U bent hier: Home / Geert Wilders héle grote Hitler

Geert Wilders héle grote Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 18-03-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Geert Wilders is een veel grotere Hitler dan hij toegeeft. Niet alleen pleegt hij soortgelijke misdrijven als Adolf Hitler op Semitische menschen, ook dweept hij met personen die voorafgaande de Tweede Wereldoorlog het fundament gelegd hebben voor WOII en de Shoah. Hij noemt deze mannen zijn helden. Wilders bewondert de verwoesters van Europa en massamoordenaars van de Joden.

Niet iedereen is zich bewust dat Theodore Herzl en Ze'ev Jabotinsky dé grote Zionistische kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en Shoah zijn. Net als de Zionisten doet Wilders alsof Israël een Joodse Staat is. Joden weten dat Israël opgericht is door Nazi's. Rabbi Ahron Leib Cohen is een prominent, zeer gerespecteerde en gewaardeerde en onderscheiden, in het Verenigd Koninkrijk gevestigde lid van Neturei Karta en een openlijke voorstander van antizionisme, net als de rest van de Joden.

Neturei Karta is de naam die is aangenomen om het aspect van het Jodendom wat zich verzet tegen Zionisme en de opriczion_antisemitism.jpghting van de staat Israël invulling te geven. Op internet staat een college van Rabbi Aron Leib Cohen waarin hij het verschil uitlegt tussen Jodendom en Zionisme. De transcriptie van dat college staat ook op internet. Net als Wilders maken Zionisten geen onderscheid tussen Zionisme en Jodendom. Zionisten zijn altijd grote tegenstanders geweest van assimilerende en emanciperende Joden.

Met geweld hebben zij de Diaspora gerevisioneerd. Een daad van het zuiverste antisemitisme. De Zionisten zijn ook bijzonder racistisch, ze willen álle minderheden in een eigen getto. Wat overeenkomt met de wil van Wilders om Marokkanen te decimeren in Nederland. Zionisten waren de bruinhemden voordat de SA de vorm overnam. Geert Wilders heeft politiek ambtelijk en persoonlijk schuld aan genocide in Irak op een wijze die associaties wekt met het Naziverleden. Industrieel met geavanceerde massavernietigingswapens die een 'fall-out' leveren alleen zonder de beroemde 'mushroom cloud'.

Wilders stelt zichzelf op één lijn met de grootste fascisten uit de wereldgeschiedenis. Dat niemand onderwezen krijg dat de Zionisten Herzl en Jabotinsky de hoofdschuldigen zijn aan WOII en de Shoah houdt niet in dat ze het niet zijn. De Zionistische vrienden van Wilders zijn er tot op heden bijzonder goed in geslaagd middels list, bedrog en dreigen met geweld de waarheid van de feiten onder het tapijt te schuiven. Gelukkig is er internet en vrije meningsuiting. Dus iedereen kan zelf zien wat een grote Hitler, Geert Wilders is.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus