Nazileiders en prominente bankiers Rothschild gekroond zal worden als Koninklijke Familie. Allemaal feiten die eenvoudig blijken uit de agenda der Zionisten die opgeschreven staat in de geschriften van de Zionistische leiders en waarvan het CIDI en het MDI middels lasterlijke aanklachten voorkomen dat het publiek daarmee bekend wordt.

Bij en tijdens het Wildersproces is een poging gedaan het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak ervan te doordringen dat Wilders ook een gevaar is voor de Joden en meer op zijn kerfstok heeft dan zijn discriminatoire zweetvoeten. Wilders werd vrijgesproken. Zijn vrije meningsuiting is welhaast onbeperkt. Dit heeft niet voorkomen dat het Gerechtshof opnieuw verzocht is bevel te geven tot strafvervolging van Geert Wilders. Dit keer omdat zijn vrije meningsuiting bij en tijdens gewapend conflict in Islamitische landen de veiligheid van de Staat in gevaar brengt. Ook heeft Wilders middels FITNA schuld aan het sneuvelen van de Zoon van de Commandant der Strijdkrachten en zeer waarschijnlijk ook de aanslag met raketwerper op het Paleis van Justitie te Amsterdam september 2011.

Dat niemand is opgevallen dat Wilders of althans PVV partij ideoloog Martin Bosma zich zeer laatdunkend uitlaat over Joden, is omdat Nederland doorspekt is met antisemieten. Het ouderwetse antisemitisme van de katholieke kerk is na de Franse Revolutie voortgezet door de Zionisten. Martin Bosman stelt in zijn boekje de Schijn-Elite Van De Valsemunters, Joden, gas, geel en geld halen op een lijn. Niemand maakt zich druk. Wanneer directe nakomelingen van de eerslijnslachtoffers van Auschwitz openbaren dat de Zionisten de grote plegers zijn van WOII en de Shoah en Wilders hun moderne helper is, maken de Zionisten zich massaal sterk om deze persoon en zijn onderneming juridisch en maatschappelijk te slopen. Dus Nederland is een land met onverminderd diepgeworteld antisemitisme. Geert Wilders loopt daarbij voorop met zijn Zionistische vrienden als een volleerde Hitler.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus